Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/25770/2020; VM007:00/2021

Svarstiden gick ut: 22.2.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Valtiovarainministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoa luonnoksesta hallituksen eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.
Bakgrund

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:ää väliaikaisesti.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Målsättningar
Esityksen tarkoituksena on panna kansallisesti täytäntöön esiteasetuksen muutosasetuksella avoimuusdirektiiviin lisätty jäsenvaltio-optio liikkeeseenlaskijoiden sähköiseen tilinpäätösraportointiin (ESEF) siirtymisen lykkäyksestä. Lykkäys mahdollistaa liikkeeseenlaskijoiden siirtymisen sähköiseen raportointiin vasta 1.1.2021 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta.
Linkit

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM007:00/2021 - Linkki valtioneuvoston hankesivulle.

Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään maanantaina 22.2.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. 
Valmistelijat
Hallitussihteeri Jonna Kuparinen, etunimi.sukunimi@vm.fi, puh. +358 2955 30182
Sändlista:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Keskuskauppakamari    
Nasdaq Helsinki Oy    
Osakesäästäjien keskusliitto    
Patentti – ja rekisterihallitus    
Pörssisäätiö    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Asiasanat

rahoitusmarkkinat

tilinpäätös