Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö valtiovarainministeriön asetusluonnoksesta eräiden hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin tukipalveluiden tuottamisesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n kumoamisesta

Lausuntopyyntö valtiovarainministeriön asetusluonnoksesta eräiden hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin tukipalveluiden tuottamisesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n kumoamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/15697/2020

Svarstiden gick ut: 12.8.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Ehdotetulla valtiovarainministeriön asetuksella on tarkoitus kumota eräiden hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin tukipalveluiden tuottamisesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen (607/2016) 2 §. Asetusmuutoksen tarkoituksena on lopettaa sähköisen asioinnin lomakealustan (Lomake.fi-palvelu) tuottaminen yhteisenä sähköisen asioinnin tukipalveluna. Toimintaympäristö ja teknologia ovat kehittyneet, minkä seurauksena viranomaiset ovat siirtäneet ja integroineet lomakkeitaan omiin asianhallinta- ja muihin taustajärjestelmiinsä. Tästä johtuen hallinnon yhteiselle lomakealustalle ei ole enää tarvetta.
 
Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021.

Valtiovarainministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoanne asetusluonnoksesta.
 
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriölle viimeistään 12.8.2020.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Isamaria Mäkiaho (etunimi.sukunimi@vm.fi, 0295530219).
Sändlista:
Digi- ja väestötietovirasto    
KEHA-keskus    
Liikenne-ja viestintävirasto Traficom    
Oikeusrekisterikeskus    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Suomen ympäristökeskus    
Valtiokonttori    
Valtion tieto-ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Verohallinto    
Asiasanat

säädösvalmistelu

sähköisen asioinnin tukipalvelut

asetukset