Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om betänkandet från den parlamentariska styrgruppen och expertgruppen, utkast till regeringsproposition med förslag till lag om öppenhetsregistret

Lausuntopyyntö parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietinnöstä, luonnos hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/4118/2019

Svarstiden gick ut: 1.2.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän avoimuusrekisterilakia koskevasta mietinnöstä.
Tausta
Avoimuusrekisterin perustaminen on yksi pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman toimenpiteistä demokratian ja oikeusvaltion kehittämiseksi.

Valtioneuvosto asetti 12.3.2020 parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän valmistelemaan ehdotusta lakisääteisestä avoimuusrekisteristä (lobbarirekisteri). Ehdotus tuli laatia hallituksen esityksen muotoon.
Tavoitteet
Parlamentaarinen ohjausryhmä ja asiantuntijatyöryhmä ehdottavat säädettäväksi uuden avoimuusrekisterilain, jossa vaikuttamistoimintaa ja siihen liittyvää ammattimaista neuvontaa harjoittavat tahot velvoitetaan rekisteröitymään sähköiseen avoimuusrekisteriin ja ilmoittamaan harjoittamastaan vaikuttamistoiminnasta kaksi kertaa vuodessa annettavalla toimintailmoituksella.

Rekisteristä löytyvillä tiedoilla kansalaiset sekä vaikuttamistoiminnan kohteet saisivat jatkossa kattavammin tietoa valtion tason päättäjiin vaikuttavista toimijoista. Tämä auttaa arvioimaan päätösten syntyä ja niiden taustalla olevia intressejä. Julkaisemalla ajantasaista tietoa lobbauksesta voidaan osoittaa lobbauksen olevan keskeinen ja tärkeä osa demokraattista järjestelmää.

Avoimuusrekisterin rekisterinpitäjäksi ehdotetaan Valtiontalouden tarkastusvirastoa. Rekisteri otettaisiin ehdotuksen mukaan käyttöön 2023 aikana.
Linkit

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM033:00/2019 - Hankesivu

https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM033:00/2019 - Statsrådets projektportal

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-959-9 - Parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietintö / Parlamentarisk styrgruppens och expertarbetsgruppens betänkande (på finska)

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 31.1.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankesivuilla.
Valmistelijat
Lisätietoja oikeusministeriössä antaa erityisasiantuntija Sami Demirbas, sami.demirbas(at)gov.fi, puh. +358(0)2951 50233.
Jakelu:
​Liike Nyt -eduskuntaryhmä    
Aalto-yliopisto    
ABB    
Accenture    
Afry    
Agronomiliitto ry    
Ahjo Communications    
Ahlstrom-Munksjö    
Aikakauslehtien Liitto ry    
Akava ry    
Akavan Erityisalat    
Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry    
Akavan yleinen ryhmä    
A-klinikkasäätiö    
Akvamariini Porter Novelli    
Aliupseeriliitto    
Alko    
Alma Media Oyj    
Alva - yhtiöt Oy    
Amcham Finland ry    
Amer sports    
Ammattiliitto Ava    
Ammattiliitto Pro ry    
Amnesty Finland    
Andritz    
Apteekkien työnantajaliitto    
Apulaisprofessori Emilia Korkea-aho    
Arcada University of Applied Sciences    
Arina    
Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry    
Arvopaperimarkkinayhdistys ry    
Aseman Lapset ry    
Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt SPECIA ry    
Asukasliitto ry    
Asukastoiminnan Keskusliitto ry    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Atria    
Audiovisuaalisen ammattiviestinnän toimialaliitto    
Auktorisoidut Lakimiehet ry    
Autismi- ja Aspergerliitto ry​    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT    
Autoalan keskusliitto    
Autoliitto ry    
Autotuojat ja -teollisuus ry (AT)    
Avoin Puolue r.p.    
Ay-toimihenkilöt ry    
Bayer Oy    
Bioenergia ry    
Bird & Bird    
BirdLife Suomi - BirdLife Finland (BirdLife Finland)    
Blic Oy    
Borenius    
Brunne Communications    
BSAG - Foundation for a Living Baltic Sea - Baltic Sea Action Group    
Cargotec Corporation    
Castren & Snellman    
Celia    
CoComms    
Crisis Management Initiative (CMI)    
Danske Bank    
Deloitte    
Diakoniatyöntekijöiden liitto    
DIFF – Ingenjörerna i Finland    
Digi- ja väestötietovirasto    
Digita Oy    
Digital Forum Finland ry    
DNA Oyj    
Drum    
Duodecim    
Edunvalvontafoorumi    
Eduskunnan kanslia    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Eduskuntaryhmä Valta kuuluu kansalle    
Eduskuntatutkimuksen keskus    
Eettisen kaupan puolesta ry    
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA ry    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Elisa Oyj    
Ellun kanat    
Elo    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)    
Eläinoikeuspuolue r.p.    
Eläinsuojeluliitto Animalia ry    
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry    
Eläketurvakeskus    
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Ensi- ja turvakotien liitto ry    
Erityistoimihenkilöt ET ry    
Ernst & Young    
Esiintyvät Taiteilijat ry    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta    
Eurofacts Oy    
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti    
Eurooppanuoret ry    
Eversheds    
Familia ry    
Fazer    
Feministinen puolue r.p.    
Fennovoima Oy    
FiCom ry    
Fida International ry    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Fine Vakuutus- ja rahoitusneuvonta    
Fingo ry    
Fingrid    
Finlands Svenska Scouter    
Finnair    
Finnet-liitto ry    
Finnwatch ry    
Firma Brutto Oy    
FISC ry    
Fiskars    
Folkhälsan    
Fondia    
Forchem Oyj    
Fortum Oyj    
F-Secure Oyj    
Föreningen Konstsamfundet r.f.    
Gasum Oy    
Geologian tutkimuskeskus    
Greenpeace Suomi    
Hammaslääkäriliitto    
Hankkija    
Hannes Snellman    
Hasan & Partners Group    
Helen    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto    
HelsinkiMissio ry    
Henkilöstöpalveluyritysten liitto    
Hill + Knowlton    
HKScan    
HMD Global    
HPP Asianajotoimisto Oy    
Huhtamäki Oyj    
Hyvinvointiala Hali ry    
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hätäkeskuslaitos    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Iholiitto ry​    
Ilmailualan Unioni IAU    
Ilmarinen    
Ilmastorahasto oy    
Ilmatieteen laitos    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Insinööriliitto    
Interpedia    
Invalidiliitto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Jane ja Aatos Erkon säätiö    
Jenny ja Antti Wihurin rahasto    
Journalistiliitto    
Julkisen sanan neuvosto    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL    
JYTY    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaakkois-Suomen rajavartiosto    
Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Kaiku Helsinki    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun käräjäoikeus    
Kainuun rajavartiosto    
Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto    
Kaivosteollisuus ry    
Kalatalouden Keskusliitto    
Kamux    
Kansalaisareena ry    
Kansalaispuolue r.p.    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI    
Kansallinen Kokoomus r.p.    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI    
Kansallisarkisto    
Kansallisarkisto    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Kaskas Media    
Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT    
Kasvinsuojeluteollisuus ry    
Katolinen kirkko Suomessa    
Kaupan liitto ry    
Kaupanalan esimiesliitto KEY    
Kaupunkitoimittajat ry    
Kehitysvammaliitto ry    
Kela    
Kemianteollisuus ry    
Kemira    
Keskisuomalainen Oyj    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry    
Kesko    
Keskuskauppakamari    
Keskustan eduskuntaryhmä    
Keva    
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto    
Kiinteistötyönantajat ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkon akateemiset - Kyrkans akademiker AKI r.y.    
Kirkon Ulkomaanapu sr    
Kirkonalat    
Kokoomuksen eduskuntaryhmä    
Kompensäätiö    
Kone    
Konecranes    
Koneen Säätiö    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Kopiosto ry    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kotimaisten kielten keskus    
Kotkamills Oy    
KPMG    
Kreab    
Kristallipuolue r.p.    
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä    
Krogerus    
KSF media    
KTK tekniikan ansiantuntijat    
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry    
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry    
Kuluttajariitalautakunta    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kuntaliitto    
Kuntarahoitus    
Kuntien takauskeskus    
Kuntoutusalan asiantuntijat    
Kuurojen Liitto ry    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Kynnys ry    
Lakimiesliitto    
Landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland    
Landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin rajavartiosto    
Lapin työ- ja elinkeinokeskus    
Lapin yliopisto    
Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT (LUT)    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lasikeraaminen teollisuus    
Lassila & Tikanoja    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Lehto Group    
Liberaalipuolue - Vapaus valita r.p.    
Lidl Suomi    
Liike Nyt r.p.    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenneturva    
Linja-autoliitto ry    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
Loimu    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Lujatalo    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto    
Lähitapiola-Ryhmä    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Suomen merivartiosto    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Lääketeollisuus ry    
Lääkärin sosiaalinen vastuu ry    
Lääkärit ilman rajoja    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Mailand communications    
Manifesto Oy    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Marketing Finland    
Markkinaoikeus    
Marttaliitto ry    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Medialiitto ry    
Medita    
Mehiläinen    
Meijerialan Ammattilaiset MVL    
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus    
Meriteollisuus    
Metallinjalostajat ry    
METO – Metsäalan asiantuntijat    
Metso Outotec    
Metsä Group    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Meyer Turku    
Mielenterveyden keskusliitto    
MIELI Suomen Mielenterveys ry (MIELI)    
Miesjärjestöjen keskusliitto ry    
Miltton    
Moniheli    
MTV Oy    
Muistiliitto ry    
Muoviteollisuus ry    
Museovirasto    
Musiikkituottajat - IFPI Finland ry    
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA    
N2 Comms    
Nainsjärjestöjen keskusliitto    
Naisasialiitto Unioni ry, Kvinnosaksförbundet Unionen rf    
Natur och Miljö rf    
NEOT Group    
Neste Oyj    
Netprofile Finland Oy    
Niuvanniemen sairaala    
Nokia    
Nokian Renkaat    
Nordea    
Norilsk Nickel Harjavalta    
Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry    
Nuorten Akatemia    
Näkemisen ja silmäterveyden toimiala ry - Finnish Association of Vision and Eyecare (NÄE)    
Näkövammaisten Keskusliitto ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Oikeustoimittajat ry    
Olympiakomitea    
Onnettomuustutkintakeskus    
OP Ryhmä    
Open Knowledge Finland    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Opintotuen muutoksenhakulautakunta    
Oriola Corporation    
Orion    
Ortodoksisen kirkko    
Osakesäästäjien keskusliitto    
Oulun käräjäoikeus    
Oulun yliopisto (UOULU)    
Outokumpu Oyj    
Oy Suomen Tietotoimisto    
PAF - Ålands Penningautomatförening    
Paikallisvoima ry    
Pakkaus Finnish Packaging Association (FPA)    
Pakolaisneuvonta ry    
Palvelualojen ammattiliitto Pam    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry    
Paperiliitto    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Patria Oyj    
Paulig    
Pelastakaa lapset ry    
Pelastusopisto    
Pellervo-seura    
Perheyritysten liitto    
Perussuomalaiset r.p.    
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä    
Philip Morris Finland Oy    
Piraattipuolue r.p.    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
PKC Group    
Plan Suomi    
Planmeca    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan rajavartiosto    
Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjoisranta BCW Oy    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Pohjolan Voima Oyj    
Poliisihallitus    
Politiikan toimittajat ry    
Positiiviset ry    
Posti    
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU    
PricewaterhouseCoopers Oy    
ProCom ry    
Professoriliitto    
Pro-tukipiste ry    
Proventia Oy (PEC)    
Psykologiliitto    
Puheterapeuttiliitto    
Puolustusministeriö    
Push the Button Solutions    
Puusepänteollisuus ry    
Puuteollisuus    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Päivittäistavarakauppa ry    
Pääesikunta    
Päällystöliitto    
Pääomasijoittajat ry    
Pörssisäätiö    
Radiomedia    
RadioMedia ry    
Rahoitusvakausvirasto    
Raja- ja merivartiokoulu    
Rajaturvallisuusunioni    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakli ry    
Ramirent    
Rautatiealan Unioni RAU    
Reilu Kauppa ry    
Reserviläisurheiluliitto ry    
Rettig    
Rikosseuraamuslaitos    
Rikosuhripäivystys    
Rinnakkaislääketeollisuus ry    
Roschier    
Rovaniemen hovioikeus    
Rud Pedersen Public Affairs    
Ruokavirasto    
Ruotsalainen eduskuntaryhmä    
Saamelaisalueen koulutuskeskus    
SámiSoster ry    
Sampo    
Sanasto    
Sandvik Mining and Construction    
Sanoma Oyj    
SASK    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto    
Satamaoperaattorit    
Schuman-seura ry    
Seitsemän tähden liike r.p.    
Senaatti-kiinteistöt    
Seta    
Siemenpuu - kansalaisliikkeiden yhteistyösäätiö sr    
Sigrid Juséliuksen Säätiö    
Siirtolaisuusinstituutti    
Sininen tulevaisuus r.p.    
Sisäministeriö    
Sivistystyönantajat, Sivista    
SKAL ry    
Skanska    
SKOL ry    
Solidaarisuus    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
SRV Yhtiöt    
S-ryhmä    
SSAB Suomi    
St1 Nordic Oy    
Statens ämbetsverk på Åland    
Stockmann    
Stora Enso    
STYL    
Suojelupoliisi    
Suomalainen Tiedeakatemia ry    
Suomalais-Venäläinen koulu    
Suomen Akatemia    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Anti-piratismiyhdistys ry    
Suomen apteekkariliitto - Finlands apotekareförbund r.y.    
Suomen Arkkitehtiliitto ry    
Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto    
Suomen elokuvatuottajien keskusliitto SEK ry    
Suomen eläinlääkäriliitto    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko    
Suomen Huippu-urheilijoiden Unioni    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Jääkiekkoliitto ry    
Suomen Kansa Ensin r.p.    
Suomen Keskusta r.p.    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kipu ry ​    
Suomen Kirjailijaliitto ry    
Suomen Kommunistinen Puolue r.p.    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Kotiseutuliitto ry    
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.    
Suomen Kulttuurirahasto    
Suomen Kustannusyhdistys    
Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry    
Suomen Kylät ry    
Suomen Laivanpäällysliitto    
Suomen lasten ja nuorten säätiö    
Suomen Latu    
Suomen Lentäjäliitto – Finnish Pilots’ Association ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto    
Suomen luonnonsuojeluliiton    
Suomen Lähetysseura    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen metsäkeskus    
Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund    
Suomen Musiikintekijät ry    
Suomen Musiikkikustantajat ry    
Suomen Muusikkojen Liitto    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen Nuorkauppakamarit ry    
Suomen Näyttelijäliitto ry    
Suomen Omakotiliitto    
Suomen pakolaisapu ry    
Suomen Palloliitto    
Suomen Pankki    
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter    
Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Spek    
Suomen poliisijärjestöjen liitto    
Suomen Punainen Risti ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen Romukauppiaiden Liitto ry    
Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p    
Suomen Salibandyliitto ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.    
Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto    
Suomen sähkönkäyttäjät ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen Tekstiili & Muoti ry    
Suomen tieteellinen kirjastoseura    
Suomen Työterveyshoitajaliitto ry    
Suomen Ylioppilaskuntien Liitto SYL ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomenlahden merivartiosto    
Suomenlinnan hoitokunta    
Supercell    
Svenska Handelshögskolan - Hanken School of Economics (Hanken)    
Svenska hörselförbundet    
Svenska kulturfonden    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f.    
Syyttäjälaitos    
Sähköalojen ammattiliitto    
Säteilyturvakeskus    
Säätiöit ja rahastot ry    
Taiteen edistämiskeskus    
Taksvärkki ry    
Talentia    
Taloustoimittajat ry    
Tampere University (TUNI)    
Tamro Oyj    
Tapahtumateollisuus ry    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Tasapainon puolesta - IPU - För jämvikt r.p.    
Tasavallan presidentin kanslia    
TATU ry    
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme    
Teatterijärjestöjen Keskusliitto    
Teboil    
Tehy ry    
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry    
Tekir    
Tekniikan akateemiset    
Teknisen Kaupan Liitto ry    
Teknologiateollisuus ry    
TELA    
Telia Suomi    
Teollisuuden Voima Oyj    
Teollisuusliitto ry    
Teosto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveydenhoitajaliitto    
Terveystalo    
Terveystoimittajat ry    
Tiedusteluvalvontavaltuutetun toimisto    
Tieteellisten Seurain Valtuuskunta    
Tieteentekijöiden liitto    
TietoEvry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tietoturva ry    
Tilastokeskus    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
Toimihenkilöliitto ERTO    
Tokmanni Group    
Toyota Auto Finland    
Tradenomit    
Transparency International Suomi ry    
Tulli    
Tulliliitto    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Turun hovioikeus    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Tutkivan journalismin yhdistys    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työneuvosto    
Työterveyslaitos    
Työtuomioistuin    
Ulkoministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti    
Ulosottolaitos    
UNIFI ry    
Unio    
UPM-Kymmene Oyj    
Uponor    
Upseeriliitto    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan työ- ja elinkeinokeskus    
Uutismedian liitto    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vaasan yliopisto    
Vaisala Oyj    
Vakuutusoikeus    
Valio Oy    
VALLI ry    
Valmet Oyj    
Valta kuuluu kansalle r.p.    
Valteri-koulu    
Valtiokonttori    
Valtion koulukodit    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtion virkamieseettinen neuvottelukunta    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vanhan Vaasan sairaala    
Vanhustyön keskusliitto    
Vankilavirkailijain Liitto VVL    
Vapo Oy    
Varastokirjasto    
Varma    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Vartiolentolaivue    
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä    
Vasemmistoliitto r.p.    
Veikkaus Oy    
Verbatum Oy    
Veritas Eläkevakuutus    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto    
Vesilaitosyhdistys    
Viesti ry    
Viestinnän eettinen neuvottelukunta    
Vihreä liitto r.p.    
Wihuri International    
Voimaosakeyhtiö SF    
World Vision    
VR-Yhtymä    
VTT Technical Research Centre of Finland Ltd (VTT)    
WWF Finland    
Väestöliitto ry    
Wärtsilä Corporation    
Väylävirasto    
Yara Suomi    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Yhteinen toimialaliitto ry    
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry    
Yhteistoiminta-asiamiehen toimisto    
YIT    
Yleisradio Oy    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry    
Ympäristötiedon foorumi    
Y-säätiö    
YTN - Ylemmät Toimihenkilöt    
Åbo Akademi    
Ålands landskapsregering    
Älykkään liikenteen verkosto