Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Oikeusprosessien keventäminen

Oikeusprosessien keventäminen

Diarienummer för begäran om utlåtande: OM 8/41/2015

Svarstiden gick ut: 4.9.2017

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Oikeusministeriö asetti 14 päivänä syyskuuta 2016 työryhmän kehittämään keinoja oike­usprosessien keventämiseksi. Työryhmän tehtävänä oli valmistella tarvittavat säännöseh­dotukset, jotta Juha Sipilän hallituksen ohjelman ja oikeudenhoidon uudistamisohjelman sekä ministeri Lindströmin oikeudenhoidon kehittämisohjelman mukaiset tavoitteet oike­usprosessien keventämisestä yleisissä tuomioistuimissa toteutuvat. Työryhmän tavoit­teena oli nopeuttaa oikeusprosesseja ja edistää tuomioistuinten mahdollisuutta keskittyä ydintehtäviinsä, ottaen huomioon perustuslain 21 §:n ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan edellyttämät asianosaisten oikeudet ja oikeusturvan toteutuminen.

Linkit
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään maanantaina 4.9.2017.
Svarsanvisningar för mottagare
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän mietinnöstä "Oikeusprosessien keventäminen”. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen, puh. 02951 50438 (sähköposti: etunimi.M.sukunimi@om.fi) ja lainsäädäntösihteeri Liisa Ojala, puh. 02951 50156 (sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi).

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Sändlista:
Auktorisoidut Lakimiehet ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Espoon käräjäoikeus    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin oikeusaputoimisto    
Helsingin syyttäjänvirasto    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto    
Julkiset oikeusavustajat    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Korkein oikeus (varataan tilaisuus lausua)    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Kymenlaakson oikeusaputoimisto    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin oikeusaputoimisto    
Oikeusministeriö/Kriminaalipoliittinen osasto    
Oikeusministeriö/Oikeushallinto-osasto    
Oikeusrekisterikeskus    
Oulun käräjäoikeus    
Oulun syyttäjänvirasto    
Poliisihallitus    
professori Dan Frände    
professori Mikko Vuorenpää    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö    
Rovaniemen hovioikeus    
Salpausselän syyttäjänvirasto    
Satakunnan käräjäoikeus    
Sisäministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen haastemiehet JHL ry    
Suomen Lakimiesliitto    
Suomen Maallikkotuomarit ry - Finlands Lekmannadomare rf    
Suomen Syyttäjäyhdistys    
Suomen Tuomariliitto    
Tulli    
Turun hovioikeus    
Vaasan hovioikeus    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan käräjäoikeus    
Asiasanat

oikeudenkäynti, prosessioikeus, yleisten tuomioistuinten kokoonpanot, rikosasian kirjallinen käsittely, syytetyn osallistuminen