Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitean päätöslauselman MSC.477(102) hyväksyminen

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitean päätöslauselman MSC.477(102) hyväksyminen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/22453/2020

Svarstiden gick ut: 8.10.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitean (MSC) päätöslauselman MSC.477(102) hyväksymisestä. Englanninkielinen päätöslauselma ja sitä koskeva muistio suomeksi ja ruotsiksi ovat tämän lausuntopyynnön liitteenä.
Bakgrund
MSC-komitea hyväksyi 102. istunnossa marraskuussa 2020 päätöslauselman MSC.477(102).  Päätöslauselmalla saatetaan voimaan vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön, jäljempänä IMDG-säännöstön (International Maritime Dangerous Goods), muutossarja 40-20. Muutoksiin on sisällytetty meriliikenteeseen soveltuvat päivitykset YK:n talous- ja sosiaaliasioiden neuvoston (ECOSOC) vaarallisten aineiden kaikkien kuljetusmuotojen mallisääntöjen harmonisointityön pohjalta. Tämän perusteella säännöstön tekstiä on päivitetty sekä lisätty uusia nimikkeitä vaarallisten aineiden listaan. Lisäksi säännöstön alaviitteisiin on tehty useita muutoksia. 

Muutokset tulevat kansainvälisesti voimaan noudattaen niin sanottua hiljaista hyväksymismenettelyä, jonka mukaan ne katsotaan hyväksytyiksi 1.12.2021, jos niitä ei ole siihen mennessä vastustanut enemmän kuin 1/3 sopimuspuolista, jotka edustavat vähintään 50 prosenttia maailman kauppalaivaston tonnistosta. Näin ollen tarkoituksena on, että tasavallan presidentti hyväksyisi muutokset ennen 1.12.2021. Tämän jälkeen, kuitenkin ennen 1.6.2022 valtioneuvosta antaisi asetuksen päätöslauselman voimaansaattamisesta. Muutosten on tarkoitus siten tulla kansainvälisesti ja Suomen osalta voimaan 1.6.2022.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan perjantaina 8.10.2021 kello 16.00 mennessä lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta tai sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta tai sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi  Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käytönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/22453/2020.
Valmistelijat
Katja Viertävä
Liikenne- ja viestintäministeriö
katja.viertava(at)gov.fi
0295 34 2612
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
ABB    
ABB    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Aker Arctic Technology Inc    
Aker Arctic Technology Oy    
Aker Arctic Technology Oy    
Aker Arctic Technology Oy    
Arctia Oy    
Arctia Oy    
Arctia Oy    
Baltic Sea Action Group    
Baltic Sea Action Group    
Cargotec    
Cargotec    
Centrum Balticum    
Centrum Balticum    
Dimecc    
Dimecc    
Dimecc    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elomatic    
Elomatic    
ESL Shipping    
FinFerries    
Finnish Maritime Cluster    
Finnish Maritime Cluster    
Finnpilot Pilotage Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
Gasum    
Helsingin kaupunki    
Helsingin Satama Oy    
Helsingin Satama Oy    
Helsingin Satama Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Huoltovarmuuskeskus    
Huoltovarmuuskeskus    
Ilmatieteen laitos    
John Nurmisen Säätiö    
Keskuskauppakamari    
Langh    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö, Saaristoasiain neuvottelukunta (SANK)    
Meriaura    
Meriaura    
Meriaura    
Meriaura    
Meriliitto    
Merimieseläkekassa    
Merimiespalvelutoimisto    
Merimiespalvelutoimisto    
Meriteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
NAPA    
NAPA    
Neste    
Norsepower    
Norsepower    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Opetushallitus    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Rajavartiolaitos    
Satamaoperaattorit ry    
Satamaoperaattorit ry    
Sisäministeriö, rajavartio-osasto    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivapäällystöliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Satamaliitto, Helsingin Satama Oy    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät    
Suomen Yrittäjät    
SYKE    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Tulli    
Tulli    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto, MKK    
Turun yliopisto, MKK    
Turun yliopisto, MKK    
Tyurun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vaasan yliopisto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WEGA    
WEGA    
Wetech    
VG Shipping    
VNK    
VNK    
VNK    
VTS Finland    
VTS Finland    
VTT    
VTT    
WWF Suomi    
WWF Suomi    
Wärtsilä    
Wärtsilä    
Wärtsilä    
Wärtsilä    
Wärtsilä    
Wärtsilä    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö