Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om ett utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om bekämpning av allmänfarliga smittsamma sjukdomar vid verkställighet av straff

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi yleisvaarallisten tartuntatautien torjumista rangaistusten täytäntöönpanossa koskevaksi lainsäädännöksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/20692/2020

Svarstiden gick ut: 15.1.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Oikeusministeriön asettamassa työryhmässä on valmisteltu oheinen luonnos hallituksen esitykseksi yleisvaarallisten tartuntatautien torjumista rangaistusten täytäntöönpanossa koskevaksi lainsäädännöksi. Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne esitysluonnoksesta.
Tausta
Vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoa koskevassa lainsäädännössä ei ole huomioitu yleisvaarallisten tartuntatutien torjuntaa ja siitä aiheutuvia vaikutuksia seuraamusten täytäntöönpanoon.

Oikeusministeriö asetti 1.10.2020 työryhmän arvioimaan tarpeellisia lainsäädäntömuutoksia tartuntatautien torjumiseksi seuraamusten täytäntöönpanossa. Työryhmän toimikausi oli 1.10.-30.11.2020 ja siinä olivat edustettuina sosiaali- ja terveysministeriö, Rikosseuraamuslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Vankiterveydenhuollon yksikkö.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on varmistaa vankien, tutukintavankien ja vankilahenkilökunnan terveys sekä seuraamusten turvallinen ja asianmukainen täytäntöönpano yleisvaarallisen tartuntataudin tilanteissa.
Linkit

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM067:00/2020 - Tarpeelliset lainsäädäntömuutokset tartuntatautien torjumiseksi seuraamusten täytäntöönpanossa

Liitteet:

Mietintöluonnos.docx - Mietintöluonnos

Huvudsakliga innehåll och lagförslag 11.12.2020 sv.docx - Huvudsakliga innehåll och lagförslag

Aikataulu
Mahdollinen lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään perjantaina 15.1.2021.

Esitysluonnoksen lausuntoaika on asian kiireellisyyden vuoksi tavanomaista lyhyempi. Vaikka ehdotettu lainsäädäntö on tarkoitettu sovellettavaksi yleisesti yleisvaarallisiin tartuntatautitilanteisiin, edellyttää käynnissä oleva koronavirusepidemia asian pikaista käsittelyä. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkiseen lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämisestä löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta (ohjeet ---> käyttöohjeet).

Palvelun käytön tukea voi pyytää lausunto.om@om.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lausunnon antamisesta ei makseta palkkiota.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyyntöön liittyen antaa lainsäädäntöneuvos Mirja Salonen, puh. 0291 50019 (mirja.salonen@om.fi).
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos    
JUKO ry    
Kriminaalihuollon tukisäätiö    
KRIS-Suomen keskusliitto ry    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeuspoliittinen Yhdistys Demla ry    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Rikosseuraamusalan Henkilöstöyhdistys RiKHe ry    
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos    
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Vankien omaiset VAO ry    
Vankilavirkailijain liitto VVL ry    
Vankiterveydenhuollon yksikkö