Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon perusteet ja puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteet

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon perusteet ja puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteet

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-1812-2019, OPH-1813-2019

Svarstiden gick ut: 4.10.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Opetushallitus pyytää lausuntoanne puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta ja puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta. Lausuntopyyntö koskee
  • puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon muodostumista ja seuraavia ammatillisia tutkinnon osia: kiinteistön toimintakunnon arviointi 20 osp ja rakennustekniset korjaustyöt 20 osp
  • puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon muodostumista ja seuraavia ammatillisia tutkinnon osia: henkilökohtaisen avun palvelujärjestelmässä toimiminen 45 osp, henkilökohtaisena avustajana toimiminen 30 osp ja pintarakenteiden korjaustyöt 30 osp. 
Bakgrund
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon perusteet ja puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteet ovat päätetty uudistaa vastaamaan nykypäivän työelämän vaatimuksia. Uudet tutkintojen perusteet tulevat voimaan 1.1.2020. 
 
Lausuntopyyntö koskee seuraavia puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon perusteiden tutkinnon osia: kiinteistön toimintakunnon arviointi 20 osp ja rakennustekniset korjaustyöt 20 osp. Lisäksi lausuntopyyntö koskee seuraavia puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteiden tutkinnon osia: pintarakenteiden korjaustyöt 30 osp, henkilökohtaisen avun palvelujärjestelmässä toimiminen 45 osp ja henkilökohtaisena avustajana toimiminen 30 osp.
 
Kiinteistön toimintakunnon arviointi -, pintarakenteiden korjaustyöt - ja rakennustekniset korjaustyöt - tutkinnot osat perustuvat Rakennusliitolta, Rakennusteollisuudelta ja Kiinteistötyönantajilta 10.4.2018 tulleeseen esitykseen. Henkilökohtaiseen avustamiseen liittyvät tutkinnon osat on valmisteltu koulutuksen järjestäjien, vammaisjärjestöjen ja puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan sidosryhmien kanssa. Tutkintojen perusteiden uudistamisesta keskusteltiin opetus- ja kulttuuriministeriössä 5.4.2019. Tähän tilaisuuteen osallistui koulutuksen järjestäjiä, työmarkkinajärjestöjen edustajia ja sidosryhmiä opetushallinnon edustajien lisäksi. Lisäksi tutkintojen perusteiden uudistamisesta on keskusteltu puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työelämätoimikunnassa viimeksi 9.9.2019 ja puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammatillisen koulutuksen yhteistyöfoorumissa viimeksi 11.9.2019.
 
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 4.10.2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausuntoa pyydämme seuraavista asioista:
  • tutkintojen perusteiden työelämälähtöisyydestä
  • tutkintojen muodostumisesta
  • tutkinnon osien sisällöistä (ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat)
Tutkintojen perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös tutkintojen perusteiden kieliasu, joten lausunnon antajat voivat keskittyä luonnosten sisältöön.
Valmistelijat

Lisätietoja antavat:
  • opetusneuvos Markku Kokkonen (markku.kokkonen@oph.fi)
  • elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax (tiia.brax@kiinteistotyonantajat.fi)
  • koordinaattori ja koulutussuunnittelija Susanna Haapala (susanna@assistentti.fi).
Sändlista:
Ahlmanin koulun Säätiö sr    
Aitoon emäntäkoulu Oy    
Ami-säätiö sr    
Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Axxell Utbildning Ab    
EdupoliPointCollege Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Helsingin kaupunki    
Hengitysliitto ry    
Hyria koulutus Oy    
Invalidiliitto ry    
Invalidisäätiö sr    
ISS Palvelut Oy    
Itä-Karjalan kansanopistoseura ry    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä    
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr    
Jyväskylän Talouskouluyhdistys r.y.    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kiinteistötyönantajat ry    
Kiipulasäätiö sr    
Kirkkopalvelut ry    
Koti Puhtaaksi Oy    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr    
Kouvolan kaupunki    
KSAK Oy    
KT Kuntatyönantajat    
Kuntaliitto    
Kuopion Talouskoulun kannatusyhdistys r.y.    
Kuuloliitto ry    
Kuurojen liitto ry    
Kynnys ry    
Lassila&Tikanoja Oy    
Lihastautiliitto ry    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Marttayhdistysten liitto ry    
Näkövammaisten liitto ry    
Optima samkommun    
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK)    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työelämätoimikunta    
Puhtaustieto Oy    
Raahen Koulutuskuntayhtymä    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rakennusliitto ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
RTK-Palvelu Oy    
S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr    
Saamelaisalueen koulutuskeskus    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Samkommunen för Yrkesutbildning i Östra Nyland    
SAMS - Samsarbetsförbundet kring funktionshinder rf    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Senaatti-kiinteistöt    
SOL Palvelut Oy    
SSTL Puhtausala ry / Siivoussektori Oy    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen CP-liitto ry    
Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy    
Suomen kotityöpalveluyhdistys ry    
Suomen kuurosokeat ry    
Suomen Nuoriso-Opiston kannatusyhdistys ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry    
Suomen yrittäjäopiston kannatus Oy    
Suomen Yrittäjät    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Turun Ammattiopistosäätiö sr    
Turun kaupunki    
Työtehoseura ry    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten maahanmuutajien tukikeskus Hilma    
Vantaan kaupunki    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Asiasanat

ammatillinen koulutus, tutkinnon perusteet

puhtaus- ja kiinteistöpalveluala