Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition om ändring av lagen om medborgarinitiativ

Regeringens proposition om ändring av lagen om medborgarinitiativ

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/6457/2019

Svarstiden gick ut: 7.10.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Svarsanvisningar för mottagare
Tidtabell
Utlåtandena ska ställas till justitieministeriet senast den 7.10.2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena begärs som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten

För att kunna lämna ett utlåtande måste användaren registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
 
Specialsakkunnig Laura Nurminen
laura.nurminen@om.fi
Sändlista:
Avoin Ministeriö    
Deliberatiivisen demokratian instituutti    
Eduskunta    
Eläinoikeuspuolue r.p.    
Eurooppalainen Suomi ry    
Eurooppanuoret ry    
Feministinen puolue r.p.    
Itsenäisyyspuolue r.p.    
Kansalaispuolue r.p.    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelunta KANE    
Kansallinen Kokoomus r.p.    
Liberaalipuolue - Vapaus valita r.p.    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne ja viestintävirasto Traficom    
Open Knowledge Finland    
Perussuomalaiset r.p.    
Piraattipuolue r.p.    
Seitsemän tähden liike r.p.    
Sininen Tulevaisuus r.p.    
Suomen kansa ensin r.p.    
Suomen Keskusta r.p.    
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.    
Suomen Ruotsalainen Kansanpuolue r.p.    
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.    
Turun yliopisto, valtio-opin laitos    
Vaalitutkimuskonsortio    
Valtiovarainministeriö    
Vasemmistoliitto r.p.    
Vihreä liitto r.p.    
Ämnesord

demokratia

kansalaisaloite

demokrati

medborgarinitiativ

EU-kansalaisaloite

EU-medborgarinitiativ