Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/825/2021

Svarstiden gick ut: 29.4.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne oheisesta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta.
Bakgrund
M/S Estonian hylyn kyljessä on havaittu vaurioita, joiden syntyä ja mahdollista merkitystä aluksen uppoamisen kannalta on katsottu tarpeelliseksi selvittää. Alustavaan arviointiin osallistuvat Viron ja Ruotsin onnettomuustutkintaviranomaiset. Onnettomuustutkintakeskus on nimennyt alustavaan arviointiin yhteyshenkilön ja tälle tukiryhmän. Alustavien tutkintatoimien perusteella selviävät tarpeelliset jatkotutkintatoimet.
Målsättningar
Tutkintatoimenpiteissä on tarpeellista toimia Estonia-laissa tarkoitetulla rauhoitetulla alueella. Tämän vuoksi Estonia-lakia täydennettäisiin viranomaisten tutkintatoimenpiteitä koskevalla säännöksellä.
Linkit
Liitteet:

HE Estonia.pdf - Hallituksen esityksen luonnos

Tidtabell
Vastaukset kyselyyn pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään 29.4.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Vastaukset pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun kyselyyn. Vastauksia ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös jakelulistan ulkopuoliset voivat halutessaan vastata kyselyyn.

Vastaukset antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki vastaukset ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala (puh. 0295 150 486), sähköposti etunimi.m.sukunimi@om.fi 
Lainsäädäntöneuvos Leena Mäkipää (puh 02951 150 082), sähköposti etunimi.m.sukunimi@om.fi 
 
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto    
Lapin yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rajavartiolaitos    
Sisäministeriö    
Suomen asianajajaliitto    
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus    
Turun hovioikeus    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi