Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavien toimenpiteiden selvittäminen

Itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavien toimenpiteiden selvittäminen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/16546/2022

Svarstiden gick ut: 21.7.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Venäjän Ukrainassa aloittamasta sodasta aiheutuvien ongelmien arvioidaan olevan monin osin vasta edessäpäin ja niihin liittyy epävarmuutta esimerkiksi laajuuden osalta. Ensivaiheessa suoria vaikutuksia näyttäisi kohdistuvan itäiseen Suomeen, mutta myös muilla alueilla on eriasteisia vaikutuksia nähtävissä.

Varautumisen ministerityöryhmä linjasi 13.5.2022, että hallitus selvittää ja valmistelee syksyn 2022 budjettiriiheen mennessä ehdotukset itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavista toimenpiteistä ja siitä, miten lähialueyhteistyön rahoitusta tullaan käyttämään. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti valtiosihteerityöryhmän 2.6.2022 varautumisen ministerityöryhmän linjauksen mukaisesti.

Valtiosihteerityöryhmä on käynnistänyt kyselyn Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan vaikutuksista itäiseen Suomeen ja toimista, joilla alueen elinvoimaa voidaan lisätä. Kysely toteutetaan osana valtiosihteerityöryhmän selvitystä itäisen Suomen elinvoiman vahvistamiseksi. Kyselyllä kartoitetaan näkemyksiä itäisen Suomen aluetalouden muutoksista ja ehdotuksia elinvoiman lisäämiseksi.

Valtiosihteerityöryhmä kokoaa sidosryhmien kirjallisia näkemyksiä aiheesta.
Linkit
Tidtabell
Kirjalliset näkemykset tulee esittää 21.7.2022 mennessä
Svarsanvisningar för mottagare
Mikäli näkemyksen toimittaminen lausuntopalvelu.fi- sivuston kautta ei onnistu, näkemyksen voi toimittaa myös työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.tem@gov.fi. Näkemyksissä pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/16546/2022.

Näkemyksen antavia tahoja pyydetään valmistelemaan lausuntonsa mahdollisuuksien mukaan yhdessä keskeisten sidosryhmiensä kanssa siten, että useat tahot voisivat toimittaa myös yhteisiä koontilausuntoja asian nopean käsittelyn varmistamiseksi.
Valmistelijat
Työ- ja elinkeinoministeriö:

Teollisuusneuvos Marjukka Aarnio: etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. 029 504 7150 (tavoitettavissa 23.6.-8.7.2022)
Erityisasiantuntija Helinä Yli-Knuutila: etunimi.sukunimi@gov.fi puh. 029 504 7146 (tavoitettavissa 23.6.-1.7.2022)
Suunnittelija Pia Viljanen: etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. 029 504 7197 (tavoitettavissa 11.-21.7.2022)
Sändlista:
AKAVA    
Arene    
EK    
elintarviketeollisuusliitto    
energiateollisuus ry    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Ficom ry    
Finnair    
Iisalmi    
Ilomantsi    
Imatra    
Inari    
Itä-Suomen yliopisto    
Joensuu    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun hyvinvointialue    
Kainuun liitto    
Kajaani    
kaupan liitto    
kemianteollisuus ry    
Keskuskauppakamari    
Kitee    
Kouvola    
Kuhmo    
Kuntaliitto    
Kuopio    
Kuusamo    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Kymenlaakson liitto    
LAB-AMK    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lappeenranta    
Lieksa    
Linja-autoliitto    
Luonnonvarakeskus    
LUT    
metsäteollisuus ry    
Miehikkälä    
Mikkeli    
MTK    
Nurmes    
Parikkala    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savo liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
rakennusteollisuus    
Rautjärvi    
Rovaniemi    
SAK    
Salla    
Satamaliitto    
Savonia AMK    
Savonlinna    
Savukoski    
SKAL    
Sodankylä    
STTK    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen yrittäjät ry    
Suomussalmi    
teknologiateollisuus ry    
Tohmajärvi    
Traficom    
Tuulivoimayhdistys    
Unifi    
Varkaus    
Virolahti    
VR    
Väylävirasto    
XAMK    
Yhteinen toimialaliitto (YTL)