Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö 3,5 GHz taajuusalueen toimilupien huutokaupasta

Lausuntopyyntö 3,5 GHz taajuusalueen toimilupien huutokaupasta

Diarienummer för begäran om utlåtande: LVM/852/07/2018

Svarstiden gick ut: 25.6.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Frekvenserna i det så kallade 3,5 GHz-bandet (3410–3800 MHz) tilldelas från och med början av 2019 för mobilt bredband. Frekvensbandet kan användas bl.a. till att bygga 5G-nät. För att det ska vara möjligt att tilldela frekvensbandet för kommersiellt bruk vid ingången av 2019 måste koncessionerna för frekvenserna beviljas under 2018.

Kommunikationsministeriet ber utlåtanden om följande utkast:
1) statsrådets förordning om auktion av radiofrekvenser
2) statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan och
3) meddelandet om ledigförklaring av koncessioner.

I utlåtandena önskar vi särskilt få in åsikter om koncessionsvillkoren samt användningen av frekvensbandet 3,5 GHz för produktutveckling, testning och undervisning.
Kommunikationsverket begär på samma gång utlåtanden om utkasten till auktionsföreskrift och till de tekniska villkoren för radiotillstånd. Dessutom välkomnar kommunikationsministeriet utlåtanden om utkastet till en strategi för digital infrastruktur.

Information om den förestående frekvensauktionen finns på statsrådets webbplats
http://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM040:00/2018
och Kommunikationsverkets webbplats www.viestintavirasto.fi/sv/frekvenser/anvandningavradiofrekvenser/auktionavfrekvenser.html
Bakgrund
Statsrådet tilldelar koncessionerna mot slutet av 2018 genom en auktion i enlighet med 11 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014). Auktionen ordnas av Kommunikationsverket.
Målsättningar

5G är beteckningen på nästa generation av mobilkommunikation, en teknik som möjliggör allt snabbare trådlösa förbindelser och dataöverföring med ökad synkroni och tillförlitlighet. 5G väntas skapa nya tjänster och affärsmöjligheter till exempel inom området för trafik och transport och inom industrin. Frekvensbandet 3,5 GHz är av central betydelse då det gäller att införa 5G.

Länkar:

http://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM040:00/2018 - Frekvensauktionen 3,5 GHz (projektets webbplats på finska)

https://www.viestintavirasto.fi/taajuudet/radiotaajuuksienkaytto/taajuushuutokauppa.html - Frekvensauktionen på Kommunikationsverkets webbplats

Bilagor:

Huutokauppa-asetusluonnos.pdf - Luonnos; valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien huutokaupasta taajuusalueella 3410-3800 megahertsiä

Huutokauppa-asetuksen muistio.pdf - Luonnos; muistio valtioneuvoston asetuksesta radiotaajuuksien huutokaupasta taajuusalueella 3410-3800 megahertsiä

TOIMILUPIEN HAKUILMOITUSLUONNOS.pdf - Luonnos; toimilupien hakuilmoitus

Taajuusasetus luonnos.pdf - Luonnos; valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Taajuusasetuksen muistio.pdf - Luonnos; muistio valtioneuvoston asetuksesta radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Utkast_Statsrådets förordning om auktion av radiofrekvenser inom frekvensområdet 3 410 3 800 megahertz.pdf - Utkast; Statsrådets förordning om auktion av radiofrekvenser inom frekvensområdet 3 410–3 800 megahertz

Utkast_Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan.pdf - Utkast; Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan

Utkast_Meddelande om ledigförklaring av koncessioner.pdf - Utkast; Meddelande om ledigförklaring av koncessioner

Draft_notice of invitation to apply for network licences.pdf - Draft; notice of invitation to apply for network licences

Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande till kommunikationsministeriet senast den 25 juni 2018.
Svarsanvisningar för mottagare
Ni kan lämna ett utlåtande i webbtjänsten utlåtande.fi eller per e-post till kirjaamo@lvm.fi.

Om ni lämnar ert utlåtande på webben ska ni först registrera er i webbtjänsten utlåtande.fi och sedan logga in i tjänsten. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar.

Obs! Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi.
Beredare
Närmare upplysningar:

Sini Wirén, kommunikationsråd, tfn 0295 34 2532, sini.wiren@lvm.fi

Katariina Vuorela, överinspektör, tfn 0295 34 2029, katariina.vuorela@lvm.fi
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Aatos Technologies Oy    
ADA Drive Oy    
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Airbus    
AIRBUS    
Ajelo    
Ammattiliitto Pro    
Andelslaget Optowest    
ArcticRed    
Atostek    
Autoliitto ry    
Avita ry    
Baltic Cableline    
Basso Media Ltd    
Bauer Media Oy    
BAUER MEDIA OY    
Bittium Wireless Oy    
Bothnia Broadband Ab    
Business Finland    
BusinessFinland    
Cargotec    
Centria    
Centria    
CGI Suomi Oy    
Cinia Group Oy    
City Networks Finland Oy    
Comptel Oyj    
Connected Finland    
CWC Oulun yliopisto    
Develor    
Digita Oy    
DNA Oy    
DNA Oy    
Dynniq    
Dynniq Oy    
Effi ry    
EkoRent Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elisa    
Elisa    
Elisa Oyj    
Elo    
Eltel Networks Oy    
Eltel Networks Oy    
Empower Oy    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Ericsson    
Erillisverkot    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Eurajoen Puhelin Osk    
Fairspectrum    
FiCix ry    
FiCom ry    
Finavia    
Fingrid Oyj    
Finnair    
Finnair Oyj    
Finnet-liitto ry    
Finpro ry    
Fonecta Oy    
Fortum Oyj    
Fox    
F-Secure    
Gasum Oyj    
GIM    
Helen Oy    
Helsingin kauppakamari    
Helsingin kaupunki    
Helsingin Satama    
Helsingin Taksipalvelu Oy    
Helsingin yliopisto    
Helsinki    
HERE    
Hewlett-Packard Oy    
HSL    
HSY    
HSY kuntayhtymä    
Huawei Technologies Oy (Finland) Co. Ltd    
Huoltovarmuuskeskus    
HUS    
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan kaupunki    
Härkätien Puhelin Oy    
Idesco Oy    
Iisalmen Puhelin Oy    
Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö    
Ilmatieteen laitos    
Ilonet Oy    
Indagon Oy    
Infra ry    
Insalko    
Insinööriliitto ry    
Intelsat    
InterQuest Oy    
ITS-Finland ry    
Jakobstadsnejdens Telegon Ab    
JJM Consulting    
Joensuun kaupunki    
JOT Automation Oy    
Jyväskylän Energia Oy    
Jyväskylän kaupunki    
Järviradio Oy    
K&K Active Oy    
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Kainuun liitto    
Kairan Kuitu verkko-osuuskunta    
Kaisanet Oy    
Karila A. & E. Oy    
Karis Telefon Ab    
Karjalan ATK-Awot Oy    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen valokuituverkot Oy    
Keskuskauppakamari    
Kevyt Kanava Oy    
Keypro Oy    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kimito Telefonaktiebolag    
Kodintekniikkaliitto ry    
Kokemäen Teollisuuskylä Oy    
Konecranes    
Koneyrittäjien liitto    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kuluttajat – konsumenterna ry    
Kuluttajatutkimuskeskus    
Kuopion kaupunki    
Kymenlaakson liitto    
L M Ericsson Oy Ab    
Lahden kaupunki    
Lainvalmistelun arviointineuvosto    
Laitilan Puhelin Osk    
LAN-tele Oy    
Lapin AMK    
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Lapin liitto    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
LG Electronics Finland Lab Oy    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Logistiikkayritysten liitto    
Logy    
Lounea Oy    
LPOnet oy    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maanmittauslaitos    
Maanmittauslaitos    
MaaS Global    
Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE)    
Medialiitto ry    
Meritaito Oy    
Meritaito Oy    
Metsähovin radiotukimusasema    
Microteam    
Mikkelin kaupunki    
MPY Palvelut Oy    
MPY Palvelut Oyj    
MTV Media    
NDC Oy    
Nelonen Media    
Nixu Oy    
Nokia    
Nokia networks    
Nokia Oyj    
Näkövammaisten keskusliitto    
Oikeusministeriö    
Omnitele Ltd    
OP    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Osuuskunta Kymijoen kyläkuitu    
Osuuskunta Utakuitu    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopisto    
Oy IBM Finland Ab    
PALTA    
PAM ry    
Pardia ry    
Pargas Telefon Ab/Paraisten Puhelin Oy    
Pargas Telefon Ab/Paraisten Puhelin Oy    
Patria Aviation Oy    
PAU ry    
Pelastusopisto    
Perille Mobility Services Oy    
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy    
Pohjois-Hämeen Puhelin Oy    
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Karjalan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy    
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjonen group    
Poliisihallitus    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Posti Group Oyj    
Pro ry    
Promarine Oy    
Puolustusministeriö    
PyhäNet Oy    
Päijät-Hämeen liitto    
Pälkäneen Valokuitu Oy    
Pääesikunta    
Q-park    
Radio Pori    
Radiomedia    
Rajavartiolaitos    
Ramboll    
Ranuan kuituverkot Oy    
Rautavaaran tietoverkko-osuuskunta    
Reaktor    
Relacom Finland Oy    
Ridefy Kimppakyydit    
Roadscanners    
Robert Bosch Oy    
Robonic Ltd Oy    
Robotics Finland / AiroIsland ry    
Robots.expert    
Rohde & Schwarz Finland    
Rolls-Royce    
Rovaniemen kaupunki    
RPAS-Finland    
Salon kaupunki    
Sarokal Test Systems Oy    
Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Satakunnan liitto    
Satel Oy    
Savon Kuituverkko Oy    
Seinäjoen kaupunki    
Selamatic Oy    
Sensible4    
Shareit Global Oy    
Siemens    
Siemens Finland Oy    
Siikaverkko Osuuskunta    
Sisäministeriö    
Sito Oy    
Sitra    
SKS Automaatio Oy    
Skärgårdsnäten Ab    
Solita    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sovelto    
SPR-Suomen piiri    
SRAL    
Startup sauna    
Suomen Akatemia    
Suomen Asunto-osakkeenomistajat ry    
Suomen Erillisverkot    
Suomen Erillisverkot Oy    
Suomen Internet-yhdistys ry    
Suomen isännöitsijäliitto    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kotiseutuliitto    
Suomen kuluttajaliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Kylätoiminta ry    
Suomen meripelastusseura ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Radioamatööriliitto ry    
Suomen Radioamatööriliitto SRAL ry    
Suomen Seutuverkot ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen tieyhdistys ry    
Suomen Varustamot    
Suomen Yrittäjät ry    
Suupohjan Seutuverkko Oy    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry    
Sähköherkät ry    
Talentum    
Tampereen kaupunki    
Tampereen Puhelin Oy    
Tampereen teknillinen yliopisto    
Tampereen yliopisto    
Tecnotree Oyj    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus ry    
Telemast Nordic Oy    
Telemast Nordic Oy    
Telia Finland Oyj    
Tervolan Palveluverkot Oy    
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry    
Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry    
Tieto Oyj    
Tietoalan toimihenkilöt ry    
Tietosuojavaltuutettu    
TNNet Oy    
Tracker    
Traficon    
Tredea Oy    
TTY/ECE    
Turun amk    
Turun kaupunki    
Turun yliopisto    
Tuup Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työtehoseura    
Tähtikuitu Oy    
Ukkomobile    
Ukkoverkot Oy    
Ulkoasiainministeriö    
Ultracom Oy    
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Uudenmaan liitto    
Uuraisten Valokuituverkot Oy    
Vaasan kaupunki    
Vaisala Oy    
Vaisala Oyj    
Vakka-Suomen Puhelin Oy    
Valmet Automotive    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan Energia    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Vesilaitosyhdistys    
Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry    
Viestintävirasto    
Wintel Finland Oy    
Wireless LAN Systems    
Virta Ltd    
Volvo Cars Finland AB    
Volvo Finland AB    
VR Group    
VR-Yhtymä Oy    
V-Traffic    
VTT    
Wärtsilä    
Yaskawa Finland    
Ympäristöministeriö    
Zen Robotics    
Ålands Radio och TV    
Ålands Telekommunikation Ab    
Ämnesord

laajakaista

radiotaajuudet

5G

viestintäverkot

taajuushuutokauppa