Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Palautekierros tiedonhallintalain tiedonhallinnan vastuiden ja muutosvaikutusarvioinnin suosituksista

Palautekierros tiedonhallintalain tiedonhallinnan vastuiden ja muutosvaikutusarvioinnin suosituksista

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/12165/2019

Svarstiden gick ut: 13.1.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Valtiovarainministeriö pyytää palautettanne työryhmätyönä valmistelluista luonnoksista tiedonhallintalain täytäntöönpanoa tukeviksi suosituksisi. Suositukset antaa tiedonhallintalain nojalla perustettava tiedonhallintalautakunta vuoden 2020 alkupuolella. Tämä on syksyn 2019 aikana valmisteltujen suositusten viimeinen palautekierros. Palautepyyntöä ei ole lähetetty organisaatioille suoraan, vaan Lausuntopalvelu.fi:ssä oleva pyyntö palautteen antamiselle on avoin kaikille lain soveltamisalaan kuuluville.
Bakgrund
Tiedonhallintalailla yhtenäistetään ja selkeytetään tiedonhallintaan liittyviä vaatimuksia koko julkisessa hallinnossa. Tavoitteena on, että julkiset palvelut ja toiminta on mahdollista toteuttaa entistä laadukkaammin, tuloksellisemmin ja tehokkaammin laadukkaan ja vastuullisen tiedonhallinnan tukemana. Lailla varmistetaan myös viranomaisten tietoaineistojen yhdenmukainen hallinta ja tietoturvallinen käsittely julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi. Lisäksi laissa säädetään viranomaisten tietojärjestelmien välillä tapahtuvasta tietojen luovuttamisesta sähköisesti sekä edistetään tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuutta.
Målsättningar
Suositusten tarkoituksena on opastaa täyttämään tiedonhallintalaissa säädetyt tiedonhallinnan kuvausvaatimukset ja näin vahvistaa tiedonhallintalain vaikuttavuutta.
Linkit

https://vm.fi/tiedonhallintalaki - Lisätietoja VM:n verkkosivuilla

Liitteet:
Tidtabell
Palaute tulee antaa viimeistään maanantaina 13.1.2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Palauttetta on mahdollista antaa vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun palautepyyntöön. Valtiovarainministeriö ei velvoita palautepyynnön saaneita organisaatioita vastaamaan. Mahdollista palautetta ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Palautteen antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. 
 
Vastauskentät aukeavat klikkaamalla otsikon perässä olevaa kolmiota. Muita annettuja lausuntoja voi selailla välilehdellä "Lausunnonantajien lausunnot".
 
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat

Lisätietoja suositusluonnoksista antavat:

Tiedonhallinnan vastuut: neuvotteleva virkamies Tomi Voutilainen (etunimi.sukunimi@vm.fi), 0295 530 453

Muutosvaikutusarviointi: neuvotteleva virkamies Suvi Remes (etunimi.sukunimi@vm.fi), 0295 530 039 

Sändlista:
Suvi Remes    
Asiasanat

digitalisaatio

Tiedonhallinta