Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Arbetsgruppens betänkande om uppdatering av offentlighetslagen

Arbetsgruppens betänkande om uppdatering av offentlighetslagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/27452/2020/

Svarstiden gick ut: 18.4.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet ber om utlåtanden om det betänkande som utarbetats av den arbetsgrupp som berett uppdateringen av lagen om offentlighet i myndigheternas arbete.

I arbetsgruppens betänkande föreslås att det stiftas en ny offentlighetslag. Den gällande lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) upphävs. I betänkandet föreslås att det organisatoriska tillämpningsområdet för lagen om offentlighet i myndigheternas arbete utvidgas så att lagen tillämpas på skötseln av sådana offentliga förvaltningsuppgifter i sin helhet som avses i 124 § i grundlagen. Enligt förslaget ska lagen dessutom tillämpas på samfund eller stiftelser som kontrolleras av ett offentligt samfund, ett statligt affärsverk eller flera offentliga samfund tillsammans och på dottersammanslutningar och dotterstiftelser som kontrolleras av dessa till den del de bedriver annan verksamhet än ekonomisk verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden.

Utöver de förslag som arbetsgruppen lagt fram i betänkandet förtydligas och uppdateras bestämmelserna i offentlighetslagen. I synnerhet bestämmelserna om förfaranden vid behandling av begäranden om information förtydligas i förhållande till den gällande lagen. Därtill preciseras definitionen av myndighetshandling som omfattas av rätten att få uppgifter. Dessutom föreslås det förfarandebestämmelser som ska säkerställa att skyddet för personuppgifter och offentlighetsprincipen samordnas på det sätt som EU:s allmänna dataskyddsförordning ger möjlighet till.

Genom förslaget uppdateras och delvis ändras också den gällande lagens bestämmelser om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter. En systematisk översyn och revidering av innehållet i offentlighetslagens sekretessgrunder och skaderekvisit i anslutning till sekretessgrunderna ingick emellertid inte i arbetsgruppens uppdrag, utan enligt beslutet om att tillsätta arbetsgruppen genomförs en eventuell revidering av sekretessgrunderna senare.
Bakgrund
Justitieministeriet tillsatte den 22 januari 2021 en arbetsgrupp för att bereda en uppdatering av offentlighetslagen. Arbetsgruppen hade i uppgift att utreda och utvärdera vilka problem det finns med att uppnå och genomföra syftet med offentlighetsprincipen på det sätt som avses och de åtgärder som påverkar uppnåendet och genomförandet. Arbetsgruppen hade i uppgift att utifrån utredningen och utvärderingen bereda de förslag till ändringar av lagstiftningen som behövs för att uppnå det mål som uppställts för arbetet. Arbetsgruppens mandat gick ut den 31 oktober 2023.
Målsättningar
Syftet med förslagen enligt betänkandet är att säkerställa att offentlighetsprincipen iakttas på ett ändamålsenligt sätt med beaktande av de ändrade strukturerna inom förvaltningen och den utveckling som skett i regleringsmiljön. Syftet är en tydligare och mer fungerande lagstiftning om offentlighet i myndigheternas verksamhet och att denna lagstiftning ökar öppenheten i samhället och motsvarar dagens krav.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtande om betänkandet på finska ska sändas till justitieministeriet senast 16 februari 2024.

På grund av att översättningen fördröjs förlängs remisstiden för översättningen av betänkandet så att den motsvarar remisstiden för det finskspråkiga betänkandet, dvs. till den 18 april 2024. Förlängningen av remisstiden för den svenskspråkiga översättningen påverkar inte remisstiden för det finskspråkiga betänkandet.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet lämnas genom att svara på den begäran om utlåtande som finns i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. Alternativt kan utlåtandet skickas till justitieministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo.om(a)gov.fi. Ange diarienumret VN/27452/2020 som referens i utlåtandet. De myndigheter som använder ärendehanteringssystemet VAHVA ska lämna in sitt utlåtande också i VAHVA.

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras på utlåtande.fi och i statsrådets projektportal. Om utlåtandet innehåller sekretessbelagda uppgifter, skicka dessa uppgifter separat till justitieministeriets registratorskontor. I samband med att sekretessbelagda uppgifter lämnas ska grunden för sekretessen uppges.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. Den som lämnar utlåtande måste registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att komma igång med tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@gov.fi.
Beredare
Liisa Leppävirta, lagstiftningsråd, tfn 029515 0136, fornamn.efternamn@gov.fi (frånvarande 18.12.2023-5.1.2024)
Heidi Mäntylä, specialsakkunnig, tfn 0295 150 210, fornamn.efternamn@gov.fi 
Petteri Jartti, konsultativ tjänsteman, tfn 029515 0076, fornamn.efternamn@gov.fi (frånvarande 12.12.2023-15.12.2023 och 27.12.2023-29.12.2023)
Sändlista:
Aikakausmedia    
Akaan kaupunki    
Akava ry    
A-Kruunu Oy    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Alko Oy    
Allianssi ry    
Alma Media Oyj    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Amnesty Finland    
Arctia Oy    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Auran kunta    
Boreal Kasvinjalostus Oy    
Celia    
Cinia Oy    
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy    
Digi- ja väestötietovirasto    
DigiFinland Oy    
Digital Forum Finland ry    
Edita Group Oyj    
Eduskunnan kanslia    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry    
Eläkesäätiöyhdistys ESY ry    
Eläketurvakeskus    
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas    
Energiavirasto    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjala    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaa    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savo    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus    
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti    
Evijärven kunta    
Ficom    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finavia Oyj    
Fingo ry    
Fingrid Oyj    
FinnHEMS Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
Finnwatch ry    
Finnvera Oyj    
Forssan kaupunki    
Gasgrid Finland Oy    
Gasum Oy    
Geologian tutkimuskeskus    
Governia Oy    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Hallitusammattilaiset ry    
Halonen Kirsi-Maria    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Hansel Oy    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
HAUS kehittämiskeskus Oy    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsinki    
Hevosopisto Oy    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Huoltovarmuuskeskus    
HUS    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Hätäkeskuslaitos    
IA Insight Oy    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilmastorahasto Oy    
Ilmatieteen laitos    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itärata Oy    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Uusimaa    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Julkisen sanan neuvosto JSN    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuu    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansalaisareena ry    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI    
Kansallisarkisto    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Häme    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaustisen kunta    
KEHA-keskus    
Keiteleen kunta    
Kemijoki Oy    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen    
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo    
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma    
Keski-Pohjanmaa    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keskisuomalainen Oyj    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomi    
Keski-Uusimaa    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi    
Keuruun kaupunki    
Keva    
Kihniön kunta    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolarin kunta    
Konkurssiasiamies    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korkein hallinto-oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Korkein oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotimaisten kielten keskus    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry    
Kuluttajariitalautakunta    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kuntarahoitus Oyj    
Kuntien takauskeskus    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kuvaohjelmalautakunta    
Kymenlaakso    
Kymenlaakson liitto    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappi    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Laukaan kunta    
Leijona Catering    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Luonnonvarakeskus    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Uusimaa    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Maanpuolustuskoulutusyhdistys    
Maatalousyrittäjien eläkelaitos    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Markkinaoikeus    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Medialiitto    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Metsähallitus    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Motiva Oy    
MTV Oy    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Museovirasto    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Natur och Miljö rf    
Neova Oy    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Oikeustoimittajat ry    
Onnettomuustutkintakeskus    
Open Knowledge Finland    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Opintotuen muutoksenhakulautakunta    
Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta    
Oppiva Invest Oy    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Outokummun kaupunki    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Patria Oyj    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pelastusopisto    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaa    
Pirkanmaan ELY- keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaa    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjala    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savo    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Politiikan toimittajat ry    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Posion kunta    
Posti Group Oyj    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolustuskiinteistöt    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Häme    
Päijät-Hämeen liitto    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
RadioMedia    
Rahoitusvakausvirasto    
Raision kaupunki    
Rajavartiolaitos    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Rikosseuraamuslaitos    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokavirasto    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saamelaiskäräjät    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Sanoma Oyj    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunta    
Satakuntaliitto    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Senaattikiinteistöt    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Solidium Oy    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Sotkamon kunta    
Statens ämbetsverk på Åland    
STT - Suomen Tietotoimisto    
STTK    
STUK International Oy    
Sulkavan kunta    
Suojelupoliisi    
Suomalainen Tiedeakatemia ry    
Suomen Akatemia    
Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Erillisverkot Oy    
Suomen Ilmailuopisto Oy    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Journalistiliitto    
Suomen kiertovoima    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lakimiesliitto    
Suomen Lauttaliikenne Oy    
Suomen Luonnonsuojeluliitto    
Suomen Malmijalostus Oy    
Suomen metsäkeskus    
Suomen opiskelijakuntien liitto    
Suomen pankki    
Suomen Rahapaja Oy    
Suomen riistakeskus    
Suomen rokotetutkimus Oy    
Suomen Siemenperunakeskus Oy    
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry    
Suomen Teollisuussijoitus Oy    
Suomen vesilaitos ry    
Suomen Viljava Oy    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suomen Yrittäjät    
Suomi-rata Oy    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Säteilyturvakeskus    
Taipalsaaren kunta    
Taiteen edistämiskeskus    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Taloustoimittajat ry    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Tapaturmavakuutuskeskus    
Tapio Oy    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Tasavallan presidentin kanslia    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisen yhteistyön rahasto Oy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveystoimittajat    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tiedusteluvalvontavaltuutetun toimisto    
Tietosuojavaltuutettu    
Tilastokeskus    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Traffic Management Finland Oy    
Transparency International Suomi ry    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hallinto-oikeus    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun tunnin juna    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Turvallisuuskomitea    
Tutkivan journalismin yhdistys    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Työkanava    
Työllisyysrahasto    
Työneuvosto    
Työtuomioistuin    
Ulkoministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Uutismedian liitto    
Vaalan kunta    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vakuutuskeskus    
Vakuutusoikeus    
Valkeakosken kaupunki    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtakunnanvoudin kanslia    
Valtimon kunta    
Valtiokonttori    
Valtion eläkerahasto    
Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oy    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtion työnantajatoiminto / VTML    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhusasiavaltuutettu    
Vantaa ja Kerava    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varastokirjasto    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomi    
Vehmaan kunta    
Veikkaus Oy    
Verohallinto    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
VR-Yhtymä Oy    
Väylävirasto    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Yhteinen Toimialaliitto ry    
Yleisradio Oy    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ympäristötiedon foorumi    
Ypäjän kunta    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki    
Ämnesord

avoimuus

julkisuuslaki

Tietosuoja

dataskydd

julkisuusperiaate

offentlighet

offentlighetsprincipen

offentlighetslag

hallinnon yleislaki