Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Bedömningspromemoria om förfarandet med medborgarinitiativ 2012–2017

Bedömningspromemoria om förfarandet med medborgarinitiativ 2012–2017

Diarienummer för begäran om utlåtande: OM 82/52/2017

Svarstiden gick ut: 25.10.2017

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
I bedömningspromemorian om förfarandet med medborgarinitiativ 2012-2017 har man utrett hur initiativsförfarandet fungerar, erfarenheterna av medborgarinitiativ samt hur det nuvarande initiativsförfarandet kunde utvecklas. Enligt utredningen har införandet av medborgarinitiativ varit en lyckad reform och det finns inget behov att ändra på de centrala principerna för förfarandet. Förfarandet kunde dock göras smidigare och tydligare bland annat när det gäller väckandet av ett initiativ, kontrollen av stödförklaringarna och initiativets offentlighet.
Bakgrund
Bedömningspromemorian om förfarandet med medborgarinitiativ och eventuella utvecklingsbehov baserar sig på den demokratipolitiska redogörelsen som statsrådet lämnade till riksdagen 2014. Enligt den skulle man under nästa regeringsperiod utvärdera utfallet av lagen om medborgarinitiativ, förfarandena och de elektroniska tjänsternas funktion. Utvärdering av förfarandet med medborgarinitiativ har tagits in som en åtgärd även i statsrådets demokratipolitiska handlingsprogram som syftar till att följa upp genomförandet av riktlinjerna enligt den demokratipolitiska redogörelsen.
Målsättningar
Målet med promemorian är att bedöma hur väl lagen om medborgarinitiativ som varit i kraft i fem år fungerar samt om det finns behov att ändra på initiativsförfarandet. 
Länkar:
Tidtabell
Utlåtandena ska ställas till justitieministeriet senast den 25.10.2017.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena begärs som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. 

För att kunna lämna ett utlåtande måste användaren registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare

 

Specialsakkunnig Laura Nurminen
laura.nurminen@om.fi
Sändlista:
Avoin Ministeriö    
Deliberatiivisen demokratian instituutti    
Eduskunta    
Eläinoikeuspuolue r.p.    
Feministinen puolue r.p.    
Itsenäisyyspuolue r.p.    
Kansalaispuolue r.p.    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelunta KANE    
Kansallinen Kokoomus r.p.    
Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta r.p.    
Liberaalipuolue - Vapaus valita r.p.    
Open Knowledge Finland    
Perussuomalaiset r.p.    
Piraattipuolue r.p.    
Sininen eduskuntaryhmä    
Suomen Keskusta r.p.    
Suomen Kommunistinen Puolue r.p.    
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.    
Suomen Ruotsalainen Kansanpuolue r.p.    
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.    
Turun yliopisto, valtio-opin laitos    
Vaalitutkimuskonsortio    
Vasemmistoliitto r.p.    
Vihreä liitto r.p.    
Väestörekisterikeskus    
Ämnesord

demokratia

kansalaisaloite

demokrati

medborgarinitiativ