Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon perusteiden luonnos

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon perusteiden luonnos

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-5011-2022

Svarstiden gick ut: 30.12.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Opetushallitus pyytää lausuntoanne media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon perusteiden luonnoksesta. 
Bakgrund
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon perusteet on uudistettu ja niiden on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024.

Uudistuksen tavoite on ollut ottaa käyttöön kaikille perustutkinnoille yhteinen arviointikriteeristö. Tutkinnon osien osaamistavoitteiden ja ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten kuvaustapaa ja osaamisperusteisuutta on vahvistettu sekä sisältöjä tarkistettu. Tutkinnon muodostumista ja tutkinnon osien sisältöjä on tarkistettu työelämästä tulleiden osaamistarpeiden pohjalta. Tutkintoon on lisätty uusi osaamisala, Pelituotannon osaamisala, ja tutkintonimikkeisiin uusi nimike, pelituotannon toteuttaja. Muut osaamisalat ja tutkintonimikkeet pysyvät ennallaan. Tutkintoon on lisätty uusia tutkinnon osia pelituotannon, tapahtumatuotannon sekä elokuva- ja draamatuotannon osaamisen hankkimiseen.

Yhteiset tutkinnon osat on uudistettu sekä kaikille ammatillisille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat (huippuosaajana toimiminen, ilmastovastuullinen toiminta, työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, kansainvälisessä työympäristössä toimiminen, yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen) ja ovat voimassa kaikissa perustutkinnoissa 1.8.2022 alkaen, joten tämä lausuntopyyntö ei koske näitä tutkinnon osia. 

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon perusteiden luonnos on valmisteltu yhteistyössä työelämän edustajien, koulutuksen järjestäjien ja muiden asiantuntijatahojen edustajien kanssa. Uudistamistyötä on tehty vuoden 2022 aikana kolmen media-alan toimijoille järjestetyn avoimen työpajan ja eri osaamisaloja edustavien asiantuntijoiden toiveiden ja palautteiden pohjalta. Tutkinnon perusteiden uudistamista on käsitelty myös media-alan työelämätoimikunnan kanssa.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään lähettämään viimeistään 30.12.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Pyydämme lausuntoa seuraavista asioista:
-tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä, selkeydestä ja ymmärrettävyydestä
-tutkinnon muodostumisesta ja tutkinnon osien sisällöistä

Lausunnossa pyydetään kiinnittämään huomiota tutkinnon muodostumisen osalta erityisesti seuraaviin kokonaisuuksiin:
-pakollisissa tutkinnon osissa on työelämässä vaadittava keskeinen osaaminen
-valinnaiset tutkinnon osat täydentävät pakollisia tutkinnon osia niin, että ne yhdessä antavat laaja-alaiset ammatilliset valmiudet eri tehtäviin
-tutkinnon muodostuminen mahdollistaa monipuolisen opintopolun työelämän eri tarpeisiin

Lausunnossa pyydetään kiinnittämään huomiota tutkinnon osien osalta erityisesti seuraaviin kokonaisuuksiin:
-osaaminen (tiedot, taidot ja pätevyydet) on ajantasaista ja huomioi tulevaisuuden osaamistarpeet
-termistö on selkeää, ymmärrettävää ja toimialalla yleisesti käytössä olevaa
-osaaminen voidaan hankkia, osoittaa ja arvioida aidoissa työelämän tehtävissä ja prosesseissa erilaisilla työpaikoilla

Pyydämme mainitsemaan lausunnossa, mihin tutkinnon osaan palaute kohdistuu.  

Opetushallitus julkaisee kaikki ammatillista koulutusta koskevat lausuntopyynnöt Lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriön palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden pyytää ja antaa lausuntoja sähköisesti. Kaikki julkishallinnon viranomaiset voivat julkaista lausuntopyyntöjä palvelussa. Lausuntoja saavat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset. Viesti pyydetään tarvittaessa välittämään eteenpäin organisaatiossanne tai yhteisössänne. Tutkintojen perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Lausuntoja toivotaan muiltakin kuin jakelussa olevilta.
Valmistelijat
Tutkinnon perusteiden kirjoittamistyössä ja palautteiden keruussa on Opetushallituksen asiantuntijoiden apuna toiminut media-alan opettajien ryhmä, jonka työn Opetushallitus hankki kilpailutuksen kautta OSAO:sta.

Lisätietoa antaa opetusneuvos Taija Paasilinna (taija.paasilinna@oph.fi).
Sändlista:
AEL-Amiedu Oy    
Ahlmanin koulun Säätiö sr    
Akava ry    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Anu Virpi    
Arto Saarelainen    
Careeria Oy    
Elina Byckling    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Hanna Pulkka    
Harri Pulliainen    
Heikki Valja    
Helsingin kaupunki    
Hengitysliitto ry    
Hyria koulutus Oy    
Inga Sihvo    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Jari Yltävä    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Kajaanin kaupunki    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kirkon työmarkkinalaitos    
KooPee Hiltunen    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Brahe    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan Ammattiopisto Oy    
Kuntatyönantajat KT    
Live-säätiö sr    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Media-alan työelämätoimikunta    
Medialiitto    
Minna Alnako-Pirinen    
Minna Tiihonen    
Noora Alanne    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
OPH/Työelämätoimikunta    
Paasikiviopistoyhdistys r.y.    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Pia Kousa    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Riitta Helevä    
Riitta Koskinen    
Saamelaisalueen Koulutuskeskus    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Sami Hänninen    
Sari Korpela    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Sauli Vuorinen    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sivistystyönantajat    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Yrittäjät    
Susanna Luonua-Ojalehto    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Tampereen kaupunki    
Teemu Hostikka    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuusliitto ry    
Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr    
Tomi Ahokas    
Turun kaupunki    
Tytti Parjanen    
Vaasan kaupunki    
Valtion työmarkkinalaitos VTML    
Vantaan kaupunki    
Vesa Iltola    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Asiasanat

Ammatillinen koulutus

Tutkinnon perusteet