Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Kommunikationsverkets utkast till föreskrift 64 B/2018 M om auktion av frekvensområdet 3410–3800 MHz och om de tekniska villkoren för radiotillstånd

Kommunikationsverkets utkast till föreskrift 64 B/2018 M om auktion av frekvensområdet 3410–3800 MHz och om de tekniska villkoren för radiotillstånd

Diarienummer för begäran om utlåtande: 488/70/2018 (Kommunikationsverket)

Svarstiden gick ut: 25.6.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Kommunikationsverket ber om utlåtande om föreskriftsutkastet (64 B/2018 M) och motiveringspromemorian (MPS 64 B) som gäller auktion av frekvensområdet 3410–3800 MHz samt om utkastet till tekniska tillståndsvillkor för de radiotillstånd som beviljas för frekvenserna i fråga.
Bakgrund
Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation omfattar bestämmelser om beviljande av koncession genom auktion. Enligt lagens 11 § 2 mom. ordnas auktionen av Kommunikationsverket och enligt 12 § får Kommunikationsverket meddela närmare föreskrifter om auktionsförfarandet. Kommunikationsministeriet har meddelat att koncessionerna för kommersiell användning på 3,5 GHz auktioneras ut.
 
Föreskriftsutkastet baserar sig på Kommunikationsverkets föreskrift 64 A/2016 M som hänför sig till frekvensauktionen från år 2016. För den nya auktionen meddelas en ny uppdaterad föreskrift 64 B/2018 M.
 
Kommunikationsverkets föreskriftsutkast är på remiss samtidigt som kommunikationsministeriets begäran om yttrande som gäller statsrådets förordning om auktion av radiofrekvenser, ändringen av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan (1246/2014) samt utkastet till meddelandet om ledigförklaring av koncessioner. I utkastet till auktionsförordningen föreskrivs bland annat om antalet frekvenser som beviljas på 3,5 GHz. Om förslaget till statsrådets förordning på basis av remissen ändras så att det inverkar på föreskriftens innehåll, ändrar Kommunikationsverket föreskriftens innehåll så att det motsvarar ändringarna i förordningen.
 
Länkar:

http://www.viestintavirasto.fi/taajuudet/radiotaajuuksienkaytto/taajuushuutokauppa.html - Huutokauppaan liittyvät asiakirjat ovat saatavilla Viestintäviraston verkkosivuilla

https://www.viestintavirasto.fi/sv/frekvenser/anvandningavradiofrekvenser/auktionavfrekvenser.html - Handlingar som gäller auktionen finns på Kommunikationsverkets webbsidor

http://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM040:00/2018 - Liikenne- ja Viestintäministeriön huutokauppahanke löytyy valtioneuvoston sivuilta Kommunikationsministeriets auktionsprojekt finns på statsrådets sidor

Bilagor:

Huutokauppamääräys M 64B luonnos.pdf - uonnos määräykseksi M 64B/2018 taajuusalueen 3410 - 3800 MHz huutokaupasta

SV Föreskrift om auktion av nätkocessioner på frekvensområdet 3410-3800 MHz.pdf - utkast till föreskrift 64 B/2018 M om auktion av frekvensområdet 3410–3800 MHz

MPS_3_5_GHz_huutokauppamääräyksen_64_B_perustelut_ja_soveltaminen.pdf - luonnos määräyksen perustelut ja soveltaminen -muistiosta MPS 64B (på finska)

Tekniska tillståndsvillkor för 3410-3800 MHz.pdf - utkast till tekniska tillståndsvillkor för 3410-3800 MHz

Taajuusalueen_3410-3800_MHz_tekniset_lupaehdot.pdf - luonnos taajuusalueen 3410-3800 MHz teknisistä lupaehdoista

Motivering och tillämpning av föreskrift 64 B.pdf - utkast till motiveringmemorian MPS 64B

Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas in senast torsdagen den 25 juni 2018 via utlåtande.fi. 
Svarsanvisningar för mottagare
Alla utlåtanden som lämnas in via utlåtande.fi är offentliga i sin helhet.
 
Om remissinstansen anser att utlåtandet innehåller uppgifter som med stöd av 24 § 1 mom. i offentlighetslagen är sekretessbelagda, är det möjligt att skicka en med de sekretessbelagda avsnitten kompletterad version per e-post till adressen registrator@ficora.fi och som kopia till Henriikka Rosti. Anteckna diarienumret 488/70/2018 i utlåtandena.
Beredare
Ytterligare information ger jurist Henriikka Rosti, tfn 0295 390 326.
 
Kommunikationsverkets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@ficora.fi.
Sändlista:
Ab Närpes Dynamo Net Närpiö Oy    
Airbus    
Anvia Oyj    
Bauer Media Oy    
Benefon Oy    
Blue Lake Communications Oy    
Cisco Systems Finland Oy    
City Networks Finland Oy    
Cubio Communications Oy Ltd    
CWC Oulun yliopisto    
CWC Oulun Yliopisto    
Digita Oy    
Digita Oy    
Digita Oy    
Digita Oy    
Digita Oy    
Digita Oy    
Digita Oy    
DNA Oyj    
DNA Oyj    
DNA Oyj    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
Eltel Networks Oy    
Erä    
Euroopan komissio    
FiCom ry    
Finavia Oyj    
Fingrid Oyj    
Finnet-liitto    
Finnet-liitto    
Haminan Energia Oy    
Huawei Technologies Oy (Finland) Co. Ltd    
Huawei Technologies Oy (Finland) Co. Ltd    
HUS    
Idesco Oy    
Ilmatieteen laitos    
Ilmatieteen laitos    
Ilmatieteen laitos    
Ilmatieteen laitos    
Insalko    
JJM Consulting    
Jyväskylän Energia Oy    
Kajaanin Puhelinosuuskunta    
Karila A. & E. Oy    
Kimito Telefonaktiebolag    
KRP    
Kuopion Energia Oy    
Kuopion Energia Oy    
Laitilan Puhelin Osk    
LAN-tele Oy    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Liikennevirasto    
Liikennevirasto    
Liikennevirasto    
Liikennevirasto    
Liikennevirasto    
Liikennevirasto    
Metsähovin radiotutkimusasema    
Metsähovin radiotutkimusasema    
Mikkelin Puhelin Oy    
Mipro Oy    
MTV Oy    
MTV Oy    
Mäntsälän Sähkö Oy    
Netsor    
Nokia Oyj    
Nokia Oyj    
Nokia Oyj    
Nokia Oyj    
Nokia Oyj    
Nokia Oyj    
Nokia Oyj    
Oulun yliopisto    
Oulun yliopisto    
Outokumpu Stainless Oy    
Oy KD-Soft Ab    
Oy L M Ericsson Ab    
Oy L M Ericsson Ab    
Oy LM Ericsson Ab    
Oy Omnitele Ab    
Patria Aviation Oy    
Pohjois-Hämeen Puhelin Oy    
Poliisi    
Poliisi    
Promarine Oy    
Puolustusvoimat    
Puolustusvoimat    
RadioMedia ry    
RadioMedia ry    
RadioMedia ry    
Radionet Ltd.    
Rajavartiolaitos    
Roadscanners    
Robert Bosch Oy    
Rohde & Schwarz Finland    
RYT ry    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Satel Oy    
Satel Oy    
Savonlinnan Puhelin Oy    
Sisäministeriö    
Sisäministeriö    
SKS Automaatio Oy    
Suojelupoliisi    
Suojelupoliisi    
Suojelupoliisi    
Suomen Akatemia    
Suomen Erillisverkot    
Suomen Erillisverkot    
Suomen Erillisverkot    
Suomen Erillisverkot    
Suomen Meripelastusseura ry    
Suomen Navigaatioliitto    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Radioamatööriliitto SRAL ry    
Suomen Radioamatööriliitto SRAL ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen riistakeskus    
Suomen riistakeskus    
Suupohjan Seutuverkko Oy    
Tampereen teknillinen yliopisto    
Tekes    
Tekes    
Tekniikka & Talous    
Teknillinen korkeakoulu - Aalto-yliopisto    
Teknillinen korkeakoulu - Aalto-yliopisto    
Teknillinen korkeakoulu - Aalto-yliopisto    
Tekstiviestit Oy    
Telemast Nordic    
Telemast Nordic Oy    
Telia Finland Oyj    
Telia Finland Oyj    
Telia Finland Oyj    
Telia Finland Oyj    
TNNet Oy    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun ammattikorkeakoulu    
Ultracom Oy    
Ultracom Oy    
Ultra-Crea Oy    
Vaisala Oyj    
Vantaan Energia Oy    
Wireless LAN Systems    
VTT    
yksit.    
Yksit.    
Yksit.    
Yksit.    
Yksit.    
Yksit.    
Yksit.    
Yksit.    
Yksit.    
Yksit.    
Yksit.    
Yksit.    
Yksit.    
Yksit.    
Yleisradio Oy    
Ålands Mobiltelefon    
Ämnesord

3,5 GHz

huutokauppa / auktion

taajuushuutokauppa / auktion av frekvenser

radiotaajuudet /radiofrekvenser