Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Ulkoministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista vuonna 2023

Ulkoministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista vuonna 2023

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/30593/2022

Svarstiden gick ut: 7.12.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Ulkoministeriössä on valmisteltu luonnos ulkoministeriön asetukseksi ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista vuonna  2023. 
 
 
Bakgrund
Ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksullisuudesta säädetään ulkoministeriön asetuksella, joka annetaan määräajaksi. Nykyinen ulkoministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista vuosina 2020-2022 on tullut voimaan 1.9.2020 ja on voimassa 31. päivään joulukuuta 2022 saakka.  

Vuonna 2022 voimassaolevan ulkoministeriön asetuksen voimassaolo päättyy 31.12.2022. Nyt ehdotetaan säädettäväksi uusi 1.1.2023 voimaan tuleva ulkoministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista vuonna 2023. 
 
Målsättningar
Ehdotettu uusi ulkoministeriön asetus vastaa pääosin rakenteeltaan ja sisällöltään voimassa olevaa asetusta ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista.
Asetuksen soveltamisala olisi vastaava kuin vuonna 2022 voimassa olevassa asetuksessa. 
Edustusta vailla oleville EU-kansalaisille myönnettävän hätämatkustusasiakirjan maksua ehdotetaan korotettavan 20 eurolla 195 euroon vastaamaan kansallisen hätäpassin maksua. EU hätämatkustusasiakirja myönnetään EU kansalaiselle hakemuksesta, jos hakijan passi tai muu matkustusasiakirja on kadonnut, varastettu tai tuhoutunut tai jos niitä ei muuten voida saada kohtuullisessa ajassa eikä maassa ole EU-kansalaisen kansalaisuusjäsenvaltiota edustettuna. Vastaava kansallinen matkustusasiakirja on hätäpassi, joka voidaan myöntää Suomen kansalaiselle vastaavassa tilanteessa.  
Muihin ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuihin ei esitetä korotuksia.   
Maksuasetukseen ehdotetaan lisäksi tehtäväksi lainsäädännön muutoksista tapahtuneet tarpeelliset tekniset muutokset. Lisäksi maksuttomien suoritteiden osalta asetuksen 8 §:ää selkeytettäisiin.  

 
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään keskiviikkona 7.12.2022 klo 16 mennessä.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.  

Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta: lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Ministeriöiden, joilla on käytössä VAHVA, tulee viedä lausuntonsa VAHVAan asialle  VN/30593/2022
Asetusehdotuksen ruotsinkielinen käännös lisätään lausuntopalveluun sen valmistuttua.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa: 
Lainsäädäntöneuvos Minna-Kaisa Liukko, puh. +358 295 351 053, minna-kaisa.liukko@formin.fi
Valmistelijat
Lainsäädäntöneuvos Minna-Kaisa Liukko minna-kaisa.liukko@formin.fi, puh. +358 295 351 053

Taloussuunnittelija Juha Toivola, juha.toivola@formin.fi, puh +358 295 350 760

Sändlista:
Amnesty International Suomen osasto,    
Digi- ja väestötietovirasto    
Finassialan keskusliitto    
Kaapatut lapset ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
kirkkohallitus    
Maahanmuuttovirasto    
Matkailualan edistamiskeskus    
Oikeusministeriö    
Pelastakaa lapset ry    
Punainen Risti    
Sisäministeriö    
Suomen hautaustoimistojen liitto ry    
Suomi Seura ry    
Traficom    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkosuomalaisparlamentti    
Valtionkonttori    
Valtiovarainministeriö