Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön tehtäviksi muutoksiksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön tehtäviksi muutoksiksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/15957/2020

Svarstiden gick ut: 9.10.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoa hallituksen esityksen luonnoksesta.

Bakgrund
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi viittä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lakia:
  • alusliikennepalvelulain säännöksiä alusliikenteen väliaikaisesta ohjaamisesta erityistilanteissa ja kielto-oikeudesta,
  • ilmailulain ilmatilan käytön kieltämistä ja rajoittamista koskevia säännöksiä,
  • liikenteen palveluista annetun lain lentoliikenteen liikenneoikeuksiin puuttumista koskevia säännöksiä,
  • luotsauslain väliaikaista pätevyysvaatimuksista poikkeamista ja pätevyyksien voimassaoloa koskevia säännöksiä, sekä
  • vesiliikennelain vesikulkuneuvon matkan estämistä tai keskeyttämistä ja vesialueen väliaikaista sulkemista koskevia säännöksiä.
Lisäksi osaan laeista ehdotetaan yksittäisiä kielellisiä ja säädösviittauksiin liittyviä teknisiä muutoksia.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021. Voimaantulo on yhteensovitettu 1.6.2020 voimaan tulleiden liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädännön väliaikaisia poikkeuksia koskeneiden poikkeusolojen lakimuutosten voimassaolon kanssa (HE 62/2020 vp.).
Målsättningar

Tavoitteena on, että toimivaltaisella viranomaisella olisi käytettävissään monipuolinen keinovalikoima toimenpiteitä Covid-19-tartuntatautiepidemian mahdollisen toisen aallon ja muiden vakavien normaaliolojen häiriötilanteiden hoitamiseksi ilman valmiuslain käyttöönottoa.

Mahdolliset kansalaisiin ja elinkeinoelämän toimijoihin kohdistuvat rajoitukset ja joustot voitaisiin kohdistaa kulloinkin vallitsevassa tilanteessa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla ja aiheuttaen mahdollisimman vähän haittaa välttämättömälle liikenteelle, kuten henkilöliikenteelle tai rahti- ja tavaraliikenteelle. Liikenne- ja viestintäviraston toimivaltaa lisättäisiin kuitenkin siten, että se on rajattua ja tilanteeseen nähden oikeasuhtaista.

Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM043:00/2020 - Linkki valtioneuvoston hankesivulle

Liitteet:

HE pysyvät poikkeukset 23092020.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön tehtäviksi muutoksiksi

Sve pääas.sis. 4.1 ja pykälät.docx - Ruotsinkielinen pääasiallinen sisältö, perustelut ja pykälät

Sve motivering kap. 4 och 11.pdf - Ruotsinkieliset perustelut, kappaleet 4 ja 11

Tidtabell

Lausunto pyydetään antamaan viimeistään perjantaina 9.10.2020.

Svarsanvisningar för mottagare

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi liikenne- ja viestintäministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.  

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. 

Valmistelijat

Lisätietoja voi pyytää liikenne- ja viestintäministeriöstä:

rita.linna@lvm.fi. ja silja.ruokola@lvm.fi

Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Air Navigation Services Finland Oy    
Alandia vakuutus    
American Bureau of Shipping    
Arctia Oy    
Babcock Scandinavian AirAmbulance Ab    
Baltic Sea Action Group    
Bore Ltd    
Bureau Veritas    
Centrum Balticum    
Containerships Ltd Oy    
DNV GL Finland Oy Ab    
Eckerö Line Ab Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
ESL Shipping Oy    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Finavia Oyj    
Finnair Oyj    
Finnhems Oy    
Finnlines Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
Godby Shipping Ab    
Haminan kaupunki    
Hangon Satama Oy    
Helsingin kaupunki    
Helsingin Satama Oy    
Hendell Aviation    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Ilmatieteen laitos    
John Nurmisen Säätiö    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kansaneläkelaitos    
Kemin kaupunki    
Kemin Satama Oy    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kokkolan kaupunki    
Kokkolan Satama Oy    
Kotkan kaupunki    
Kvarken Ports Ltd (Vaasa)    
Lapin ELY-keskus    
Lappeenrannan lentokenttä    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Lloyd’s Register    
Luotsiliitto ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Meriliitto – Sjöfartsförbundet ry    
Merimieseläkekassa    
Merimiespalvelutoimisto    
Meritaito Oy    
Meriteollisuus ry    
Mikkelin lentokenttä    
Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK)    
Nordic Regional Airlines Oy    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Oulun Satama Oy    
Oy Alfons Håkans Ab    
Oy Langh Ship Ab    
Patria Oyj    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Poliisihallitus    
Porin kaupunki    
Porin Satama Oy    
Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Raahen Satama Oy    
Rajavartiolaitos    
Rauman kaupunki    
Rauman Satama Oy    
RINA Services S.p.A.    
RPAS Finland ry    
Russian Maritime Register of Shipping    
Saimaan Satamat Oy (Joensuu)    
Satakunnan ELY-keskus    
Satamaoperaattorit ry    
Seinäjoen lentokenttä    
Sisäministeriö    
Skärgårdshavets Helikoptertjänst Ab    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen ilmailuliitto ry    
Suomen Ilmailuopisto Oy    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivapäällystöliitto ry    
Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry    
Suomen lentäjäliitto ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen moottorilentäjien liitto ry    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät    
Tallink Silja Oy    
Tampereen kaupunki    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos    
Tornion kaupunki    
Tulli    
Turun kaupunki    
Turun Satama Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenkaupungin kaupunki    
Uudenkaupungin Satama Oy    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan kaupunki    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Wasaline    
Vessel Traffic Services Finland Oy    
VG-Shipping Oy    
Viking Line Abp    
VNK/EU-asioiden osasto    
VNK/Hallituksen esitykset    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö