Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Talotekniikan ammattitutkinnon perusteiden luonnos

Talotekniikan ammattitutkinnon perusteiden luonnos

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-4749-2020

Svarstiden gick ut: 11.1.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Opetushallitus pyytää lausuntoanne talotekniikan ammattitutkinnon perusteiden kylmäasennuksen ja rakennuspeltityön osaamisalojen uusista tutkinnon osista. 
Bakgrund
Talotekniikan työelämätoimikunta on puoltanut työelämästä tulleita aloitteita uusista tutkinnon osista kylmäasennuksen ja rakennuspeltityön osaamisaloihin.

Kylmäalan osaamisalaan on lisätty uusi tutkinnon osa Suurten lämpöpumppujen asentaminen ja huoltaminen koska kyseisen tutkinnon tuottamalle osaamiselle on työelämässä ilmennyt suuri tarve.

Rakennuspeltityön osaamisalalla poistettiin tutkinnon osa Julkisivujen, kermi-,tiili- ja profiilikatoilla tehtävät peltityöt. Tutkintoon lisättiin uudet tutkinnon osat Metallista valmistettujen julkisivujen asennus,  Muoto- ja profiilikatteiden asennus, Rakennuspeltilistoitus, Vesikatteiden läpivientien pellitys, Sadevesijärjestelmien ja kattoturvatuotteiden asennus sekä Vesikaton huoltopalvelut. Uusien tutkinnon osien myötä tutkintoon saadaan vaihtoehtoisia koulutuspolkuja rakennuspeltialan ammattilaiseksi. Uudet tutkinnon kuvastavat aikaisempaa paremmin rakennuspeltialan työkokonaisuuksia.

Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö on tehty yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Uudistetut talotekniikan ammattitutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.6.2021. 
 
Målsättningar

 
Linkit
Liitteet:

Talotekniikan ammattitutkinto (3).pdf - Talotekniikan ammattututkinnon perusteiden luonnos

Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 11.1.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausuntoa pyydämme uusien tutkinnon osien työelämälähtöisyydestä ja niiden sisällöistä (ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat)

Uusia tutkinnon osia ovat:
  • Suurten lämpöpumppujen asentaminen ja huoltaminen
  • Metallista valmistettujen julkisivujen asennus
  • Muoto- ja profiilikatteiden asennus
  • Rakennuspeltilistoitus
  • Vesikatteiden läpivientien pellitys
  • Sadevesijärjestelmien ja kattoturvatuotteiden asennus
  • Vesikaton huoltopalvelut. 

Tutkinnon perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös tutkinnon perusteiden kieliasu, joten lausunnon antajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

 
Valmistelijat
Lisätietoja antavat yli-insinööri Arto Pekkala (arto.pekkala@oph.fi), rakennuspeltityön tutkinnon osista Jari Mustikkamaa (jari.mustikkamaa@plakkipelti.fi) sekä kylmäalan tutkinnon osasta Matti Jokela (matti.jokela@careeria.fi).
Sändlista:
AEL-Amiedu Oy    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Axxell Utbildning Ab    
Careeria Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Helsingin kaupunki    
Hengitysliitto ry    
Hyria koulutus Oy    
Invalidisäätiö sr    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kiipulasäätiö sr    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr    
Kouvolan kaupunki    
KSAK Oy    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Metalliteollisuudenharjoittajain liitto MTHL    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
Optima samkommun    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Raahen Koulutuskuntayhtymä    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rastor-instituutti ry    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry    
Suomen Kylmäyhdistys ry    
Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen peltiseppäyrittäjät ry    
Suomen Yrittäjäopisto Oy    
Suomen Yrittäjät    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Talotekniikan työelämätoimikunta    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Teollisuusliitto ry    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Turun Ammattiopistosäätiö sr    
Turun kaupunki    
Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Vantaan kaupunki    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Asiasanat

Ammatillinen koulutus Tutkinnon perusteet