Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Vammaisalan ammattitutkinnon perusteiden luonnos

Vammaisalan ammattitutkinnon perusteiden luonnos

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-5044-2020

Svarstiden gick ut: 15.1.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Opetushallitus pyytää lausuntoanne vammaisalan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksista.
Bakgrund
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella tutkintorakenteeseen lisätty vammaisalan ammattitutkinto astuu voimaan 1.8.2021. Samassa yhteydessä tutkintorakenteesta poistuu kehitysvamma-alan ammattitutkinto ja henkilökohtaisen avun osaamisala siirtyy puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnosta vammaisalan ammattitutkintoon.
 
Vammaisalan ammattitutkinnon perusteiden luonnos on valmisteltu kahdessa eri vaiheessa. Luonnos henkilökohtaisen avun osaamisalan pakollisista tutkinnon osista ja osaamisalan muodostumisesta on laadittu tutkintorakenteen muutosesityksen valmistelun yhteydessä työryhmässä, johon on kuulunut ammatillisen koulutuksen järjestäjiä, työmarkkinajärjestöjä ja vammaisjärjestöjä. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoon sisältyvän henkilökohtaisena avustajana toimiminen –tutkinnon osan osaaminen on jaettu kahteen tutkinnon osaan kokonaislaajuuden kasvaessa samalla 45 osaamispisteestä yhteensä 75 osaamispisteeseen. Ammattitaitovaatimukset, hyväksytyn suorituksen kriteerit ja ammattitaidon osoittamistavat on uudistettu vastaamaan paremmin vammaispalvelulain (380/1987) säännöksiä.

Kehitysvamma-alan osaamisala on valmistelu voimassa olevan kehitysvamma-alan ammattitutkinnon pohjalta eri tahoja osallistaen. Kehitysvamma-alan osaamisalan muutostarpeita koottiin avoimella webropol-kyselyllä. Lisäksi järjestettiin avoin työpaja, jossa oli koolla työelämän, vammaisjärjestöjen ja koulutuksen järjestäjien edustajia. Työn aikana on myös kuultu eri tahojen asiantuntijoita mm. kohdennetuin, yksilöidyin kysymyksin. Ammattitaitovaatimukset, hyväksytyn suorituksen arviointi sekä ammattitaidon osaamistavat on uudistettu vastaamaan kehitysvamma-alan ja osin laajemminkin vammaisalan osaamistarpeita. Kehitysvamma-alan osaamisalan kirjoittamistyöstä on vastannut Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria.

Perustetyön eri vaiheissa on kuultu kuntoutumisen ja osallisuuden tukemisen sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työelämäkuntaa. Perusteluonnoksen viimeistely on tehty Opetushallituksen toimesta.
 
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 15.1.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausuntoa pyydämme seuraavista asioista:
  • tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä
  • tutkinnon muodostumisesta
  • tutkinnon osien sisällöistä (ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat)
Tutkinnon perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös tutkinnon perusteiden kieliasu, joten lausunnon antajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön.
Valmistelijat
Vammaisalan ammattitutkinnon perusteiden luonnos on valmisteltu yhteistyössä vammaisalan toimijoiden, asiantuntijoiden, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa edellä kuvatulla tavalla.

Lisätietoja antavat Soila Nordström (soila.nordstrom@oph.fi) kehitysvamma-alan osaamisalasta ja Markku Kokkonen (markku.kokkonen@oph.fi) henkilökohtaisen avun osaamisalasta.
Sändlista:
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Axxell Utbildning Ab    
Careeria Oy    
EdupoliPointCollege Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Hengitysliitto ry    
Heta - Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry    
Invalidisäätiö sr    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr    
Kajaanin kaupunki    
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Kirkkopalvelut ry    
Kiteen Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr    
Kouvolan kaupunki    
KT Kuntatyönantajat    
Kuntaliitto    
Kuntoutuksen ja osallisuuden työelämätoimikunta    
Kuuloliitto ry    
Kuurojen liitto ry    
Kynnys ry    
Lihastautiliitto ry    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Näkövammaisten liitto ry    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä    
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työelämätoimikunta    
Raudaskylän Kristillinen Opisto r.y.    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
SAMS - Samsarbetsförbundet kring funktionshinder rf    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen CP-liitto ry    
Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy    
Suomen kotityöpalveluyhdistys ry    
Suomen kuurosokeat ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Yrittäjät    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Tampereen kaupunki    
Turun kaupunki    
Valvira    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä