Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö logistiikan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Lausuntopyyntö logistiikan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-2498-2021

Svarstiden gick ut: 9.8.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Opetushallitus pyytää lausuntoanne logistiikan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta.
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. 
Logistiikan perustutkinnon perusteet uudistetaan vastaamaan nykypäivän työelämän uudistuneita ovat päätetty uudistaa vastaamaan nykypäivän työelämän uudistuneita osaamisvaatimuksia. Uusien tutkinnon perusteiden on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2022. 
Logistiikan perustutkinnon perusteet uudistetaan kokonaisvaltaisesti. Perusteissa otetaan käyttöön kaikille perustutkinnoille yhtenäinen osaamisen arviointikriteeristö. Tutkinnon perusteissa vahvistetaan osaamisperusteisuutta ja kaikille pakollista osaamista sekä työelämän perustaitoja. Aiempi varastopalvelujen osaamisalan nimi muuttuu sisälogistiikan osaamisalaksi. 
Kaikille ammatillisille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat; huippuosaajana toimiminen, ilmastovastuullinen toiminta, työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen, uudistuvat ja otetaan käyttöön myös 1.8.2022 alkaen. Edellä mainitut tutkinnon osat ovat olleet erikseen lausunnolla, joten tämä lausuntopyyntö ei koske niitä.
 
Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat 1.8.2022. Ne ovat olleet erillisellä lausuntokierroksella keväällä 2021, joten tämän lausuntopyyntö ei koske myöskään yhteisiä tutkinnon osia.
Bakgrund

Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. 
 
Målsättningar
Tutkinnon perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös tutkinnon perusteiden kieliasu, joten lausunnon antajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön.
Opetushallitus julkaisee kaikki ammatillista koulutusta koskevat lausuntopyynnöt Lausuntopalvelu.fi -palvelussa. Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriön palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden pyytää ja antaa lausuntoja sähköisesti. Kaikki julkishallinnon viranomaiset voivat julkaista lausuntopyyntöjä palvelussa. 
Lausuntoja saavat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset. Viesti pyydetään tarvittaessa välittämään eteenpäin organisaatiossanne tai yhteisössänne.

 
Linkit

https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7675673/tiedot - linkki perusteluonnokseen eperusteet -palvelussa

Liitteet:

Logistiikan perustutkinto_luonnos.pdf - Logistiikan perustutkinto -luonnos

Tidtabell
Aikataulu 
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 9.8.2021 lausuntopalveluun.
Svarsanvisningar för mottagare
Vastausohjeet vastaanottajille
 
Pyydämme lausuntoa:
  • tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä
  • tutkinnon muodostumisesta
  • tutkinnon osien sisällöistä (ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat)
Tutkinnon perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös tutkinnon perusteiden kieliasu, joten lausunnon antajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön.
Opetushallitus julkaisee kaikki ammatillista koulutusta koskevat lausuntopyynnöt Lausuntopalvelu.fi -palvelussa. Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriön palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden pyytää ja antaa lausuntoja sähköisesti. Kaikki julkishallinnon viranomaiset voivat julkaista lausuntopyyntöjä palvelussa. 
Lausuntoja saavat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset. Viesti pyydetään tarvittaessa välittämään eteenpäin organisaatiossanne tai yhteisössänne.

 
Valmistelijat
Perusteprojekti käynnistyi 6.2.2020 kutsupalaverina, jossa kartoitettiin logistiikka-alan osaamistarpeita ja tehtäväkokonaisuuksia. Tutkinnon perusteiden uudistamiseen on kutsuttu vuoden 2020 aikana laajasti asiantuntijoita koulutuksen järjestäjien ja työelämän edustajista. Logistiikan perustutkinnon perusteet on laadittu muodostetuissa työryhmissä, työpajoissa, pienryhmätyöskentelynä sekä alan järjestöjen muodostamassa työryhmässä. 
 Kaikille avoimia työpajoja järjestettiin vuoden 2020 aikana kaksi, lisäksi pienryhmiin on voinut osallistua myös jatkossa.
Työskentelynsä aikana tutkinnon perusteita laatinut työryhmä on kuullut myös muita logistiikka-alan asiantuntijoita. 

Lisätietoja antavat yli-insinööri Timo Repo timo.repo@oph.fi ja koulutuspäällikkö Matti Heikkilä matti.s.heikkila@tampere.fi
Sändlista:
Airpro    
Akava ry    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto Akt ry    
Autoliikenteen Työnantajaliitto    
Aviator    
Axxell    
Careeria    
DB Schenker Finland    
Edusampo    
Ekami    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Esedu    
Finavia    
Finavia    
Finavia    
Finavia    
Finavia    
Gradia    
Heatco Oy    
Helsingin kaupunki    
Hengitysliitto    
Hyria    
Jamin    
Jedu    
Kabus Oy    
Kajaanin Kaupunki    
Karto Oy    
Kaukokiito    
Kaukokiito    
Kesko Oyj    
Keuda    
Kiipula    
Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Ksak Oy    
Konnekuljetus Oy    
Korsisaari-yhtiöt    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Brahe    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr    
Kouvolan kaupunki    
Kpedu    
Kuntatyönantajat KT    
Kuortti Yhtiöt    
Kuortti Yhtiöt    
Lappia    
Lassila-Tikanoja    
Lindab Oy    
Linja-autoliitto    
Live-säätiö sr    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsäkymppi    
Metsäkymppi    
Metsäteollisuus ry    
Nobina Oy    
Odelog Oy    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
OPH/Työelämätoimikunta    
Optima samkommun    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Pohjolan Matka    
Pohjolanliikenne Oy Ab    
Posti    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
RTG Ground Handling Oy    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Samiedu    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sivistystyönantajat    
Skal ry    
Soisalon Liikenne Oy    
Spesia    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Yrittäjäopisto Oy    
Suomen Yrittäjät    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Taitotalo    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunkiliikenne    
Traffica Oy    
Transval Group    
Transval Group    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Turun Ammattiopistosäätiö sr    
Turun kaupunki    
Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf    
Urbaser    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valtion työmarkkinalaitos VTML    
Vantaan kaupunki    
Vähälä Yhtiöt    
Vähälä Yhtiöt    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Asiasanat

Tutkinnon perusteet

Ammatillinen koulutus Tutkinnon perusteet

kuljettaja

Perustutkinto

kuljetusala

logistiikan perustutkinto

varastoala

lentoasemapalvelut

sisälogistiikka

kuorma-autonkuljettaja

linja-autonkuljettaja

yhdistelmäajoneuvonkuljettaja