Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utseende av bussterminalerna som tillhandahåller assistans för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet

Begäran om utlåtande om utseende av bussterminalerna som tillhandahåller assistans för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/106172/06.03.22/2019

Svarstiden gick ut: 18.10.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Vid Transport- och kommunikationsverket Traficom har man berett ett förslag till utseende av bussterminaler som tillhandahåller assistans för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet på basis av en ny översyn av terminalnätverket. I 187 § i lagen om transportservice (371/2019) föreskrivs om uppgiften.

Bakgrund

I Finland finns det för tillfället 13 utsedda terminaler som tillhandahåller assistans. Trafiksäkerhetsverket Trafi utsåg dessa terminaler år 2013 när EU-förordningen 181/2011 om passagerares rättigheter vid busstransport trädde i kraft. I och med ändringarna som skett i de utsedda terminalerna har Traficom utrett nuläget för terminalnätverket. Assistans tillhandahålls för tillfället på 9 orter: Helsingfors, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Uleåborg, Rovaniemi, Tammerfors, Åbo och Vasa. För tillfället tillhandahålls assistans inte i följande terminaler som utsågs 2013: Joensuu, Kouvola, Villmanstrand och Björneborg.

Det har således skett ändringar i de utsedda terminalerna och i verksamhetsmiljön för fjärrtrafiken under de senaste åren. Dessutom har förvaltningen av terminalerna splittrats till flera parter än tidigare till följd av uppkomsten av resecentraler. Dessa tillsammans förutsätter att de utsedda terminalerna granskas och utses på nytt.

Målsättningar

Syftet med denna begäran om utlåtande är att från remissinstanserna få synpunkter på den regionala och demografiska omfattningen av de bussterminaler som föreslagits att utses och som tillhandahåller assistans, med beaktande av lika tillgång till mobilitetstjänster samt möjligheterna för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet att använda kollektivtrafik. Remissinstanserna begärs att ange de knutpunkter (t.ex. en resecentral, annan terminal eller motsvarande tillsammans med adressuppgifter) där det vore ändamålsenligt att tillhandahålla assistans.

Utifrån utlåtandena hör Traficom operatörerna för de terminaler som man har planerat att utse och fattar beslut om utseendet av terminalerna till de terminaler som tillhandahåller assistans vid busstransport.

Länkar:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0181&from=fi - EU-asetus 181/2011 matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0181&from=fi - EU-förordning 181/2011 om passagerares rättigheter vid busstransport

Bilagor:

Lausuntopyyntö terminaaliverkko.pdf - Lausuntopyyntö liikuntarajoitteisille ja vammaisille avustusta antavien linja-autoterminaalien nimeämisestä liitekarttoineen. Begäran om utlåtande om utseende av bussterminalerna som tillhandahåller assistans för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet (i finska) och kartmaterial.

Tidtabell

Efter att ha analyserat svaren på denna begäran om utlåtande hör Traficom de terminaloperatörer som ska utses och strävar efter att utse bussterminalerna som tillhandahåller assistans för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet före utgången av år 2019.

Svarsanvisningar för mottagare

Traficom begär att få utlåtandena i elektroniskt format senast den 30 september 2019 www.lausuntopalvelu.fi

Beredare

Ytterligare information om ärendet ger överinspektör Heini Raasakka, tfn 029 534 5266 och sakkunnig Maija Potinkara, tfn 029 534 7327

Sändlista:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, kirjaamo    
Etelä-Savon ELY-keskus, kirjaamo    
Hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin    
Hämeen ELY-keskus, kirjaamo    
Invalidiliitto ry, esteettömyysasiantuntija Ari Kurppa    
Invalidiliitto ry, lakimies Elina Nieminen    
Joukkoliikenneviranomainen    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus, kirjaamo    
Kainuun ELY-keskus, kirjaamo    
Keski-Suomen ELY-keskus, kirjaamo    
Kuntaliitto, kirjaamo    
Kuuloliitto ry, erityisasiantuntija - esteettömyysasiat Sami Virtanen    
Kuuloliitto ry, info    
Kynnys ry, toiminnanjohtaja Merja Heikkonen    
Lapin ELY-keskus, kirjaamo    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Linja-autoliitto, toimitusjohtaja Mika Mäkilä    
Linja-autoliitto, yhteiskuntasuhdejohtaja Pasi Hovi    
Matkahuolto Oy, liiketoimintajohtaja Jyri Niemimuukko    
Näkövammaisten liitto ry    
Näkövammaisten liitto ry, esteettömyysasiantuntija Juha Sylberg    
Näkövammaisten liitto ry, puheenjohtaja Sari Loijas    
Pirkanmaan ELY-keskus, kirjaamo    
Pohjanmaan ELY-keskus, kirjaamo    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus, kirjaamo    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Satakunnan ELY-keskus, kirjaamo    
Suomen Esteettömät ja Paaritaksit ry    
Traficom, asiantuntija Maija Potinkara    
Traficom, erityisasiantuntija Anu Santaharju    
Traficom, erityisasiantuntija Kirsi Tervola-Joutsen    
Traficom, lakimies Niina Kallio-Nordlund    
Traficom, tarkastaja Pia Sotavalta    
Traficom, yksikönpäällikkö Heikki Mikkola    
Traficom, yksikönpäällikkö Jari Nurmi    
Uudenmaan ELY-keskus, kirjaamo    
Vammaisfoorumi ry, info    
Vammaisfoorumi ry, pääsihteeri Pirkko Mahlamaki    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Varsinais-Suomen ELY-keskus, kirjaamo    
VR-Yhtymä Oy, Eurooppa-asioiden johtaja Tanja Lähdetluoma    
VR-Yhtymä Oy, kirjaamo    
VR-Yhtymä Oy, toiminnanjohtaja Rautio Annina Annina    
WSP, Annika Rantala    
WSP, Simo Airaksinen