Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Kommitténs förslag till ändring av sametingslagen

Saamelaiskäräjälakitoimikunnan esitys saamelaiskäräjälain muuttamiseksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN 675/2018

Svarstiden gick ut: 27.7.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Lausunnolle lähetetty luonnosehdotus on saamelaiskäräjälain uudistamista valmistelleen toimikunnan esitys saamelaiskäräjälain muutokseksi. Toimikunnan työ ja hallituksen esityksen viimeistely jatkuu vielä elokuun 2018 loppuun asti.

 
Tausta
Toimikunnan tehtävänä on ollut valmistella tarpeelliset muutokset saamelaiskäräjistä annettuun lakiin. Asettamispäätöksen mukaisesti toimikunnan työn perustana ovat olleet perusoikeudet ja muut perustuslain asettamat velvoitteet, Suomea sitovat kansainväliset ihmisoikeussopimukset sekä YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistus. Lisäksi toimikunta on asettamispäätöksen mukaisesti ottanut huomioon myös parafoidun Pohjoismaisen saamelaissopimuksen sekä itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen (ILO 169 –sopimus).
 
Tavoitteet
Toimikunnan esityksen tavoitteena on saamelaiskäräjälain osittain vanhentuneiden säännösten uudistaminen ja niiden toimivuudessa havaittujen ongelmien poistaminen. Esityksen lähtökohtana on, että saamelaiskäräjälakiin sisältyvät perussäännökset perustuslain 121 §:n 4 momentissa turvatusta saamelaisten itsehallinnosta, toimivasta vaalijärjestelmästä sekä saamelaiskäräjien tehtävistä. Tavoitteena on, että hallituksen esitys annettaisiin eduskunnalle elokuun 2018 lopussa.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoja pyydetään lausuntopalvelu.fi:n kautta 27.7.2018 mennessä. Lausuntopalaute käsitellään heinäkuun lopussa ja hallituksen esitys on tarkoitus antaa elokuun 2018 lopussa.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta
Ohjeet > Käyttöohjeet.

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Johanna Hautakorpi, etunimi.sukunimi@om.fi, puh. 02951 50018
Neuvotteleva virkamies Yrsa Nyman, etunimi.sukunimi@om.fi, puh. 02951 50293
Jakelu:
Anára sámesearvi ry    
Anarâšah rs - Inarinsaamelaiset ry    
Anarâškielâ servi rs    
City-Sámit rs    
Eduskunnan keskuskanslia    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Enontekiön kunta    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Inarin kunta    
Inarinmaan Lapinkyläyhdistys ry    
Johtti sápmelaččat rs    
Kolttakulttuurisäätiö    
Kolttasaamelaisen kielen ja kulttuurin yhdistys    
Kolttien kyläkokous    
Korkein hallinto-oikeus    
Kulttuuriyhdistys Aanar Sämmiliih ry    
Kuntaliitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Lapin liitto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapsiasiavaltuutettu    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsä-, kalastaja- ja tunturisaamelaiset ry    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulu Sámit rs    
Paliskuntain yhdistys    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Puolustusministeriö    
Rovaniemen saamelaisyhdistys Mii ry    
Saamelaisalueen koulutuskeskus    
Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto    
Saamelaiskäräjät    
Saamelaismuseo Siida    
Saamelaisneuvosto    
Saamelaispaliskunnat ry / Sámi bálgosat rs    
Sámi Árvvut rs    
Sámi Dáiddasearvi ry    
Sámi Duodji ry    
Sámi siida rs    
Sámisoster rs    
Sis-Suoma Sámesearvi Bárbmu rs    
Sisäministeriö    
Sodankylän kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suoma Boazosámit rs    
Suomen saamelaisnuoret ry    
Suomen saamelaisten keskusjärjestö ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Utsjoen kunta    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Vuohču sámiid searvi rs    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

saamelaiset

saamelaiskäräjälaki

samer

sametingslag