Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Bedömningspromemoria om användning av fjärranslutningar i rättegångar

Bedömningspromemoria om användning av fjärranslutningar i rättegångar

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/32207/2022

Svarstiden gick ut: 24.3.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om bedömningspromemoria om användning av fjärranslutningar i rättegångar i allmänna domstolar.
Bakgrund
Ett av målen vad gäller utveckling av rättsstaten i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering är fungerande rättsprocesser och rättssäkerhet. Som metoder anges bland annat att rättsvården ska tryggas tillräckliga resurser, att de totala rättegångstiderna ska förkortas och att rättegångskostnaderna ska minskas och göras smidigare bland annat med hjälp av digitaliseringen.
Länkar:

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-400-518-0 - Arviomuistio etäyhteyksistä oikeudenkäynneissä

Tidtabell
Vänligen lämna in ert utlåtande senast den 24 mars 2023. 
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet ges genom att man besvarar en begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.
 
För att kunna ge ett utlåtande ska svaranden registrera sig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på utlåtande.fi: s webbplats Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om(at)gov.fi. 
 
Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare upplysningar om ärendet ges av lagstiftningsrådet Jukka Siro, tel. 029 515 0021, förnamn.efternamn@gov.fi (från och med den 1 mars 2023 lagstiftningsrådet Kirsi Pulkkinen, puh. 029 515 0438, förnamn.m.efternamn@gov.fi). 
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Etelä-Suomen syyttäjäalue    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Ihmisoikeuskeskus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomen syyttäjäalue    
Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan oikeustieteiden laitos    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Julkiset oikeusavustajat ry    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Korkein oikeus    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Suomen syyttäjäalue    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Markkinaoikeus    
Oikeuspoliittinen yhdistys - Rättspolitiska föreningen Demla ry    
Oikeusrekisterikeskus    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Pohjois-Suomen syyttäjäalue    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rikosseuraamuslaitos    
Rovaniemen hovioikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hovioikeus    
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Työtuomioistuin    
Vaasan hovioikeus    
Vakuutusoikeus    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtori    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Ämnesord

oikeudenkäynti

tuomioistuimet

prosessioikeus

domstolar

rättegång

processrätt