Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- ovh tandvård för barn och unga (338/2011)

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- ovh tandvård för barn och unga (338/2011)

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/11137/2021-STM-17

Svarstiden gick ut: 21.11.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
I statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- ovh tandvård för barn och unga (338/2011) bör den ändrade lagstifningen beaktas, bl.a. om studerande som är berättigade till studerandehälsovård och hälsoundersökningar, samt social- och hälsovårdsreformen som träder i kraft den 1 januari 2023 inom välfärdsområderena.
 
Bakgrund
Social- och hälsovårdens upgifter överflyttas till välfärdsområderna på grund av social- och hälsovårdsreformen. I förordningen bör beaktas också ändringar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde, t.ex. på grund av att läroplikten har utvidgats. Ytterligare ordnar Folkpensionsanstalten studerandehälsovården numera för alla högskolestuderande.

Den första remissbehandlingen om utkastet ordnades under perioden mellan 4.5.-15.6.2021.

 
Målsättningar
Målet är att förordningen bättre än för närvarande ska motsvara hälso - och sjukvårdslagen (1326/2010), lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande (695/2019) och undervisningsväsendets lagstiftning samt tillfälle med välfärdsområderna som börjar arbeta 1.1.2023. Efter de föreslagna ändringarna är förordningen förenlig med lagstiftningen.   
 
Bilagor:
Tidtabell
Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande om det bifogade utkastet.
Vi ber er vänligen lämna in ert utlåtandena senast den 21 october 2022.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen sänd utlåtandena senast den 21 november 2022. Sänd dem i första hand till tjänsten Utlåtande.fi. För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Om ni behöver hjälp med att använda tjänsten kan ni kontakta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Alternativt kan ni lämna ert utlåtandena genom att sända det till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor (kirjaamo.stm@gov.fi) och hänvisa till diarienumret VN/11137/2021-STM-17.

Även andra än de instanser som nämns i sändlistan kan lämna utlåtande.

Observera att alla utlåtanden är offentliga och att de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
 
Beredare
Konsultativ tjänsteman Arja Ruponen (föredragande), ytterligare information arja.ruponen@gov.fi
Specialsakkunnig Pia Suvivuo (ytterligare information om rådgivning) pia.suvivuo@gov.fi
Jurist Titta Honkala 
 
Sändlista:
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Kansaneläkelaitos    
Kemin kaupunki    
Kuntaliitto    
Kuopion kaupunki    
Kuusamon kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Lääkäriliitto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulun kaupunki    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Rovaniemen kaupunki    
Sisäministeriö    
Sodankylän kunta    
Suomen Terveydenhoitajaliitto ry    
Tampereen kaupunki    
Tehy    
Terveyden- ja hyvinvoinnnin laitos    
Tornion kaupunki    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö ry