Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö valtioneuvoston periaatepäätökseksi liikenneturvallisuusstrategiasta

Lausuntopyyntö valtioneuvoston periaatepäätökseksi liikenneturvallisuusstrategiasta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/13615/2019

Svarstiden gick ut: 31.1.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Periaatepäätös perustuu liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltavana olevaan liikenneturvallisuusstrategiaan ja sen toimenpideohjelmaan. Periaatepäätöksellä valtioneuvosto sitoutuu liikenneturvallisuusstrategiaan. Ministeriöt sitoutuvat omassa ja hallinnonalansa toiminnassa toteuttamaan liikenneturvallisuusstrategian linjauksia sekä toimenpideohjelman toimenpiteitä.

Lausunnon kohteena ovat itse periaatepäätöksen lisäksi sen liitteenä olevat: liikenneturvallisuusstrategia, Katsaus liikenneturvallisuuden nykytilasta sekä Liikenneturvallisuusstrategian toimenpideohjelma.
 
Strategian taustalla on niin sanottu nollavisio, jonka mukaisesti kaikkien liikennemuotojen tulisi olla vuoteen 2050 mennessä niin turvallisia, ettei kenenkään tarvitsisi kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.
 
Strategian keskiössä on kokonaisvaltainen lähestymistapa liikenneturvallisuuteen ja sen toimenpideohjelma sisältää toimenpiteitä kaikkien liikennemuotojen turvallisuuden parantamiseksi. Liikenneturvallisuusstrategian seitsemän strategista linjausta ohjaavat strategian mukaisen liikenneturvallisuusvision saavuttamista. Linjaukset ovat: 1) liikenneturvallisuus on koko yhteiskunnan yhteinen asia, 2) päätöksenteon on perustuttava tietoon, 3) eri toimijoiden liikenneosaamista on lisättävä, 4) asenteiden on muututtava liikenteessä, 5) liikennejärjestelmän ja sen kaikkien osien on oltava turvallisia, 6) teknologinen kehitys tuo turvallisuutta sekä 7) lainsäädännön on edistettävä turvallisuutta. Liikenneturvallisuusstrategian toimenpideohjelman toimenpiteet toteuttavat näitä linjauksia käytännössä. Lisäksi strategian tausta-aineistona on valmisteltu Liikenneturvallisuuden nykytilan katsaus.
 
Sitowise Oy on arvioinut Liikenneturvallisuusstrategian toimenpideohjelman vaikutuksia, liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta. Vaikutusarvio on julkaistu liikenneturvallisuusstrategian hankesivuilla (linkki alla). Kyseinen raportti on taustamateriaalia, eikä se ole lausuntopyynnön kohteena.
Bakgrund
Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti hankkeen liikenneturvallisuusstrategian valmistelemiseksi 14.11.2019. Liikenneturvallisuusstrategian valmistelun taustalla on pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman kirjaus liikenneturvallisuudesta, jonka mukaan liikenneturvallisuuden parantaminen otetaan mukaan liikenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiseen. Tarkoitus on, että liikenneturvallisuusstrategia on pitkän aikavälin strategisen ohjauksen väline. Strategia laaditaan vuosille 2022-2026.
 
Liikenneturvallisuusstrategiaa on valmisteltu laajassa, poikkihallinnollisessa sidosryhmäyhteistyössä, ja strategian valmistelua on ohjannut ohjausryhmä. Ohjausryhmän lisäksi strategiaa on valmisteltu aktiivisesti liikennemuotokohtaisissa työryhmissä, joiden tehtävänä on ollut valmistella erityisesti strategiaa toteuttavat toimenpide-ehdotukset.
 
Kesällä 2021 järjestetyn ensimmäisen lausuntokierroksen jälkeen strategialuonnokseen on tehty useita muutoksia. Suurin muutos on rakenteellinen, sillä liikenneturvallisuusstrategia on nyt jaettu useaan osaan. Tällä on tarkoitus lisätä strategian luettavuutta ja toisaalta myös mahdollistaa toimenpideohjelman päivittäminen strategian voimassaolon aikana. Jatkovalmistelussa on lisäksi arvioitu toimenpiteiden vaikutuksia sekä tehty lukuisia teknisiä muutoksia. Toimenpideohjelmaan on myös tuotu uusia toimenpiteitä.
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM054:00/2019 - Liikenneturvallisuusstrategia Hankeikkunassa

Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään 31.1.2022 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi lähettää sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo.lvm@gov.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä liikenne- ja viestintäministeriön diaarinumeroa VN/13615/2019.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankeikkunassa.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat
Lasse Heliste, suunnittelija, p. 050 570 9945, lasse.heliste@gov.fi
Eeva Asikainen, ylitarkastaja, p. 050 522 6204, eeva.asikainen@gov.fi
Mari Starck, yksikön johtaja, p. 050 478 1164, mari.starck@gov.fi
 
Sändlista:
Aeropole Oy    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Airpro Oy    
Ajovarma    
Ajovarma    
A-katsastus Oy    
A-klinikkasäätiö    
AKT    
Allianssi ry    
Aluehallintovirasto    
Ammattipätevyyskouluttajat ry    
ANS Finland    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto ry    
Autoalan keskusliitto    
Autoalan keskusliitto    
Autokoululiitto    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry    
Autoliitto    
Autoliitto    
Autotuojat ry    
BF-Lento Oy    
Business Finland    
Business Finland    
CAP-Group Oy    
Datadrivers Oy    
Destia Oy    
Dignita Systems Suomi Oy    
Dokk    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eläkeliitto    
Espoon kaupunki    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon pelastuslaitos    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu    
Fimea    
Finanssialan Keskusliitto    
Finavia Oyj    
Finavia Oyj    
Finlandia Sailing    
Finnair Oyj    
Finnair Oyj    
Finnair Oyj    
FinnHems Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
Finrail Oy    
Fintraffic    
Fintraffic Lennonvarmistus Oy    
Forum Virium    
Forum Virium    
Gradia    
HAMK    
Heliflite Oy    
Heliwest Oy    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS    
Helsingin kaupungin liikennelaitos    
Helsingin kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Helsingin pelastuslaitos    
Helsingin poliisilaitos    
Helsingin seudun liikenne    
Helsingin seudun liikenne    
HF Helicopters Oy    
HKL    
HSL    
Humaani Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Hyvinkään Ilmailukerho    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeen poliisilaitos    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen laitos    
Ilmavoimat    
Ilmavoimat    
Invalidiliitto    
Invalidiliitto ry    
ITM Finland Oy    
ITS-Finland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen poliisilaitos    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Itä-Uudenmaan poliisilaitos    
Joensuun kaupunki    
Jokilaaksojen pelastuslaitos    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomen poliisilaitos    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kainuun pelastuslaitos    
Kajaanin kaupunki    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
KELA    
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitos    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen pelastuslaitos    
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kotkan kaupunki    
Kuluttajaliitto    
Kummikoulu    
Kummikoulu    
Kummikoulu    
Kummikoulu    
Kummikoulu    
Kummikoulu    
Kummikoulu    
Kummikoulu    
Kummikoulu    
Kummikoulu    
Kummikoulu    
Kummikoulu    
Kummikoulu    
Kuntaliitto    
Kuntaliitto    
Kuopion kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kuopion yliopistollinen sairaala    
Kuuloliitto    
Kuuloliitto    
Kuurojen Liitto    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Kyyti Group    
Lahden kaupunki    
Lahden kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin Pelastuslaitos    
Lapin poliisilaitos    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lasse Heliste    
Lentokoulu Pirkanmaa Oy    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenneoikeusyhdistys    
Liikenneoikeusyhdistys    
Liikenneoikeusyhdistys    
Liikenneopetus ry    
Liikenneturva    
Liikenneturva    
Liikenneturva    
Liikenneturvallisuuden erityisasiantuntijat LIIKO ry    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuuskouluttajat (LIITU) ry    
Linja-autoliitto    
Linja-autoliitto    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen poliisilaitos    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos    
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos MML    
MaaS Global    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto    
Melaveikot RY    
Meri-Lapin joukkoliikenne    
Metsästäjäliitto    
Metsästäjäliitto    
Mielenterveyden keskusliitto    
Mieli Suomen Mielenterveys ry    
MIELI Suomen mielenterveys ry    
MIELI Suomen mielenterveys ry    
Mikkelin kaupunki    
Mikkelin kaupunki    
Muistiliitto ry    
Multicoptercenter Oy    
Nobina oy    
Nuorten akatemia    
Näkövammaisten Keskusliitto    
Näkövammaisten liitto ry    
Oikeusministeriö    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustietoinstituutti    
Onnettomuustietoinstituutti    
Onnettomuustutkintakeskus    
Onnibus Oy    
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM    
Opetushallitus    
Opetushallitus    
OTKES    
Oulun kaupunki    
Oulun kaupunki    
Oulun poliisilaitos    
Oulun yliopistollinen sairaala    
Paikallisliikenneliitto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan pelastuslaitos    
Pohjanmaan poliisilaitos    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos    
Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon Ely-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon pelastuslaitos    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Poliisihallitus    
Poliisihallitus    
Poliisihallitus    
Poliisihallitus    
Porin kaupunki    
Porin kaupunki    
Posti Oyj    
Posti Oyj    
Psykologiliitto    
Punainen Risti    
Punainen Risti    
Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry    
Puolustusministeriö    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Puolustusvoimat    
Pyöräliitto    
Pyöräliitto ry    
Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö sr    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Pääesikunta    
RaceWKND    
Rajavartiolaitos    
Rajavartiolaitos    
Rautatiealan unioni    
Riistakeskus    
Rikoksentorjuntaneuvosto    
Rikosseuraamuslaitos    
Robots Expert Finland Oy    
Rovaniemen kaupunki    
Rovaniemen kaupunki    
RPAS Finland ry    
RPAS Finland ry    
RPAS Finland ry    
RPAS Finland ry    
Saaristoasiain neuvottelukunta    
Saaristoasiain neuvottelukunta    
SAK    
SAKKI ry    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan pelastuslaitos    
Satakuntaliitto    
Savonlinja    
SF-Caravan ry    
Sisäministeriö    
Sisäministeriö    
Sisäministeriö    
Sisäministeriö    
Sisäministeriö    
Sisäministeriö    
Sisä-Suomen poliisilaitos    
Sitowise    
Skipperi    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STM    
STTK    
Sukeltajaliitto ry    
Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy    
Suomen Autokoululiitto ry    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen ilmailuliitto    
Suomen Ilmailuliitto    
Suomen Ilmailuopisto    
Suomen kuljetus ja logistiikka ry    
Suomen kuljetus ja logistiikka ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Liikennelääketieteen yhdistys    
Suomen lukiolaisten liitto    
Suomen Lukiolaisten Liitto    
Suomen Melonta- ja soutuliitto ry    
Suomen Melontakouluttajat ry    
Suomen Meripelastusseura ry    
Suomen Meripelastusseura ry    
Suomen moottorilentäjien liitto    
Suomen moottorilentäjien liitto    
Suomen moottorilentäjien liitto AOPA Finland    
Suomen Moottoriliitto    
Suomen Moottoripyöräkouluttajat ry (SMOK)    
Suomen motoristit ry    
Suomen motoristit ry    
Suomen Navigaatioliitto    
Suomen Navigaatioliitto ry    
Suomen Navigoinninopettajat ry    
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry    
Suomen Psykologiliitto ry    
Suomen Purjehduksenopettajat PORY ry    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen Taksiliitto    
Suomen tieyhdistys    
Suomen Tieyhdistys    
Suomen uimaopetus ja hengenpelastusliitto    
Suomen Vanhempainliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät    
Taksiliitto    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunki    
Tampereen Navigaatioseura    
Tampereen yliopistollinen sairaala    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy​    
Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos    
Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos    
Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos    
Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos    
Tier    
Tietosuojavaltuutettu    
Tilastokeskus    
Tilastokeskus    
Tilastokeskus    
Tulli    
Tulli    
Tulli    
Tulli    
Turun kaupunki    
Turun kaupunki    
Turun yliopistollinen keskussairaala    
Turvallisesti vesillä ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan kaupunki    
Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
Venealan keskusliitto Finnboat ry    
Vessel Traffic Services Finland Oy    
Viestintävirasto    
Wing Aviation LLC    
VOI    
VOI    
VR    
VR-yhtymä Oy    
VR-yhtymä Oy    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

ilmailun turvallisuus

liikenneturvallisuus

vesiliikenneturvallisuus

miehittämätön ilmailu

raideliikenteen turvallisuus

tieliikenteen turvallisuus

nollavisio