Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om de förslag som lagts fram av arbetsgruppen för riktlinjer för konst- och konstnärspolitiken

Begäran om utlåtande om de förslag som lagts fram av arbetsgruppen för riktlinjer för konst- och konstnärspolitiken

Diarienummer för begäran om utlåtande: OKM/95/040/2017

Svarstiden gick ut: 7.2.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Undervisnings- och kulturministeriet ber om yttranden om de centrala målen för konst- och konstnärspolitiken som beretts av en i detta syfte tillsatt arbetsgrupp.

Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho tillsatte i oktober 2017 en arbetsgrupp som fick i uppdrag att senast den 30 september 2018 utarbeta ett förslag till centrala mål för vår konst- och konstnärspolitik, med beaktande av skillnaderna mellan olika konstformer.

Inom ramen för uppgiften har arbetsgruppen framlagt 21 förslag angående konstens ställning i samhället, den strategiska utvecklingen av finansieringen samt konstnärernas ställning. Förslagen beaktar skillnaderna mellan olika konstformer, men också det som förenar dem.
Arbetsgruppens centrala budskap är att

- Konsten ska ges en sådan plats i samhällets kärnä som motsvarar dess ökade betydelse för samhället.  Det är viktigt att identifiera konstens kulturella, sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter. Konst ska ses som en del av den växande servicesektorn och näringsverksamheten. Statens finansieringen av konsten bör utökas, och även andra förvaltningsområden än förvaltiningsområdet för kultur ska delta i finansieringen.

- Finansieringen av konsten ska utvecklas strategiskt i enlighet med ekosystemtänkandet. Finansierings- och stödsystemen ska trygga det konstnärliga arbetet och konstarternas utveckling långsiktigt. Samtidigt ska strukturerna vara flexibla och också göra det möjligt att stödja konstnärliga aktiviteter som överskrider gränserna mellan olika konstarter. Modellen för kollegial bedömning av konst ska förnyas. De regionala strukturerna för konstfrämjande förstärkas.
 
- Konst är arbete och ska behandlas som sådant. Samhället kan fortfarande inte använda den investering som gjorts på konstnärerna i tillräckligt grad.  Det konstnärliga arbetet ska göras jämlikt  med de andra arbetsområdena och konstnärernas möjligheter att få sin utkomst av sitt konstnärliga arbete ska förbättras. Konstnärsstipendiernas eftersläpning bör åtgärdas. Det är också nödvändigt att ta reda på om det vore en ändamålsenlig lösning att ombilda konstnärsstipendierna till sådan finansiering som gör det möjligt att utföra konstnärligt arbete i ett anställningsförhållande och att förstarka konstnärens socialskydd. 
 
 
Eventuella utlåtanden om arbetsgruppens förslag och rapport samlas in under tre tematiska rubriker: 1) Konsten ska ges en plats i samhällets kärna (förslag 1-8); 2) Strategisk utveckling av finansiering av konsten  (förslag 9-14) och 3) Konst är arbete och den ska  behandlas som sådant (förslag 15-21). Dessutom får man kommentera arbetsgruppens förslag och bakgrundstexterna (rapporten) på ett allmänt plan.  
 
Bakgrund
I undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2025, som offentliggjordes våren 2017 ingick tre målområden; ett av dem var att främja skapande arbete och kreativ produktion. Målet för 2025 är att ”förutsättningarna för konstnärligt arbete och annat skapande arbete har förbättrats och produktions- och distributionsformerna har blivit mer varierande.” Angående de konkreta åtgärderna under de närmaste åren konstateras att ”konst- och konstnärspolitiken utvecklas med beaktande av de förändringar som skett i verksamhetsmiljön, framtidens utvecklingstrender samt de skillnader som finns mellan olika konstarter” och att ministeriet ”åren 2017-2018 uppgörs riktlinjer för konst- och konstnärspolitiken”. 
 

 
Målsättningar

Syftet med begäran om utlåtanden är att erbjuda de centrala sammanslutningarna inom konst och kultur samt relevanta myndigheter möjlighet att framföra sin syn på arbetsgruppens förslag till centrala mål för konst- och kulturpolitiken i vårt land.

Länkar:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-598-3 - Taide ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat. Työryhmän esitys taide- ja taiteilijapolitiikan keskeisiksi tavoitteiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu 2018/34.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-601-0 - Riktlinjer för konst- och konstnärspolitiken: Arbetsgruppens förslag till centrala mål för konst- och konstnärspolitiken

https://minedu.fi/taiteentulevaisuus - Hankkeen www-sivut

https://minedu.fi/sv/riktlinjerna-for-konst-och-konstnarspolitiken - Projektets webbsida

Tidtabell

Utlåtanden bör inlämnas senast torsdagen den 7 februari 2019.

Svarsanvisningar för mottagare

Ni kan lämna ett utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi (www.lausuntopalvelu.fi/SV). Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller per post till ministeriets registratorskontor.

 

För att kunna lämna ett utlåtande måste användaren registrera sig och logga in på utlåtande.fi.
Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på adressen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar.
 
Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Om ni inte kan lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi, är det också möjligt att skicka utlåtandet per e-post till kirjaamo@minedu.fi.
 
Denna begäran om utlåtande har endast skickats elektroniskt. Även andra än de som nämns nedan i sändlistan kan ge in ett utlåtande.

 

Beredare

För mer information, vänligen kontakta kulturrådet Petra Havu, tfn 0295 3 30185, fornamn.efternamn@minedu.fi

Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Alueellista kehittämistehtävää hoitava kirjasto    
Alueellista kehittämistehtävää hoitava kirjasto    
Alueellista kehittämistehtävää hoitava kirjasto    
Alueellista kehittämistehtävää hoitava kirjasto    
Alueellista kehittämistehtävää hoitava kirjasto    
Alueellista kehittämistehtävää hoitava kirjasto    
Alueellista kehittämistehtävää hoitava kirjasto    
Alueellista kehittämistehtävää hoitava kirjasto    
Alueellista kehittämistehtävää hoitavat kirjastot    
Animaatioklinikka- Suomen animaationtek    
Arene ry/kulttuurialan kehittämisryhmä    
Arkkitehtuurikeskus ry    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Audiovisuaalisen kulttuurin edis AVEK    
Audiovisuaalisen kulttuurin edis AVEK    
Audiovisual Producers Finland Apfi ry    
Audiovisual Producers Finland Apfi ry    
Auran kunta    
AV-arkki ry    
Business Finland    
Cupore    
Cupore    
Dokumenttikilta ry    
Eläketurvakeskus    
Eläketurvakeskus    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Esitystaiteen keskus ry    
Esitystaiteen keskus ry    
Espoon kaupunki, kulttuuritoimi    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
FIMAGE ry    
Finland Festivals    
Finlands svenska Biblioteksförening rf    
Finlands svenska författareförening rf    
Finlands svenska författareförening rf    
Finlands Svenska Skådespelarförbund ry    
Finnfoto aiemmin Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto ry    
Forssan kaupunki    
Forum Artis ry    
FRAME-säätiö    
Freelance Ohjelmatyöntekijät ry    
Freelancemuusikot ry    
Galleristit ry    
Grafia ry    
Gramex    
Gramex    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hanasaari    
Hanasaari    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Honkajoen kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti    
Kansallisgalleria    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaustisen kunta    
Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry    
Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirjallisuuden edistämiskeskus    
Kirjallisuuden vientikeskus FILI    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolarin kunta    
Koneen Säätiö    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Kopiosto ry    
Kordelinin säätiö    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kulta ry    
Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kuvasto ry    
Kuvittajat ry    
Kymenlaakson Liitto    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin yliopisto    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Lastenkulttuurikeskus    
Laukaan kunta    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Lukukeskus - Läscentrum ry    
Lumijoen kunta    
Luovan talouden agentit ja managerit y    
Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
MES Musiikin edistämissäätiö    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Museovirasto    
Music Finland Oy    
Musiikintekijät aiemmin Säveltäjät ja sanoittajat Elvis ry    
Musiikkituottajat - IFPI Finland    
Mustarinda-seura    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Neogames Finland ry    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nuoren Voiman Liitto    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Ornamo ry    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki kulttuuritoimi    
Outokummun kaupunki    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Posion kunta    
Pro Soveltavan taiteen tila ry    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen liitto    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raision kaupunki    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Sanasto ry    
Sarjakuvantekijät ry    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sirkuksen tiedotuskeskus ry    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sotkamon kunta    
STM    
Sulkavan kunta    
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry    
Suomen Akatemia    
Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA    
Suomen Arvostelijan Liitto ry    
Suomen biotaiteen seura ry    
Suomen elokuva- ja mediatyöntekijöiden liitto ry    
Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry    
Suomen Elokuvasäätiö    
Suomen Jazzliitto ry    
Suomen Journalistiliitto ry    
Suomen kansallisooppera- ja baletti    
Suomen Kansallisteatteri    
Suomen Kansanmusiikkiliitto ry    
Suomen Kirjailijaliitto Ry    
Suomen Kirjastoseura ry    
Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry    
Suomen kulttuurirahasto    
Suomen kuntaliitto    
Suomen Mediataideverkosto    
Suomen Museoliitto ry    
Suomen Musiikintekijät ry    
Suomen Muusikkojen Liitto ry    
Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirj.ry    
Suomen Näyttelijäliitto ry    
Suomen sarjakuvaseura ry    
Suomen Sinfoniaorkesterit ry    
Suomen Säveltäjät ry    
Suomen Taideteollisuusyhdistys ry-Design Forum Finland    
Suomen Taiteilijaseura-Konstnärsgillet i Finland ry    
Suomen Teatterit ry    
Suomen Tekijänoikeudellinen Yhdists    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Svenska Kulturfonden    
Svenska Litteraturskällskapet i Finland    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry    
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta    
Taideneuvosto    
Taideyliopisto    
Taipalsaaren kunta    
Taiteen edistämiskeskus    
Taiteen Perusopetusliitto TPO ry    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Tanssin Tiedotuskeskus ry    
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto    
Teatterikeskus ry    
Teatterin Tiedotuskeskus ry    
TEM    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tieteentekijöiden Liitto ry    
Tilastokeskus    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Valkeakosken kaupunki    
Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitava kirjasto    
Valtimon kunta    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Vehmaan kunta    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
VM    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
YM    
Ypäjän kunta    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki    
Ämnesord

taide

taiteilijat

taidepolitiikka

taiteilijapolitiikka

konst

konstnärer

konstpolitik

konstnärspolitik