Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition om ändring av vallagen

Utkast till regeringens proposition om ändring av vallagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/20217/2021

Svarstiden gick ut: 11.10.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
I denna proposition föreslås en ändring av vallagen med stöd av vilken det i val förrättas röstning i anstalt i Försvarsmaktens garnisoner med truppförband som ger utbildning för beväringar och i de av Gränsbevakningsväsendets enheter som ger utbildning för beväringar. Enligt förslaget ska röstberättigade som fullgör beväringstjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor kunna rösta i anstalt i dessa garnisoner och enheter. Syftet med propositionen är att trygga det faktiska tillgodoseendet av beväringarnas röstningsmöjligheter.

För det andra föreslås det i propositionen att vallagen ändras så att bestämmelserna om indelningen i valkretsar motsvarar de två ändringar i kommunindelningen som trädde i kraft vid ingången av 2017. 

Dessutom föreslås en bestämmelse enligt vilken valombud inte får vara medlemmar eller ersättare i den kommunala centralvalnämnden vid välfärdsområdesval.
 
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er sända era utlåtanden till justitieministeriet senast måndagen den 11 oktober 2021. Propositionen är avsedd att överlämnas till riksdagen så, att propositionen hinner behandlas i riksdagen innan välfärdsområdesvalet förrättas i januari 2022. På grund av ärendets brådskande natur är tiden för att lämna utlåtanden kortare än vanligt.
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna utlåtande genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Laura Nurminen, specialsakkunnig, justitieministeriet, fornamn.efternamn@om.fi
Sändlista:
Allianssi ry    
Avoin Puolue r.p., Öppna Partiet r.p.    
Demo Finland    
Eläinoikeuspuolue r.p., Djurrättspartiet r.p.    
Feministinen puolue r.p., Feministiska partiet r.p.    
Hamina    
Hattula    
Helsinki    
Imatra    
Inari    
Jyväskylä    
Kajaani    
Kankaanpää    
Kansalaispuolue r.p., Medborgarpartiet r.p.    
Kansallinen Kokoomus r.p., ruotsiksi Samlingspartiet r.p.    
Kirkkonummi    
Kontiolahti    
Kouvola    
Kristallipuolue r.p., Kristall Parti r.p.    
Kuntaliitto    
Lappeenranta    
Liberaalipuolue - Vapaus valita r.p., Liberalpartiet - Frihet att välja r.p.    
Liike Nyt r.p., Rörelse.nu r.p.    
Mikkeli    
Perussuomalaiset r.p., Sannfinländarna r.p.    
Piraattipuolue r.p., Piratpartiet r.p.    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Raasepori    
Rajavartiolaitos    
Riihimäki    
Rovaniemi    
Seitsemän tähden liike r.p.    
Sininen tulevaisuus r.p., Blå framtid r.p.    
Siviilipalveluskeskus    
Sodankylä    
Suomen Kansa Ensin r.p., Finska Folket Först r.p.    
Suomen Keskusta r.p., ruotsiksi Centern i Finland r.p.    
Suomen Kommunistinen Puolue r.p. - Finlands Kommunistiska Parti r.p.    
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.    
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.    
Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.    
Säkylä    
Tasapainon puolesta - IPU - För jämvikt r.p.    
Turku    
Valta kuuluu kansalle r.p.    
Varusmiesliitto    
Vasemmistoliitto r.p., ruotsiksi Vänsterförbundet r.p.    
Vihreä liitto r.p., ruotsiksi Gröna förbundet r.p., saameksi Ruona lihttu r.b.