Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi liikuntalain muuttamisesta.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi liikuntalain muuttamisesta.

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/15619/2022

Svarstiden gick ut: 19.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi liikuntalain muuttamisesta.
Målsättningar
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liikuntalakia. Esityksessä muutettaisiin lain tavoitteita, määritelmiä, valtion ja alueellista liikuntaneuvostoa, muutoksenhakua ja valtionapuviranomaista koskevia säännöksiä. Tavoitteena on tarkentaa ja selkiyttää laissa olevaa käsitteistöä. Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi valtionapuaviranomaiseksi Suomen Akatemia liikuntatieteellisten avustusten myöntämisessä.
 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
 
Liitteet:
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään toimittamaan 19.8.2022 klo 16:15 mennessä ensisijaisesti Lausuntopalvelu.fi -
järjestelmään (lausuntopyynnön diaarinumero VN/15619/2022). Vaihtoehtoisesti lausunnon voi
lähettää myös ministeriön kirjaamon kautta (kirjaamo.okm@gov.fi, viite VN/15619/2022).
Valmistelijat
kulttuuriasiainneuvos Juha-Pekka Suomi, juha-pekka.suomi@gov.fi, 0295 330 354, (paikalla 6-8.7 ja 8.8 alkaen.)
Asiasanat

liikunta