Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Havsmiljöns tillstånd i Finland 2024

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2024

Diarienummer för begäran om utlåtande: VARELY/6144/2023

Svarstiden gick ut: 15.3.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Miljöministeriet och NTM-centralen i Egentliga Finland ber om ert utlåtande om bedömningen Havsmiljöns tillstånd i Finland 2024, som utgör den första delen av Finlands havsvårdsförvaltningsplan.

Dokumenten Definitionerna för en god status av havsmiljön 2024 samt Översyn av miljömålen för havsvården 2024 fungerar som bakgrundsmaterial till planen (endast på finska). De är inte en del av det egentliga samrådsmaterialet, men man kan också ge respons på dem.  Bakgrundsmaterialet utgörs dessutom av rapporten State of the Baltic Sea 2023 på engelska som behandlar hela Östersjöns status och som framställts av Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö, HELCOM.

Det är också möjligt att ge respons på ifall Havsmiljöns tillstånd i Finland 2024 är tillräckligt med tanke på miljöbedömningen enligt lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005). Miljöbedömningen, dvs. SMB-bedömningen, kommer också att beakta den respons som ges i samband med samrådet om övervakningsprogrammet och åtgärdsprogrammet för havsvårdsförvaltningen.  Miljöbedömningen färdigställs när hela havsvårdsförvaltningsplanen är klar 2027.


Det är möjligt att ge respons på samrådsmaterialet 15.12.2023–15.3.2024. Samrådsmaterialet inklusive bakgrundsmaterial kan läsas på adressen www.miljo.fi/paverkavatten/havsvard.

 
Bakgrund
Planeringen av havsvården styrs i Finland av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) och statsrådets förordning om havsvårdsförvaltningen (980/2011) med vilka Europeiska unionens ramdirektiv om en marin strategi har verkställts. Målet med havsvården är en god miljöstatus i den marina miljön från kustlinjen till den ekonomiska zonens yttre gränser.

Finlands havsförvaltningsplan uppdateras i tre skeden med sex års mellanrum.  Den första delen av havsvårdsförvaltningsplanen som nu är föremål för samråd Havsmiljöns tillstånd i Finland 2024, kommer att uppdateras 2024. Den andra delen Övervakningsprogram för Finlands havsvårdsförvaltningsplan för åren 2026–2032 kommer att uppdateras år 2026 och planens tredje del, Åtgärdsprogram för Finlands havsvårdsförvaltningsplan för åren 2028–2033, kommer att uppdateras år 2027. Den reviderade havsvårdsförvaltningsplanen lämnas i sin helhet till statsrådet för godkännande i slutet av 2027.
 
Målsättningar
Förhoppningarna är att responsen ska visa eventuella missförhållanden eller brister samt positiva omständigheter i bedömningen Havsmiljöns tillstånd i Finland 2024 och i bakgrundsmaterialet. Responsen beaktas då dokumentet färdigställs. Till sist sammanställs en sammanfattning av responsen.
 
Länkar:

http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito - Suomen meriympäristön tila 2024 -arvio kokonaisuudessaan

http://www.miljo.fi/paverkavatten/havsvard - Hela havsmiljöns tillstånd i Finland 2024

Tidtabell
Utlåtanden och responsen ska ges senast den 15 mars 2024 kl. 16.00.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Miljöministeriet och NTM-centralen i Egentliga Finland ber om ert utlåtande om bedömningen Havsmiljöns tillstånd iFinland 2024.  Myndigheter, medborgare, företag och sammanslutningar kan framföra sina åsikter och ge utlåtanden. Det är önskvärt att samma organisation endast ger ett gemensamt utlåtande.

Det önskas att utlåtandena ges genom att svara på begäran om utlåtande som publicerats på utlåtande.fi med rubriken Havsmiljöns tillstånd iFinland 2024. För att kunna ge ett utlåtande måste man första registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare instruktioner om hur man använder tjänsten finns under Anvisningar > Bruksanvisningar på utlåtande.fi. Det möjligt att be om stöd för att ta i bruk tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@om.fiAlternativt kan responsen även skickas per e-post till registraturen vid NTM-centralen i Egentliga Finland registratur.egentligafinland@ntm-centralen.fi.

 
Beredare

Mer information ges av:  

Frågor gällande havsvårdsförvaltningen på nationell nivå besvaras av miljörådet Jan Ekebom, (jan.ekebom(at)gov.fi

Frågor gällande havsvårdsförvaltningen på regional nivå besvaras av gruppchef Janne Suomela (janne.suomela(at)ely-keskus.fi)     
Sändlista:
Aalto-yliopisto/Rakennus-ja ympäristötekniikka    
Aija Lehikoinen    
Aito Taimen ry    
Akaan kaupunki    
Aki Laitila    
Alajärven kaupunki    
Ala-Kemijoen ja Perämerem kalatalousalue    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Aleksi Nummelin    
Alva-yhtiöt Oy    
Andreas Linden    
Anna Kralik    
Anne-Mari Lehto    
Annika Herrero    
Anora (ent. Altia Oyj)    
Antikainen Sanna    
Antti Below    
Antti Lappalainen    
Antti Räike    
Antti Takolander    
Anttola-Louhiveden osakaskunta    
Anu Oksanen    
Anu Riihimäki    
Ari Saura    
Asikkalan kunta    
Asikkalan kunta    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Askolan vesi- ja viemärilaitos    
Atso Romakkaniemi    
Auran kunta    
Bakelite Oy    
Bengt Nyman, SLC Nyland    
Binderholz Nordic Oy    
Bioenergia ry    
Bioenergia ry    
Bioenergia ry    
Bioenergia ry    
Bioenergia Ry    
Bioenergia ry, Neova Oy    
Bioenergia ry, Suomen Turvetuottajat Ry    
BirdLife    
Boliden Kylylahti Oy / Heliminna Modig    
Boliden Kylylahti, Kylylahti Copper Oy    
Bovellan Ulla    
Brändö kommun    
Destia Oy    
Eckerö kommun    
Ei esitystä    
Elementis Minerals B.V. Suomen sivuliike    
Elina Antila    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK / SSAB Europe Oy, HML tehdas    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK / Stora-Enso Oyj, Heinolan Flutingtehdas    
Elinkeinoelämän keskusliitto, Fortum Power and Heat Oyj    
Elintarviketeollisuusliitto ETL    
ELY-keskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut    
ELY-keskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut    
Eläköön Valvatus ry    
Elävä Kainuu leader ry    
Elävä Kainuu leader ry    
Emmi Vähä    
Emäjoen kalatalousalue    
Endomines Oy, Ilomantsi    
Energiateollisuus (Etelä-karjala)    
Energiateollisuus (Etelä-karjala)    
Energiateollisuus (Etelä-karjala)    
Energiateollisuus (Kymenlaakso)    
Energiateollisuus r.y.    
Energiateollisuus r.y.    
Energiateollisuus ry    
Energiateollisuus ry    
Energiateollisuus, Kemijoki Oy    
Enon luonnonystävät    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kalatalousalue    
Enontekiön kunta    
Enontekiön kunta    
Erämetsä Pentti    
Esa Lehtinen, SLL    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Eteläisen-Saimaan kalatalousalue    
Etelä-Karjalan Kalatalouskeskus ry    
Etelä-Karjalan Kalatalouskeskus ry    
Etelä-Karjalan Kalatalouskeskus ry    
Etelä-Karjalan Liitto    
Etelä-Karjalan Liitto    
Etelä-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri ry    
Etelä-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri ry    
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/Elinkeinot, työ, osaaminen, kulttuuri    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/Elinkeinot, työ, osaaminen, kulttuuri    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/Liikenne ja infrastruktuuri    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/Liikenne ja infrastruktuuri    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/Liikenne ja infrastruktuuri    
Etelä-Pohjanmaan kalatalouskeskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ammattiopisto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutupalvelut    
Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutupalvelut    
Etelä-Savon kalatalouskeskus    
Etelä-Savon kalatalouskeskus ry    
Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri ry    
Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri ry    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon yrittäjät    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue    
Etelä-Suomen AVI    
Etelä-Suomen AVI    
Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Eurofins Nablabs Oy    
Eva Sandberg-Kilpi    
Evijärven kunta    
Fagerlund Miina    
Finavia, Joensuun lentoasema    
FinnCobalt Oy    
Finströms kommun    
Forssan kaupunki    
Forssan seutukunta (Forssa, Humppila, Tammela, Jokioinen, Ypäjä)    
Föglö kommun    
Geologian tutkimuskeskus    
Geologian tutkimuskeskus    
Geologian tutkimuskeskus    
Geologian tutkimuskeskus    
Geologian tutkimuskeskus    
Geologian tutkimuskeskus    
Geologian tutkimuskeskus (GTK)    
Geologian tutkimuskeskus (GTK)    
Geologian tutkimuskeskus (GTK)    
Geta kommun    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Haapavesi    
Haapavesi    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Haminan Vesi    
Hammarlands kommun    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hangon vesi- ja viemärilaitos    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Harri Kankaanpää    
Harri Kuosa    
Hartikainen Jukka    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Haukiveden kalatalousalue    
Haukiveden osakaskunta    
Hausjärven kunta    
Heikki Lehtinen    
Heikkinen Elisa-Maria    
Heinolan kalatalousalue    
Heinolan kaupunki    
Heinolan seutukunta (Hartola, Heinola, Sysmä, Iitti)    
Heinolan seutukunta (Hartola, Heinola, Sysmä, Iitti)    
Heinonen-Tanski Helvi    
Heinäveden kunta    
Heinäveden reitin kalatalousalue    
Heinäveden reitin kalatalousalue, Pihlajaveden kalatalousalue, Puruveden kalatalousalue    
Heiskanen Anni    
HELCOM    
HELCOM    
Helsingin energia    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopisto / Tvärminnen eläintieteellinen asema (tvarminne-zool@helsinki.fi)    
Helsingin yliopisto, Lammin biologinen asema    
Helsingin yliopisto, Lammin biologinen asema    
Henrik Nygård    
Hiilipörssi    
Hirvensalmen kunta    
Hirvensalmen osakaskunta    
Hollolan kunta    
HSY vesi (kirjaamo@hsy.fi)    
Hublin Patrick    
Huittisten kaupunki    
Hujanen Tiina    
Humppilan kunta    
Hyria    
Hyrynsalmen kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hyvinkään vesi    
Hälinen Kimmo    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeen liitto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Hämeenlinnan kaupunki, Hattulan kunta    
Ihantola Anna-Riikka    
Iijoen kalatalousalue    
Iijoen suojeluyhdistys    
Iijoen suojeluyhdistys    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iisalmen Luonnon Ystäväin yhdistys ry    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsi, ympäristöviranomainen    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Imatran seudun ympäristötoimi    
Imatran vesi Oy    
Inarin kalatalousalue    
Inarin kunta    
Inarin kunta    
Infra ry    
Infra ry    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Inkoon Vesi    
Intresseföreningen för en levande skärgård    
Isojoen ja Teuvanjoen neuvottelukunta    
Isojoen ja Teuvanjoen neuvottelukunta    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itäisen Pihlajaveden osakaskunta    
Itä-Puula-Korpijärvi osakaskunta    
Itä-Puumalan osakaskunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen Jokitalkkari Pekka Huupponen    
Itä-Suomen MKN, ProAgria Itä-Suomi / Päivi Jokinen    
Itä-Suomen yliopisto, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tdk, Ympäristö- ja biotieteiden laitos    
Itä-Suomen yliopisto, Ympäristö- ja biotieteiden laitos / Anssi Vainikka    
Itä-Suomen yliopisto, Ympäristö- ja biotieteiden laitos / Raine Kortet    
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojelu ry    
Jaana Pönni    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Jari-Pekka Pääkkönen    
Jarkko Koskela    
Joensuun Kauhojat ry    
Joensuun kaupunki    
Joensuun kaupunki / Aino Heikura    
Joensuun pursiseura    
Joensuun Seudun Luonnonystävät ry    
Joensuun Vesi / Anne Lemmetyinen    
Joensuun Vesi / Anne Savolainen    
Joensuun Vesi Liikelaitos    
John Nurmisen säätiö    
Jokioisten kunta    
Jomala kommun    
Joni Niiranen    
Jonna Engström-Öst    
Joroisten kunta    
Joroisten osakaskunta    
Jouni Vainio    
Joutsan kunta    
Joutsan seutukunta, Luhanka    
Joutsan seutukunta, Joutsa, Luhanka    
Juankosken kaupunki    
Juha Helenius    
Jukka Mehtonen    
Jukka Pönni    
Jukka-Pekka Jalkanen    
Juuka, ympäristöviranomainen    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juva, Rantasalmi, Sulkava    
Juva, Rantasalmi, Sulkava    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän seudun puhdistamo Oy    
Jyväskylän seudun Puhdistamo Oy    
Jyväskylän seutukunta, Laukaa    
Jyväskylän seutukunta, Uurainen    
Jyväskylän yliopisto    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Jämsän seutukunta, Jämsä    
Jämsän seutukunta, Jämsä    
Järveläinen Vilho    
Järvenpään kaupunki    
Järviseudun kalatalousalue    
Järviseudun kalatalousalue    
Järvi-Suomen kylät    
Järvi-Suomen kylät    
Järvi-Suomen Uittoyhdistys co. UPM Oyj    
Jätekukko Oy    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus E-vastuualue    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus E-vastuualue    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus L-vastuualue    
kaakkois-suomen vapaa-ajan kalastajapiiri    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kaakonkulman kalatalousalue    
Kaarina Rautio    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun kalatalouskeskus ry    
Kainuun kalatalouskeskus ry    
Kainuun liitto    
Kaipiainen Juha (ELY)    
Kaivosteollisuus, AA Sakatti Mining Oy    
Kaivosteollisuus, Agnico Eagle Oy    
Kaivosteollisuus, Boliden Kevitsa    
Kajaanin kaupunki    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kalatalousalue    
Kalajoen kalatalousalue    
Kalajoen kaupunki    
Kalajoen Satama Oy    
Kalajoen vesienhoitoryhmä    
Kalajoki, Lestijoen neuvottelukunta    
Kalatalouden keskusliitto    
Kalatalouden keskusliitto    
Kalatalouden keskusliitto    
Kalatalousalueet, merialue    
Kalatalousalueet, Satakunta    
Kalatalousalueet, Satakunta    
Kalatalousalueet, Varsinais-Suomi    
Kalatalousalueet, Varsinais-Suomi    
Kalatalousviranomainen    
Kalatalousviranomainen    
Kallaveden kalatalousalue    
Kamaja Ville    
Kangasalan kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kanninen Heli    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Karelia ammattikorkeakoulu: Metsä, energia ja ympäristö palvelut    
Kari Lehtonen    
Karijoen kunta    
Karjaanjoen vesistön kalatalousalue    
Karjalan Pyhäjärvi ry    
Karkkilan kaupunki    
Karkkilan vesihuoltolaitos    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhanen Jari    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kauppinen Pentti    
Kaustisen kunta    
KEHA-keskus    
Keiteleen kunta    
Kemianteollisuus ry    
Kemijoen vesiensuojeluyhdistys, Lohijokitiimi ry    
Kemijoki Oy    
Kemijärven kaupunki    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Keminmaan kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Karjalan Luonto ry    
Keski-Kemijoen kalatalousalue    
Keski-Pohjanmaan kalatalousalue    
Keski-Pohjanmaan kalatalousalue    
Keski-Pohjanmaan kalatalouskeskus    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Puulan osakaskunta    
Keski-Savon ympäristötoimi, ympäristöterveysvalvonta    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue)    
Keski-Suomen ELY-keskus (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue)    
Keski-Suomen kalatalouskeskus ry    
Keski-Suomen kalatalouskeskus ry    
Keski-Suomen kauppakamari    
Keski-Suomen kylät ry    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri ry    
Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry    
Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä (ent. Tuusulan seudun vesilaitos)    
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (kuves@kuves.fi)    
Keurulainen Aarne    
Keuruun kaupunki    
Keuruun seutukunta, Keuruu    
Keuruun seutukunta, Multia, Petäjävesi    
Keuruun seutukunta, Multia, Petäjävesi    
Kietävälä-Varmavirta-osakaskunta    
Kihniön kunta    
Kiiminkijoen kalatalousalue    
Kiiminkijoen kalatalousalue    
Kiiminkijoki ry    
Kiiminkijoki ry    
Kiinteistöliitto    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kimmo Rintamäki    
Kinnulan kunta    
Kinnunen Tommi    
Kirkkohallitus    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kirkkonummen Vesi    
Kirsi Tuominen    
Kiteen kaupunki    
Kiteen kaupunki / Marjo Tikka    
Kiteen Vesikunta    
Kittilän kunta    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kiuruveden luonnonystävät ry    
Kivijärven kalatalousalue (Reino Hakkarainen)    
Kivijärven kunta    
Koillismaan kalatalousalue    
Koillis-Savon Luonnonystävät ry    
Koillis-Savon Vesi Oy    
Koivula-Laukka Merja    
Koivurinta Mikko (ELY)    
Kokemäen kaupunki    
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys    
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY)    
Kokkarinen Eero    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolarin kunta    
Kolkonjärvi-Tuusjärvi osakaskunta    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Kontiolahden kunta / Antti Suontama    
Korhonen Niko    
Korkein hallinto-oikeus    
Korpijärvi-Kuolimo kalatalousalue    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Koskenkylänjoen kalatalousalue    
Koskienergia Oy    
Koskinen Kukka    
Koski-Vähälä Jukka    
Kotkamills    
Kotkan kaupungin ympäristökeskus    
Kotkan kaupunki    
KouMet Oy    
Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut    
Kouvolan kaupunki    
Kristiinankaupungin-Isojoen kalatalousalue    
Kristiinankaupungin-Isojoen kalatalousalue    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhajärvi-Pellosjärvi ry    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kalatalousalue    
Kuhmon kaupunki    
Kuhmon kaupunki    
Kuhmon kaupunki    
Kumlinge kommun    
Kunnat eteläinen Kymenlaakso    
Kunnat eteläinen Kymenlaakso    
Kunnat Etelä-karjalan itäinen osa    
Kunnat Etelä-karjalan itäinen osa    
Kunnat Etelä-karjalan läntinen osa    
Kunnat Etelä-karjalan läntinen osa    
Kunnat pohjoinen Kymenlaakso    
Kunnat pohjoinen Kymenlaakso    
Kuntaliitto    
Kuopion alueen kauppakamari    
Kuopion Energia    
Kuopion kaupunki    
Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry    
Kuopion Vesi Liikelaitos    
Kuoringan järviyhdistys ry    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamo    
Kuusamo    
Kuusamon kaupunki    
Kuusamon, Posion ja Taivalkosken ympäristöviranomainen    
Kvarkens fiskeriområde    
Kvarkens fiskeriområde    
Kylliönjärven hoitoyhdistys    
Kymenlaakson kalatalouskeskus    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry    
Kymijoen vesi ja ympäristö ry    
Kymijoen vesi ja ympäristö ry    
Kyrönjoen kalatalousalue    
Kyrönjoen neuvottelukunta    
Kyrönjoen neuvottelukunta    
Kyyjärven kunta    
Kyyveden osakaskunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Kökar kommun    
Könttä Jyrki    
Laamanen Kirsi    
Lahden kaupunki    
Lahden seutukunta (Asikkala, Hollola, Lahti, Orimattila, Kärkölä, Padasjoki)    
Lahden seutukunta (Asikkala, Hollola, Lahti, Orimattila, Kärkölä, Padasjoki)    
Lahden seutukunta (Asikkala, Hollola, Lahti, Orimattila, Kärkölä, Padasjoki) ja Salpausselän kalatalousalue    
Laihian kunta    
Laitakarin Kala Oy, Suomen kalankasvattajaliitto ry    
Laitilan kaupunki    
Laitinen Jarmo    
Lampinen Hanna    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin ELY-keskus    
Lapin ELY-keskus    
Lapin ELY-keskus, kalatalous    
Lapin liitto    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappalainen Reijo    
Lappeenrannan Energia Oy    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi    
Lapuan kaupunki    
Lapuanjoen kalatalousalue    
Lapuanjoen neuvottelukunta    
Lapuanjoen neuvottelukunta    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Lasse Kurvinen    
Laukaan kunta    
Laura Hoikkala    
Laura Tudeer    
Le Tortorec Anniina    
Lemin kunnan vesihuoltolaitos    
Lemin kunta    
Lemlands kommun    
Lempäälän kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijoen neuvottelukunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Lieksan kaupunki / Ritva Majoinen    
Lieksan luonnonystävät    
Lieksan Melojat ry    
Lieksan pursiseura    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom), Merenkulku    
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom), Merenkulku    
Liisa Garcia    
Limatius Marika    
Limingan kunta    
Liperi, ympäristöviranomainen    
Liperin kunta    
Liperin kunta / Pirkko Hyvärinen    
Liperin mökkiläistoimikunta    
Liperin pursiseura    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Lohjan vesi- ja viemärilaitos    
Loimaan kaupunki    
Loimaan seutukunta    
Lokka-Porttipahta kalatalousalue, Raudanjoen kalatalousalue    
Lopen kunta    
Loponen Kari    
Louise Forsblom    
Lounais-Suomen AVI    
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry    
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Loviisan vesiliikelaitos    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Lumimuutos Osuuskunta    
Lumparlands kommun    
Luonnonmukaisen Viljelyn liitto    
Luonnonsuojeluliitto, Keski-Suomen piiri    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus (LUKE)    
Luonnonvarakeskus (LUKE)    
Luonnonvarakeskus (Luke), luonnonvarat ja biotuotanto    
Luonnonvarakeskus (Luke), luonnonvarat ja biotuotanto    
Luonnonvarakeskus (Luke), maa- ja elintarviketuotantotutkimus    
Luonnonvarakeskus (Luke), Turun toimipiste    
Luonnonvarakeskus (Luke), Turun toimipiste    
Luonnonvarakeskus, Joensuu / Matti Janhunen    
Luonnonvarakeskus, maa- ja metsätalous    
Luonnonvarakeskus, riista- ja kalatalous    
Luonterin osakaskunta    
Luonto-Liitto ry    
Luukkonen Hanna    
Luumäen kunnan vesihuoltolaitos    
Luumäen kunnan vesihuoltolaitos    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
Längelmäveden kalatalousalue    
Längelmäveden kalatalousalue    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI    
Länsi-Puulan osakaskunta    
Länsi-Suomen kalatalouskeskus    
Länsi-Suomen kalatalouskeskus    
Länsi-Suomen merivartiosto    
Länsi-Suomen merivartiosto    
Länsi-Uudenmaan kalatalousalue    
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto    
Maataloustuottajain Pohjois-Karjalan liitto, MTK Pohjois-Karjala    
Maaveden osakaskunta    
Maiju Lehtiniemi    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Marco Nurmi    
Marcus Wikström    
Maria Degerlund    
Maria Eriksson    
Maria Holmberg    
Maria Munck-Pihlgren    
Maria Valtari    
Mariehamns stad    
Markkanen Juha    
Markku Mikkola-Roos    
Martti Palojärvi    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Mats Westerbom    
Matti Perälä    
Maud Östman    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Merivoimien esikunta    
Mervi Kunnasranta    
Metsä Group    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus / E-Suomen luontopalvelut    
Metsähallitus Luontopalvelut    
Metsähallitus Luontopalvelut / Suvi Haapalehto    
Metsähallitus Metsätalous Oy    
Metsähallitus, eräpälvelut    
Metsähallitus, luontopalvelut    
Metsähallitus, Luontopalvelut    
Metsähallitus, Metsätalous    
Metsähallitus, Metsätalous Oy    
Metsähallitus, Metsätalous Oy / Antti Saari    
Metsäkeskus    
Metsäkeskus    
Metsäkeskus    
Metsäkeskus    
Metsäkeskus    
Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi    
Metsänhoitoyhdistys Länsi-Uusimaa (kari.korpi@mhy.fi)    
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala    
Metsänhoitoyhdistys Uusimaa (uusimaa@mhy.fi)    
Metsänhoitoyhdistys, Karstula-Kyyjärvi    
Metsänhoitoyhdistys, Päijänne    
Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry (Etelä-Karjala)    
Metsäteollisuus ry (Etelä-Karjala)    
Metsäteollisuus ry (Kymenlaakso)    
Metsäteollisuus ry, MetsäGroup oy    
MHY    
MHY    
Miehikkälän kunta    
Miettinen Ilkka    
Mika Lavia    
Mika Salmi    
Mikael Manninen    
Mikkeli-Luonteri kalatalousalue    
Mikkelin kaupunki    
Mikkelin osakaskunta    
Mikkelin pursiseura ry    
Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry (MSM)    
Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunta    
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, ympäristöterveysvalvonta    
Mikkelin seutu    
Mikkelin seutu    
Mikkelin yliopistokeskus    
Mikko Olin    
Mikko Ortamala    
Miksei Oy    
Mondi Powerflute Oy    
MTK    
MTK (Etelä-Karjala)    
MTK (Etelä-Karjala)    
MTK (Kymenlaakso)    
MTK (Kymenlaakso)    
MTK Etelä-Pohjanmaa    
MTK Etelä-Pohjanmaa    
MTK Etelä-Savo    
MTK Etelä-Savo    
MTK Keski-Pohjanmaa    
MTK Keski-Pohjanmaa    
MTK Keski-Pohjanmaa    
MTK Keski-Suomi    
MTK Keski-Suomi    
MTK Keski-Suomi, metsälinja    
MTK Keski-Suomi, metsälinja    
MTK metsälinja    
MTK metsälinja    
MTK metsälinja    
MTK metsälinja    
MTK Metsälinja / Metsänhoitoyhdistykset    
MTK Metsälinja / Metsänhoitoyhdistykset    
MTK metsälinja, Kaakkois-Suomi    
MTK Metsänomistajat    
MTK Pirkanmaa    
MTK Pirkanmaa    
MTK Pohjois-Karjala / Jari Rouvinen    
MTK Pohjois-Suomi    
MTK Pohjois-Suomi    
MTK Satakunta    
MTK Uusimaa (uusimaa@mtk.fi)    
MTK Varsinais-Suomi    
MTK Varsinais-Suomi    
MTK-Häme ry    
MTK-Häme ry    
MTK-Lappi ry.    
MTK-metsänomistajat    
MTK-Pohjois-Suomi ry    
MTK-Pohjois-Suomi ry    
MTK-Pohjois-Suomi ry, metsälinja    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Muonion kunta    
Mussalo Petteri    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäkelä Anne, Nilsiän reitin kalatalousalue, Sorsavesi-Unnukka kalatalousalue, Suvasveden kalatalousalue, Tavinsalmi-Kallavesi kalatalousalue    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Mäntyharjun osakaskunta    
Mäntyharju-Vuohijärvi kalatalousalue    
Mäntyharju-Vuohijärvi kalatalousalue    
Naakkima-Naarajärvi osakaskunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nastolan osakaskunnat ry    
Nastolan osakaskunnat ry    
Natur och Miljö r.f.    
Neova Oy    
Neova Oy    
Neova Oy    
Neova Oy / Heli Kivisaari    
Neova Oy Energia / Enni Pekkalin    
Nilsiän Luonnonsuojeluyhdistys ry    
Nina Myllykangas    
Niskanen Seppo    
Nivalan kaupunki    
Nivos Vesi Oy    
Nokian kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nokian Vesi Oy    
Nokian Vesi Oy    
Nordkalk Oy Ab    
Norra Kust-Österbottens fiskeriområde    
Nouseva Rannikkoseutu ry    
Nousiainen Matti    
Nousiaisten kunta    
Nunnanlahden Uuni Oy    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmeksen kaupunki / Ismo Ryynänen    
Nurmeksen Vesi Oy    
Nurmijärven kunta    
Nurmijärven suojeluyhdistys    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Nykänen Jarmo    
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten    
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Närpiönjoen yhteistyöelin    
Närpiönjoen yhteistyöelin    
Näsijärven kalatalousalue    
Oikeusministeriö    
Oikeusministeriö    
Okko Outinen    
Olander Ulla-Maija    
Olavi Luukkonen    
Olli Loisa    
Olli Saari    
Olvi Oyj, Iisalmi    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulujoen ja merialueen kalatalousalue    
Oulujoen ja merialueen kalatalousalue    
Oulujärven kalatalousalue    
Oulujärvi Leader ry    
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy    
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy    
Oulun Energia Oy    
Oulun kaupunki    
Oulun Satama Oy    
Oulun Seudun Leader ry    
Oulun seudun ympäristötoimi    
Oulun seudun ympäristötoimi    
Oulun vesi    
Oulun vesi    
Oulun yliopisto    
Oulun yliopisto    
Oulunkaaren seutukunnan kunnat    
Ounasjoen kalatalousalue    
Outi Piirainen    
Outi Setälä    
Outokummun kaupunki    
Outokummun kaupunki / Tuukka Tuominen    
Outokummun luonnonystävät    
Outokummun pursiseura    
Outokumpu Mining Oy    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paliskuntain yhdistys    
Paljaveden osakaskunta    
Paltamon kunta    
Paltamon kunta    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunnan vesihuoltolaitos    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pekka Lindblad    
Pelastakaa Pitkälänlahti ry    
Pelastetaan reittivedet ry    
Pelastetaan reittivedet ry    
Pelastetaan Savon veet    
Pelastetaan vaelluskalat ry    
Pelastetaan vaelluskalat ry    
Pelkosenniemen kunta    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Penina Blankett    
Perhon kunta    
Perhonjoen neuvottelukunta    
Perhonjoen neuvottelukunta    
Pertti Koivisto    
Pertun osakaskunta    
Pertunmaan kunta    
Perämeren kalatalousyhteisöjen liitto    
Perämeren kalatalousyhteisöjen liitto    
Petäjäveden kunta    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pidä Saaristo Siistinä ry, Saimaa    
Pieksämäen kaupunki    
Pieksämäen seutu    
Pieksämäen seutu    
Pieksämäki-Kyyvesi kalatalousalue    
Pielaveden kunta    
Pieni Pyhävesi -yhdistys ry    
Pien-Saimaan suojeluyhdistys ry    
Pihtiputaan kalatalousalue    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan ELY-keskus, E-vastuualue, maatalous    
Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue    
Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan luonnosuojeluliitto    
Pirkkalan kalatalousalue    
Pirkkalan kalatalousalue    
Pirkkalan kunta    
Pirkkalan kunta    
PJ-Turve Oy    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan vesi ja ympäristö    
Pohjanmaan vesi ja ympäristö    
Pohjois-Haukiveden osakaskunta    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus / Arto Ruuska    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus / Janne Kärkkäinen    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus / Mari Heikkinen    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus / Pauliina Palmgren    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus, E-vastuualue, Maaseutu ja energia    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, Siun Sote, Ympäristöterveys    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, Siun Sote, Ympäristöterveys / Pirjo Kosonen    
Pohjois-Karjalan kalatalouskeskus ry    
Pohjois-Karjalan kalatalouskeskus ry / Koitajoen kalatalousalue    
Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus ry / Mervi Paajanen    
Pohjois-Karjalan Kauppakamari    
Pohjois-Karjalan Kylät ry    
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri / Hannu Parviainen    
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri / Pirkko Päiväläinen    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto / Jukka Nykänen    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto / Pasi Pitkänen    
Pohjois-Karjalan rajavartioston esikunta    
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy    
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy    
Pohjois-Karjalan Urheilukalastajat ry    
Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri / Timo Hartikainen    
Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri ry    
Pohjois-Karjalan yrittäjät ry    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry    
Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Puulan osakaskunta    
Pohjois-Satakunnan seutukunta    
Pohjois-Savon ELY-keskus (Järvi-Suomen kalatalouspalvelut)    
Pohjois-Savon ELY-keskus (Järvi-Suomen kalatalouspalvelut)    
Pohjois-Savon ELY-keskus / Helena Haakana    
Pohjois-Savon ELY-keskus / Heli Peura    
Pohjois-Savon ELY-keskus, kalatalous    
Pohjois-Savon ELY-keskus, kalatalouspalvelut    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry    
Pohjois-Savon vapaa-ajan kalastajapiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomi AVI    
Polvijärven kunta    
Polvijärven kunta / Ari Soikkeli    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Porin seutukunta    
Porin seutukunta    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Porvoon vesi    
Posion kunta    
Pro Agria Etelä-Pohjanmaa    
Pro Agria Etelä-Pohjanmaa    
Pro Agria Uusimaa    
Pro Agria Österbottens Svenska lantbrukssällskap    
Pro Agria Österbottens Svenska lantbrukssällskap    
Pro Agria, Keski-Suomi    
Pro Höytiäinen ry    
Pro Kuolimo ry    
Pro Puruvesi ry    
Proagria    
Proagria    
ProAgria Etelä-Savo ry    
ProAgria Etelä-Savo ry    
ProAgria Finska Hushållningssällskapet (Suomen talousseura)    
ProAgria Finska Hushållningssällskapet (Suomen talousseura)    
ProAgria Itä-Suomi    
ProAgria Itä-Suomi / Kaisa Matilainen    
ProAgria Itä-Suomi ry    
ProAgria Keski-Pohjanmaa    
ProAgria Keski-Pohjanmaa    
PROAGRIA Keski-Suomi    
ProAgria Keski-Suomi ry    
ProAgria Länsi-Suomi    
ProAgria Länsi-Suomi    
ProAgria Oulu    
ProAgria Oulu    
ProAgria Pohjois-Savo    
ProAgria, Oulun kalatalouskeskus, Koillismaan kalatalousalue    
ProAgria, Oulun maa- ja kotitalousnaiset    
ProJoroisselkä ry    
ProRuokojärvi ry    
Pudasjärven kaupunki    
Puhas Oy    
Puhdas Tohmajärvi ry    
Pukkilan kunta    
Pulkkinen Eero    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolangan kunta    
Puolangan kunta    
Puolustusministeriö    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Puolustusvoimat, Itä-Suomen Sotilasläänin esikunta, Pohjois-Karjalan aluetoimisto    
Puolustusvoimat, Karjalan lennosto    
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta    
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta / Terhi Helkala    
Pursiainen Ilkka    
Pursiseura Ilmarinen    
Puulan kalatalousalue    
Puumalan kalatalousalue    
Puumalan kunta    
PVO-Vesivoima Oy    
PVO-Vesivoima Oy    
Pyhtään kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kalatalousalue    
Pyhäjoen kalatalousalue    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjoen vesistö ry    
Pyhäjoki    
Pyhäjärven kalatalousalue    
Pyhäjärven kalatalousalue    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhäjärvi    
Pyhäjärvi ry / Heikki Simola    
Pyhäjärvi-instituutti    
Pyhäjärvi-instituutti    
Pyhännän kunta    
Pyhäntä    
Pyhärannan kunta    
Pyykönen Ari    
Pyyny Sari    
Pyyvilän osakaskunta    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö    
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö    
Päivi Kopra    
Pälkäneen kunta    
Pääkaupunkiseudun vesi Oy    
Pöytyän kunta    
Raahe    
Raahe    
Raahen kaupunki    
Raaseporin Vesi    
Raision kaupunki    
Rajavartiolaitos    
Rantala Teija    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rauman seutukunta    
Rauman seutukunta    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunnan vesihuoltolaitos    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Riihimäen seutukunta (Hausjärvi, Loppi, Riihimäki)    
Riihimäen seutukunta (Hausjärvi, Loppi, Riihimäki)    
Riistakeskus, Etelä-Savo    
Ristijärven kunta    
Ristijärven kunta    
Ristijärven kunta    
Rossi Anu    
Rovaniemen kaupunki    
Rovaniemen kaupunki    
Rummukainen Mikko    
Ruokavirasto    
Ruokolahden kunnan vesihuoltolaitos    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Räty Mari    
Rääkkylä, ympäristöviranomainen    
Rääkkylän kunta    
Saamelaiskäräjät    
Saarijärven kaupunki    
Saarijärven-Viitasaaren seutukunta, Karstula    
Saarijärven-Viitasaaren seutukunta, Pohjoinen Keski-Suomi    
Saimaan Satamat, Joensuu    
Saimaan Vesi ja Ympäristötutkimus Oy    
Saimaan Vesi ja Ympäristötutkimus Oy    
Sallan kunta    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Salon seutukunta    
Salon seutukunta    
Saltviks kommun    
Sami Vesala    
Sanna Suikkanen    
Sappi Finland Kirkniemi    
Sari Brusila    
Sari Karjomaa, SPV    
Sastamalan kaupunki    
Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto    
Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto    
Satakunnan ELY, E-vastuualue, Maaseutu ja Energia    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan pelastuslaitos    
Satakunnan pelastuslaitos    
Satakuntaliitto    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunnan vesihuoltolaitos    
Savitaipaleen kunta    
Savo-Karjalan sotilasläänin esikunta    
Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry    
Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry / Jukka Koski-Vähälä    
Savon Kuljetus Oy    
Savon Taimen Oy    
Savon Voima Joensuu Oy, Joensuun voimalaitos    
Savon Voima Oyj/ ympäristö Räsänen Pasi    
Savon Yrittäjät ry    
Savonlinnan kaupunki    
Savonlinnan pursiseura ry    
Savonlinnan seudun matkailu Oy    
Savonlinnan seutu    
Savonlinnan seutu    
Savonlinnnan seutu, ympäristöterveysvalvonta    
Savukosken kunta    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Sibelco Nordic Oy Ab    
Sibelco Nordic Oy Ab    
Sievi    
Sievin kunta    
Sihvonen jari    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kalatalousalue    
Siikajoen kalatalousalue    
Siikajoen kunta    
Siikajoen vesistöverkosto    
Siikajoki    
Siikalatva    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Siilinjärven Luonnonsuojeluyhdistys ry    
Simon kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sipoon Vesi    
Sirpa Lehtinen    
Sisäministeriö    
Sisäministeriö    
Sisä-Savon luonnonystävät ry    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri ry    
SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri ry    
SLL ry / Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry    
SLL ry / Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry    
Sodankylän kalatalousalue    
Sodankylän kunta    
Sodankylän kunta    
Soilfood Oy    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkamon kalatalousalue    
Sotkamon kunta    
Sotkamon kunta    
Sotkuman osakakunta    
Sottunga kommun    
SSAB Europe Oy Raahen tehdas    
Stjerna Marja    
Stora Enso Oyj    
Stora Enso Oyj    
Stora Enso Oyj Oulun tehdas    
Stora Enso Oyj, Enocellin tehdas    
StoraEnso, Varkauden tehtaat    
Sulkavan kunta    
Sunds kommun    
Suoaro Virve    
Suomen ammattikalastajaliitto ry    
Suomen ammattikalastajaliitto ry    
Suomen kalankasvattajaliitto    
Suomen kalankasvattajaliitto ry    
Suomen kalankasvattajaliitto ry    
Suomen kalankasvattajaliitto ry    
Suomen kalankasvattajaliitto ry    
Suomen kalankasvattajaliitto ry    
Suomen Kalankasvattajaliitto ry    
Suomen Kalankasvattajaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry    
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto, Lapin piiri    
Suomen luonnonsuojeluliitto, Pohjanmaan piiri    
Suomen luonnonsuojeluliitto, Pohjanmaan piiri    
Suomen luonnonsuojeluliitto, Satakunnan piiri    
Suomen luonnonsuojeluliitto, Satakunnan piiri    
Suomen luonnonsuojeluliitto, Varsinais-Suomen piiri    
Suomen luonnonsuojeluliitto, Varsinais-Suomen piiri    
Suomen luonnonsuojeluliitto/Uusimaa    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsäkeskus    
Suomen Metsäkeskus, Itäinen palvelualue / Juha Tuononen    
Suomen metsäkeskus, läntinen palvelualue    
Suomen metsäkeskus, läntinen palvelualue    
Suomen metsäkeskus, Läntinen palvelualue    
Suomen omakotiliitto    
Suomen Purjehdus ja Veneily    
Suomen Purjehdus ja Veneily / Segling och båtsport i Finland    
Suomen Purjehdus ja Veneily / Segling och båtsport i Finland    
Suomen purjehdus ja veneily ry    
Suomen purjehdus ja veneily ry    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen Riistakeskus    
Suomen Riistakeskus - Pohjois-Savo    
Suomen Riistakeskus, Pohjois-Karjalan aluetoimisto    
Suomen riistakeskus/Uusimaa    
Suomen satamaliitto    
Suomen satamaliitto    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen turkiseläinten kasvattajain liitto ry.    
Suomen turkiseläinten kasvattajain liitto ry.    
Suomen Turkiseläinten Kasvattajainliitto    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö    
Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto    
Suomen Vesilaitosyhdistys    
Suomen vesilaitosyhdistys ry    
Suomen vesilaitosyhdistys ry    
Suomen vesistösäätiö    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen ympäristökeskus, Joensuu    
Suomen Yrittäjät    
Suomenlahden Ammattikalastajat ry    
Suomenlahden merivartiosto    
Suomenselän kalatalousalue    
Suomenselän kalatalousalue    
Suomussalmen kalatalousalue    
Suomussalmen kalatalousalue    
Suomussalmen kunta    
Suomussalmen kunta    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
SYKE    
Synsiön osakaskunta    
Sysmäjärven osakaskunta    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Sääminginsalon osakaskunta    
Södra Kust-Österbottens fiskeriområde    
Södra skogsreviret    
Taipalsaaren kunnan vesihuoltolaitos    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Takkunen Timo (ELY)    
Tammelan kunta    
Tammelan-Tarpianjoen kalatalousalue    
Tammelan-Tarpianjoen kalatalousalue    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunki    
Tampereen Vesi    
Tampereen Vesi    
Tanja Lamminmäki    
Tapani Veistola    
Tarhanen Erja-Riitta (AVI)    
Teknologiateollisuus ry    
Tengeliönjoen kalatalousalue    
Teollisuus ja energiantuotanto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, THL    
Tervolan kunta    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tin-Yu Lai    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Tohmajärven kunta / Joni Rytkönen    
Tohmajärvi, ympäristöviranomainen    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tommi Tikkanen    
Tony Cederberg    
Tornator Oy, Joensuun toimisto    
Tornator Oy/ Saara Pihlman    
Tornion kaupunki    
Tornion-Muoniojoen ja rannikon kalatalousalue    
Trafi/Merenkulun aluetoimipaikka, pohjoinen valvonta    
Tulikivi Oyj    
Tuomi Nita    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun seutukunta    
Turun seutukunta    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Turunen Timo    
Turveteollisuusliitto    
Turveteollisuusliitto    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työvoima- ja elinkeinoministeriö    
Työvoima- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulvilan kaupunki    
UPM    
UPM Metsä, Maankäyttö    
UPM Specialty Papers Oy    
UPM-Kymmene Oyj    
UPM-Kymmene Oyj, energia    
UPM-Kymmene Oyj, energia    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitto ry    
Uudenmaan liitto    
Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan kaupunki    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vaivion vesistökunnostus ry    
Vakka-Suomen seutukunta    
Vakka-Suomen seutukunta    
Valio Oy, Lapinlahden tehtaat    
Valio Oy, Lapinlahden tehtaat    
Valkeakosken kaupunki    
Valkeakosken kaupunki    
Valkealan turve    
VALONIA    
VALONIA    
Valtimon kunta    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Valtiovarainministeriö    
VALVIRA    
Vanajavesisäätiö / Vanajavesikeskus    
Vanajavesisäätiö / Vanajavesikeskus    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry    
Vantaanjoen kalatalousalue    
Varkauden kaupunki    
Varkauden Luonnonystävät ry    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus, E-vastuualue, kalatalouspalvelut    
Varsinais-Suomen ELY-keskus, E-vastuualue, kalatalouspalvelut    
Varsinais-Suomen ELY-keskus, E-vastuualue, maatalous    
Varsinais-Suomen ELY-keskus, E-vastuualue, maatalous    
Varsinais-Suomen ELY-keskus, L-vastuualue    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
Vartiainen Arto    
Vattenfall Oy    
Vehmaan kunta    
Vesannon kunta    
Vesa-Pekka Vartti    
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys    
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys    
Vesiensuojeluyhdistykset: Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys    
Vesihuoltolaitokset (Kymenlaakso)    
Vesihuoltolaitokset (Kymenlaakso)    
Vesihuoltolaitokset / Forssan vesihuoltoliikelaitos    
Vesihuoltolaitokset / Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy    
Vesihuoltolaitokset / Janakkalan Vesi    
Vesihuoltolaitokset / Riihimäen vesihuoltoliikelaitos    
Vesikolmio    
Vesilahden kunta    
Vesilahden kunta    
Vesilaitos, Mikkeli    
Vesilaitos, Pieksämäki    
Vesilaitos, Savonlinna    
Vesilaitosyhdistys    
Vesilaitosyhdistys    
Vesilaitosyhdistys    
Veteli Martti    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihannan osakaskunta    
Vihdin kunta    
Vihdin Vesi    
Viitasaaren kaupunki    
Viitasalo-Frösen Satu    
Ville Junttila    
Villilohi ry    
Vimpelin kunta    
Virkajärvi Perttu    
Virolahden ja Miehikkälän kunnan vesihuoltolaitos    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Virtasalmi-Joroinen kalatalousalue    
Virtavesien hoitoyhdistys ry (puheenjohtaja)    
Vivi Fleming    
WWF    
WWF Suomi    
WWF Suomi    
WWF Suomi    
Vårdö kommun    
Väylävirasto    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
XAMK    
XAMK    
Ylikemin kalatalousalue    
Ylitornion kunta    
Ylitornion kunta    
Ylivieska    
Ylivieskan kaupunki    
Ylä-Karjalan luonnonystävät    
Ylä-Savon kalatalousalue    
Ylöjärven kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ylöjärven Vesi Oy    
Ylöjärven Vesi Oy    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
Yöveden osakaskunta    
Zacheus Outi    
Åbo Akademi    
Åbo Akademi    
Åbolands fiskarförbund    
Åbolands fiskarförbund    
Åbolands svenska lantbruksproducentförbund r.f.    
Ähtärin kaupunki    
Ähtärin reitin vesistöyhteistyö    
Ähtävänjoen neuvottelukunta    
Ähtävänjoen neuvottelukunta    
Ähtävänjoen neuvottelukunta    
Ähtävänjoen neuvottelukunta    
Äänekosken kaupunki    
Äänekosken seutukunta, Konnevesi    
Äänekosken seutukunta, Äänekoski    
Öjanjärven säännöstely-yhtiö    
Österbottens fiskarförbund rf.    
Österbottens Svenska Producentförbund    
Österbottens Svenska Producentförbund    
Ämnesord

Merenhoito, merentila, meriympäristö, Itämeri