Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/143/2022

Svarstiden gick ut: 16.3.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
I denna proposition föreslås en ändring av 12 a § 1 mom. 1 punkten och 2 mom. i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (1269/2020, lagen om ett kommunförsök). Enligt förslaget ska en ny 12 b § fogas till lagen om kommunförsök.
 
De kommuner som deltar i kommunförsöket som gäller främjande av sysselsättningen ska ges ökade befogenheter att ge arbetskraftspolitiska utlåtanden om arbetssökandes rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Dessutom föreslås det att kommunerna ska underrätta arbetslöshetskassorna och Folkpensionsanstalten om att en arbetssökande, enligt EU:s förordning om social trygghet, har åkt till ett annat EU- eller EES-land eller till Schweiz för att söka arbete där.
 
Det föreslås att Nylands arbets- och näringsbyrå oberoende av det ärende som behandlas ska kunna ge arbetskraftspolitiska utlåtanden om kunderna hos de kommuner som deltar i kommunförsöket som gäller främjande av sysselsättningen när byrån sköter sådana nationellt centraliserade uppgifter inom utkomstskyddet för arbetslösa som hör till dess behörighet.
 
Det föreslås att arbets- och näringsministeriets förordning om arbetskraftspolitiska utlåtanden och samarbetsskyldighet vid kommunförsök med främjande av sysselsättningen (153/2021) ändras så att det till förordningen fogas närmare bestämmelser om behörigheten för arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter att ge arbetskraftspolitiskt utlåtande om förutsättningarna för att en arbetssökande som är kund hos en kommun inom försöksområdet för främjande av sysselsättningen ska få arbetslöshetsförmån. Dessutom föreslås att den ovan nämnda förordningens giltighetstid förlängs till den 31 december 2024 på motsvarande sätt som i lagen om ett kommunförsök med främjande av sysselsättningen.
Bakgrund
Lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (1269/2020) trädde i kraft den 1 mars 2021 och är i kraft till och med den 30 juni 2023. Regeringen beslutade vid sin halvtidsöversyn våren 2021 att beredningen ska fortsätta så att arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna under 2024. Avsikten är att förlänga giltighetstiden för den lagstiftning som gäller ordnandet av kommunförsöket för främjande av sysselsättningen så att lagstiftningen är i kraft till denna tidpunkt. Vid arbets- och näringsministeriet bereds en regeringsproposition om förlängning av giltighetstiden för lagen om ett kommunförsök med främjande av sysselsättningen till och med den 31 december 2024.

Vid verkställandet av uppgifterna inom utkomstskyddet för arbetslösa har det visat sig att behörigheten att ge arbetskraftspolitiska utlåtanden inte är fördelad på ett ändamålsenligt sätt mellan de kommuner som deltar i kommunförsöket som gäller främjande av sysselsättningen och arbets- och näringsbyråerna. Det är motiverat att den behörighet att ge arbetskraftspolitiska utlåtanden som kommunerna inom ett försöksområde i kommunförsöket som gäller främjande av sysselsättningen har i så stor utsträckning som möjligt motsvarar arbets- och näringsbyråernas behörighet. Detta har fått större betydelse i och med förlängningen av kommunförsöket som gäller främjande av sysselsättningen och regeringens beslut att senare permanent överföra behörigheten i fråga om arbets- och näringstjänster.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att främja att behandlingen av utkomstskyddsärenden som gäller personer som är kunder hos kommunerna inom försöksområdena sker utan dröjsmål och smidigt. Målet är att ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa för kunder hos en kommun inom ett försöksområde i huvudsak ska behandlas antingen i kommunen inom försöksområdet eller nationellt centraliserat vid Nylands arbets- och näringsbyrå. Ett mål är dessutom att stärka kommunernas roll i ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandet ska lämnas till arbets- och näringsministeriet senast den 16 mars 2022 kl. 12.
 
Utlåtandena ska lämnas senast den 16 mars 2022 kl. 12 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan yttra sig om propositionen om de så önskar.
 
För att kunna yttra sig om propositionen måste den som svarar registrera sig och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att börja använda tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Alla remissvar är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Mer information ges av specialsakkunnig Noora Santala, tfn. 029 504 7304.
E-post: fornamn.efternamn@gov.fi.
Sändlista:
Akaan kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Asikkalan kunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto    
Hailuodon kunta    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hattulan kunta    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Isojoen kunta    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jämsän kaupunki    
Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansaneläkelaitos    
Karijoen kunta    
Kauhajoen kaupunki    
Kaustisen kunta    
KEHA-keskus    
Kemijärven kaupunki    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kontiolahden kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuntaliitto    
Kuopion kaupunki    
Kurikan kaupunki    
Kärkölän kunta    
Lahden kaupunki    
Laitilan kaupunki    
Lapin työ- ja elinkeinotoimisto    
Lapinlahden kunta    
Laukaan kunta    
Lempäälän kunta    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lumijoen kunta    
Marttilan kunta    
Merijärven kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Muuramen kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Nokian kaupunki    
Orimattilan kaupunki    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Outokummun kaupunki    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta    
Parkanon kaupunki    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto    
Polvijärven kunta    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Punkalaitumen kunta    
Puumalan kunta    
Pyhäjoen kunta    
Pälkäneen kunta    
Raahen kaupunki    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruoveden kunta    
Saarijärven kaupunki    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto    
Sauvon kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Seinäjoen kaupunki    
Siikajoen kunta    
Siilinjärven kunta    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkamon kunta    
Suomussalmen kunta    
Tampereen kaupunki    
Teuvan kunta    
Tl. Kosken kunta    
Tornion kaupunki    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus    
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Uusikaupunki    
Valkeakosken kaupunki    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Vesilahden kunta    
Vieremän kunta    
Virtain kaupunki    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Äänekosken kaupunki