Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö veneenrakennusalan perustutkinnon perusteista

Lausuntopyyntö veneenrakennusalan perustutkinnon perusteista

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-1009-2020

Svarstiden gick ut: 18.5.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Opetushallitus pyytää lausuntoanne veneenrakennusalan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta.
Bakgrund
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Opetushallitus lähetti tietoa tutkinnon perusteiden uudistamisesta laajasti veneenrakennusalan yrittäjille, alan liitoille ja järjestöille sekä kaikille veneenrakennusalan perus- ammatti- ja erikoisammattitutkintoja järjestäville koulutuksen järjestäjille. Työskentely on toteutettu avoimissa foorumeissa asiantuntijatiimeissä. Työskentelyyn avattiin webropol-kysely ja perusteita on laadittu avoimesti ePerusteet-palvelussa. Alan työelämän edustajat tarttuivat uuteen tapaan rakentaa perusteita osallistuen aktiivisesti kehittämistyöhön koko prosessin ajan, ennen varsinaista lausuntokierrosta. 
Målsättningar
Veneenrakennusalan perustutkinto on uudistettu vastaamaan uudistuneisiin työelämän ammattitaitovaatimuksiin. 
 
Linkit
Liitteet:

Veneenrakennusalan perustutkinto 2021, luonnos.pdf - Veneenrakennusalan perustutkinnon perusteet 2021, luonnos

Tidtabell
​Uusi veneenrakennusalan perustutkinnon peruste tulee voimaan 1.8.2021. 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausuntoa pyydämme seuraavista asioista:
  • tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä
  • tutkinnon muodostumisesta
  • tutkinnon osien sisällöistä (ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat).
 
Tutkinnon perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös tutkinnon perusteiden kieliasu, joten lausunnon antajat voivat keskittyä luonnoksien sisältöön.
Valmistelijat
Veneenrakennusalan perustutkinnon uudistamistyötä on koordinoinut Petri Leimu, Turun Ammattiopistosäätiö.

Tyuöskentelyyn ovat osallistuneet seuraavien organisaatioiden eri tehtävissä olevia siantuntijoita :
Ajolanranta Oy
Ammattiopisto Livia
Baltic Yahts Oy
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Leevene Oy
Museovirasto
Nautor’s Swan Oy
Paraisten venekeskus Oy
Suomen puuveneilijät ry
TT-puuvenepalvelu
Turun Ammattiopistosäätiö

Lisätietoja antavat
Turun Ammattiopistosäätiö, Petri Leimu (petri.leimu@taos.fi)
Opetushallitus, Hanna Ketonen (hanna.ketonen@oph.fi)
Sändlista:
Ajolanranta    
Akava ry    
Ammattiopisto Livia    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
AMT-veneet Oy    
Astrumvene Oy    
Baltic Yachts Oy    
Botnia Marin Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Finnboat ry    
Finnmaster Boats Oy    
Hopeasalmen telakka Oy    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kotka-Haminaminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Kuntaliitto    
Leevene Oy    
Nautor Oy    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
Optima Samkommun    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Paraisten Venekeskus Oy    
Puuteollisuuden ja veneenrakennusalan työelämätoimikunta    
Puuveneveistäjät Ry    
Sarins båtar Ab    
Savon koulutuskuntayhtymä    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Yrittäjät    
Teollisuusliitto ry    
Top-Boat Oy    
Wenda Oy