Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Bedömning av underhållsbidragets storlek för barn i växelvist boende; arbetsgruppens förslag

Bedömning av underhållsbidragets storlek för barn i växelvist boende; arbetsgruppens förslag

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/14930/2022

Svarstiden gick ut: 20.3.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriets arbetsgrupp har kommit med förslag till synpunkter som ska bli beaktade när man bedömer storleken på underhållsbidrag till barn som bor växelvis hos båda föräldrarna. Den föreslagna anvisningen kompletterar anvisningen för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn 2007 (OM 2007:2).  

Justitieministeriet ber om ert utlåtande om arbetsgruppens förslag (JM Utredningar och anvisningar 2023:7).
 
Justitieministeriet ber er i utlåtandet fästa särskild uppmärksamhet vid följande:
 
- föreslagna undantag från anvisningen från 2007 (avsnitt 3),
- anvisningar för anteckning om underhållsstöd (avsnitt 5) och
- bör andra synpunkter på underhållsbidrag för barn i växelvist boende fogas till den kompletterande anvisningen?
 
Länkar:
Tidtabell
Lämna in utlåtandet senast den 20 mars 2023. 
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er att lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som finns i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Om ni behöver hjälp med att använda tjänsten kan ni kontakta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i tjänsten utlåtande.fi. 
 
Beredare
Ytterligare information lämnas av lagstiftningsrådet Outi Kemppainen, tfn 02951 50260, fornamn.efternamn@gov.fi och forskare Aleksi Heikkilä, tfn 02951 50283, fornamn.efternamn@gov.fi 
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elatusvelvollisten liitto ry    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Etävanhempien liitto ry    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala    
Helsingin käräjäoikeus    
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy    
Isät lasten asialla ry    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kainuun hyvinvointialue    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Korkein oikeus    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin hyvinvointialue    
Lapin käräjäoikeus    
Lastenvalvojat ry    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Monimuotoiset perheet ry    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rovaniemen hovioikeus    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hovioikeus    
Vaasan hovioikeus    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Yhden vanhemman perheiden liitto ry    
Ämnesord

elatusapu

vuoroasuminen

elatus

elatustuki

underhåll

underhållsbidrag

växelvis boende

underhållsstöd