Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/10683/2019

Svarstiden gick ut: 20.10.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Valtiovarainministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. 
Bakgrund
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia valtion eläkerahastosta. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. 

 
Målsättningar
Esiityksen  pääasiallisena tarkoituksena on muuttaa laissa määrättyä varojen siirtoa valtiion eläkerhastosta valtion talousarvioon, jotta rahasto voisi toteuttaa tehokkaasti tehtäväänsä tasata valtio eläkemenoa ja jotta rahasto voisi harjoittaa sijoitustoimintaansa pitkän aikavälin näkökohtiin perustuen. 

 
Liitteet:

Luonnos Hallituksen esitys laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi suomeksi

VER HE pääasiallinen sisältö ja pykälät SV.pdf - Hallituksen esityksen pääasiallinen sisältö ja lakiehdotus ruotsiksi

Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 20.10.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Finanssineuvos Arto Eno, etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. +358 295 530 072
 
Sändlista:
Keva    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Valtion eläkerahasto