Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om komissionens förslag till fiskemöjligheter i östersjön år 2021

Begäran om utlåtande om komissionens förslag till fiskemöjligheter i östersjön år 2021

Diarienummer för begäran om utlåtande: MMM2020-00425

Svarstiden gick ut: 10.9.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Jord- och skogsbruksministeriet begär ert utlåtande om bifogade förslag av kommissionen om fastställande för 2021 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön (COM(2020) 436 final).
Bakgrund
Kommissionen har 28.8.2020 lagt fram ett förslag om fiskemöjligheterna i Östersjön för 2021, som jordbruks- och fiskerirådet ska besluta om vid sitt möte 19 –20.10.2020. Kommissionen har utarbetat sitt förslag på grundval av Internationella havsforskningsrådets (ICES) råd. Förslaget behandlas i september-oktober på ett förberedande sätt vid BALTFISH. Med tanke på Finlands inflytande i BALTFISH och rådet samt i förhållande till kommissionen är det nödvändigt att ta fram Finlands ståndpunkt i fråga om förslaget.

 
Målsättningar
Målet är att Finlands ståndpunkt i fråga om förslaget kan fastställas av statsrådet och riksdagen i god tid så att Finland kan påverka behandlingen av förslaget i BALTFISH och rådet före jordbruks- och fiskerirådets möte. Målet är att säkerställa att fisket i Östersjön är hållbart.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in utlåtandena senast 10.9.2020 i tjänsten Utlåtande.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään jätettäväksi lausuntopalvelu.fi palvelussa.
Beredare
Orian Bondestam, +358 295 162 494, förnamn.efternamn@mmm.fi
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Energiateollisuus    
Kalatalouden Keskusliitto    
K-ryhmä    
Lidl    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
Metsähallitus    
Natur och Miljö    
Pro Kala    
Päivittäistavarakauppayhdistys    
Rannikon ELY-keskukset/Kalatalous    
Rannikon ELY-keskukset/Kalatalous Lappi    
Rannikon maakuntien liitot Keski-Pohjanmaa    
Rannikon maakuntien liitot Kymenlaakso    
Rannikon maakuntien liitot Lappi    
Rannikon maakuntien liitot Pohjanmaan    
Rannikon maakuntien liitot Pohjois-Pohjanmaa    
Rannikon maakuntien liitot Satakunta    
Rannikon maakuntien liitot Uusimaa    
Rannikon maakuntien liitot Varsinais-Suomi    
Saamelaiskäräjät    
S-ryhmä    
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio    
Suomen Ammattikalastajaliitto    
Suomen Elintarviketeollisuusliitto    
Suomen Kalakauppiasliitto    
Suomen Kalakauppiasliitto    
Suomen Kalankasvattajaliitto    
Suomen kalastusopaskilta    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen sisävesiammattikalastajat    
Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö    
Suomen ympäristökeskus    
Tornio-Muoniojokiseura    
WWF Suomi    
Ympäristöministeriö