Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om statsrådets förordning om uppgifter som ska registreras i det positiva kreditupplysningsregistret

Begäran om utlåtande om statsrådets förordning om uppgifter som ska registreras i det positiva kreditupplysningsregistret

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/17510/2022

Svarstiden gick ut: 5.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet ber särskilt dem som nämns i sändlistan att yttra sig om bifogade utkastet till statsrådets förordning om uppgifter som ska registreras i det positiva kreditupplysningsregistret. Genom den föreslagna förordningen ska man närmare föreskriva om uppgifter som avses i 7-15 §§ i lagen om det positiva kreditupplysningsregistret. 
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er vänligen sända utlåtandet via utlåtande.fi-tjänsten till justitieministeriet senast 5.8.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet ges genom att man besvarar en begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. 
 
För att kunna ge ett utlåtande ska svaranden registrera sig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på utlåtande.fi: s webbplats Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausunto.om(at)om.fi. 
 
Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi. 
Beredare
Ytterligare upplysningar om ärendet ges av lagstiftningsråd Antti Laitila, tel. 02951 50081, eller antti.laitila@gov.fi 
Sändlista:
4Finance Oy    
Blue Finance Oy    
CrediNord Oy    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Euro24 Yritysrahoitus Oy    
Ferratum Finland Oy    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
IPF Digital Finland Oy    
J.W.-Yhtiöt Oy    
Kansaneläkelaitos    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies    
Kuluttajaliitto    
Northmill Oy    
OPR-Vakuus Oy    
OPR-Yritysrahoitus Oy    
Oy Salus Group Ab    
Qred Oy    
Rahoitusvakausvirasto    
Resurs Bank    
Santander Consumer Finance    
Siltaraha Oy    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Pankki    
Suomen Perimistoimistojen Liitto    
Tact Finance Oyj - Saldo Finance Oyj    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
WS Finance Oy