Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition om ändring av partilagen (elektronisk tjänst för grundande av partier)

Luonnos hallituksen esitykseksi puoluelain muuttamisesta (sähköinen palvelu puolueen perustamiseen)

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/1680/2020

Svarstiden gick ut: 30.4.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Oikeusministeriössä on laadittu virkatyönä liitteenä oleva luonnos hallituksen esitykseksi puoluelain 3 ja 9 e §:n muuttamiseksi.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi puoluelakia siten, että hakemuksen yhdistyksen rekisteröimisestä puoluerekisteriin voisi jatkossa tehdä myös oikeusministeriön ylläpitämässä verkkopalvelussa. Samalla mahdollistettaisiin puolueen rekisteröimiseen vaadittavien kannatusilmoitusten kerääminen sähköisesti. Mahdollisuus tehdä hakemus ja kerätä kannatusilmoitukset paperilla säilyisi ennallaan. Jatkossa yhdistys voisi aloittaa kannatusilmoitusten keräämisen, kun oikeusministeriö olisi hyväksynyt muut rekisteröintihakemuksen liitteenä olevat asiakirjat. Kannatusilmoitusten keräämiseen käytettävissä olevaa aikaa ehdotetaan lyhennettäväksi vuodesta kuuteen kuukauteen. Lisäksi muutettaisiin muutoksenhakuun liittyvä lakiviittaus ajantasaiseksi.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätkaudella 2020.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään 30.4.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Hallitussihteeri Anna Saarela, oikeusministeriö, etunimi.sukunimi@om.fi, puh. 0295 150 106
Erityisasiantuntija Laura Nurminen, oikeusministeriö, etunimi.sukunimi@om.fi, puh. 0295 150 008
Jakelu:
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Eduskuntatutkimuksen keskus    
Eläinoikeuspuolue r.p., Djurrättspartiet r.p.    
Feministinen puolue r.p., Feministiska partiet r.p.    
Helsingin vaalipiirilautakunta    
Kansalaispuolue r.p., Medborgarpartiet r.p.    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta    
Kansallinen Kokoomus r.p., ruotsiksi Samlingspartiet r.p.    
Kommunistinen Työväenpuolue    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Liberaalipuolue - Vapaus valita r.p., Liberalpartiet - Frihet att välja r.p.    
Liike Nyt r.p., Rörelse Nu r.p.    
Ministeri Lauri Tarasti    
Oikeuskanslerinvirasto    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Perussuomalaiset r.p., Sannfinländarna r.p.    
Piraattipuolue r.p., Piratpartiet r.p.    
Pirkanmaan vaalipiirilautakunta    
Seitsemän tähden liike r.p.    
Sininen tulevaisuus r.p., Blå framtid r.p.    
Suomen Kansa Ensin r.p.    
Suomen Keskusta r.p., ruotsiksi Centern i Finland r.p.    
Suomen Kommunistinen Puolue    
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.    
Suomen Sitoutumattomat ry, De Obundna i Finland rf    
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.    
Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.    
Tasapainon puolesta - IPU - För jämvikt r.p.    
Tietosuojavaltuutettu    
Uudenmaan vaalipiirilautakunta    
Vaalitutkimuskonsortio    
Vaasan vaalipiirilautakunta    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen vaalipiirilautakunta    
Vasemmistoliitto r.p., ruotsiksi Vänsterförbundet r.p.    
Vihreä liitto r.p., ruotsiksi Gröna förbundet r.p., saameksi Ruona lihttu r.b.    
Asiasanat

Vaalit

Val

Puolueet

Partier