Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Armenian tasavallan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen yhteistä ilmailu-aluetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Armenian tasavallan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen yhteistä ilmailu-aluetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/17873/2021

Svarstiden gick ut: 17.1.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle Armenian tasavallan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen yhteistä ilmailu-aluetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.
 
Bakgrund
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta ministeriössä valmistellusta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle Armenian tasavallan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen yhteistä ilmailu-aluetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.
Målsättningar
Esityksen tarkoituksena on hankkia eduskunnan hyväksyntä Armenian tasavallan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen yhteistä ilmailu-aluetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.
Linkit
Liitteet:

Liite HE Armenia FI.pdf - Luonnos HE Armenian ja EUn välinen lentoliikennesopimus

Liite RP Armenia SV.pdf - Utkast RP Luftfartsavtal mellan Armenia och EU

Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 17.1.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä sekä hankeikkunassa.
 
Jos et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi antaa myös sähköpostitse lähettämällä lausunto liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo.lvm@gov.fi). Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, word-, tai rtf- tallennusmuodossa. Sähköpostitse lähetetyissä lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/17873/2021.
Valmistelijat
Helinä Teittinen, p. 0295 342 017, etunimi.sukunimi@gov.fi
Sändlista:
Board of Airline Representatives in Finland    
Business Finland Oy    
Finavia Oyj    
Finnair Oyj    
Fintraffic    
Keskuskauppakamari    
Kuluttajaliitto ry    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Matkailu TEM    
Nordic Regional Airlines Oy    
Oikeusministeriö    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Sisäministeriö    
Suomen pysyvä edustusto EU:ssa    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Väylävirasto