Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Ehdotus Pirkanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen (SOVA) valmistelu

Ehdotus Pirkanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen (SOVA) valmistelu

Diarienummer för begäran om utlåtande: PIRELY/9023/2017

Svarstiden gick ut: 9.7.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Bakgrund
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen tulvimisesta aiheutuvat tulvariskit Pirkanmaan alueella. Arvioinnin perusteella ELY-keskus ei muuta vuoden 2011 ehdotustaan eikä siten ehdota nimettäväksi toimialueellaan merkittäviä tulvariskialueita. ELY-keskusten ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja asettaa niille tulvaryhmät maakuntaliittojen ehdotuksesta. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat vuoden 2019 loppuun mennessä sekä vesistöalueittaiset suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi vuoden 2021 loppuun mennessä. Nyt nähtävillä oleva ehdotus koskee Pirkanmaan vesistötulvia. Tämän arvioinnin lisäksi alueen kunnat arvioivat hulevesistä, eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.
 
Ehdotuksen lisäksi tulvariskien hallinnan suunnittelua ja ympäristöselostuksen valmistelua sekä suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on kuvattu erillisellä asiakirjalla "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelun osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen".
 
Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005). Lain mukaan tulvariskien alustava arviointi on tehtävä vuoden 2018 aikana.

Pirkanmaata koskevat 1) ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä 2) asiakirja tulvariskien hallinnan suunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelusta sekä suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta. Asiakirjat ovat nähtävillä 9.4.2018 – 9.7.2018 Pirkanmaan kunnissa (liite 1), ELY-keskuksessa (Yliopistokatu 38, Tampere) sekä osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > Tulvariskien hallinta > Pirkanmaa.
Liitteet:

Kuulutus_pirkanmaa_liite1.docx - 1. Luettelo kuntien toimipaikoista, joissa kuulutus ja ehdotukset ovat nähtävinä

Kuulutus_pirkanmaa_liite2.docx - 2. Luettelo vesistöalueita koskevista tulvariskien alustavan arvioinnin raporteista kunnittain

Tidtabell
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä merkittävien tulvariskialueiden nimeämisestä sekä tulvariskien hallintasuunnitelman laatimisesta ja siihen liittyvän ympäristöselostuksen valmistelusta lausuntopalvelu.fi -sivun kautta, kirjallisesti tai sähköisesti Pirkanmaan ELY-keskukselle 9.7.2018 mennessä. Postiosoite on Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere. Sähköpostiosoite on kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi. Lausunnon antaminen lausuntopalvelu.fi -sivun kautta edellyttää rekisteröitymistä järjestelmän käyttäjäksi.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 036 188 ja vesitalousasiantuntija Harri Mäkelä, etunimi.T.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 036 359
 
Sändlista:
Akaa    
Hämeenkyrö    
Ikaalinen    
Juupajoki    
Kainuun ELY-keskus, patoviranomainen    
Kangasala    
Kihniö    
Lempäälä    
Länsi-Suomen aluehallintovirasto    
Museovirasto    
Mänttä-Vilppula    
Nokia    
Orivesi    
Parkano    
Pirkanmaan ELY-keskus, SOVA-viranomainen    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan maakuntamuseo    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pirkkala    
Pohjois-Savon ELY-keskus, kalatalousviranomainen    
Punkalaidun    
Pälkäne    
Ruovesi    
Sastamala    
Tampere    
Urjala    
Valkeakoski    
Vesilahti    
Virrat    
Ylöjärvi    
Asiasanat

tulva

tulvariskit

tulvariskien hallinta