Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Vesitalousstrategia 2030

Vesitalousstrategia 2030

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/27669/2021

Svarstiden gick ut: 30.11.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Vesitalousstrategia on maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitaloustehtävien toiminnan ja talouden sekä tulosohjauksen lähtökohta. Vesitaloustehtäviä ovat vesihuolto, vesistöjen säännöstely, tulva- ja kuivuusriskien hallinta, maankuivatus ja kastelu, patoturvallisuus, vesistörakenteiden ylläpito, valtion velvoitteet vesilain mukaisen luvan haltijana sekä muu vesivarojen käyttö ja hoito mukaan lukien rajavesistöasiat.
Bakgrund
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta vesitalousstrategiaksi vuoteen 2030. Vesitalousstrategia on jatkoa vuoden 2011-2020 vesitalousstrategialle. Strategian valmisteluun on osallistunut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja Suomen ympäristökeskus.
 
Målsättningar
Strategiassa asetetaan valtion vesitaloushallinnolle yhteiset päämäärät ja toimintalinjat sekä toiminta-ajatus. Strategia toimeenpannaan toiminnan ja talouden suunnittelussa ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja Suomen ympäristökeskuksen tulosohjauksessa vesitaloustehtävissä.
Liitteet:

Vesitalousstrategia luonnos 29.10.21.pdf - Luonnos Vesitalousstrategia

Tidtabell
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne strategialuonnoksesta viimeistään tiistaina 30.11.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse maa-ja metsätalousministeriön kirjaamoon (kirjaamo.mmm@gov.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/27669/2021.
 
Ministeriöiden, joilla on käytössä VAHVA, tulee viedä lausuntonsa VAHVAan asialle VN/27669/2021.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa: vesitalousjohtaja Olli-Matti Verta (etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. 0295 162 123)
Sändlista:
Energiateollisuus ry    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
info@lapinliitto.fi    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kaivosteollisuus ry    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson Liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maanmittauslaitos    
Metsähallitus    
Metsäkeskus    
Metsäteollisuus ry    
MTK    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Hämeen liitto    
Salaojayhdistys    
Satakuntaliitto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
SYKE    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Ympäristöministeriö