Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 35 §:n muuttamisesta

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 35 §:n muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/25020/2022

Svarstiden gick ut: 11.11.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Oikeusministeriössä on valmisteltu luonnos valtioneuvoston asetukseksi vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 35 §:n muuttamisesta.

Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne asetusluonnoksesta.

 
Bakgrund
Vankeuslain 7 luvun 5 §:n 3 momentin mukaan, jos vankila ei tarjoa vangille kaikkia päivittäisiä aterioita, vangille maksetaan ruokarahaa elintarvikkeiden hankkimiseksi tai annetaan elintarvikkeet omatoimisen ruokahuollon järjestämiseksi. Luvun 8 §:n 1 momentin mukaan tarkemmat säännökset vangille maksettavan ruokarahan määräytymisperusteista annetaan valtioneuvoston asetuksella.
 
Rikosseuraamuslaitos on tehnyt oikeusministeriölle esityksen vangille maksettavan ruokarahan määrän nostamiseksi.
Målsättningar
Ehdotuksen mukaan muutettaisiin vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (548/2015) 35 §:ää, jossa säädetään omatoimisesta ruokahuollosta.
 
Omatoimisen ruokahuollon korvauksia korotettaisiin niin, että 1,50 euron sijasta aamiaisesta saisi korvausta 1,65 euroa, lounaasta 2,50 euron sijasta 2,75 euroa, päivällisestä 2,50 euron sijasta 2,75 euroa ja iltapalasta 1,10 euron sijasta 1,20 euroa. Korotus olisi yhteensä 0,75 euroa päivää kohti.
 
Korvaukset nousisivat suhteessa tapahtuneeseen elinkustannusten nousuun.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi:ssä viimeistään maanantaina 11.11.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteriöityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönottoon tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä
Valmistelijat
Lisätietoja oikeusministeriössä antaa lainsäädäntöneuvos Juho Martikainen, juho.martikainen@gov.fi, puh. +358 295 150 520. 
Sändlista:
Kriminaalihuollon tukisäätiö    
KRIS-Suomen keskusliitto ry    
Rikosseuraamuslaitos    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Vankien vanhemmat ry    
Asiasanat

vankeus

vangit