Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle lentoliikenteestä Kazakstanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle lentoliikenteestä Kazakstanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: LVM/1124/03/2018

Svarstiden gick ut: 14.8.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lentoliikenteestä Kazakstanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Bakgrund

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa ministeriössä valmistellusta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lentoliikenteestä Kazakstanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Målsättningar

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi sopimuksen. Esitykseen sisältyy lisäksi ehdotus laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Liitteet:
Tidtabell
Määräaika 14.08.2018.
Valmistelijat
Päivi Jämsä, paivi.jamsa@lvm.fi
 
Sändlista:
Aino Friman    
Anna Sotaniemi    
Ansfinland    
Ari Tuulensalo    
Barif    
Finavia    
Finnair    
Flynorra    
Hanna Lauren    
Hanna Marttinen    
Hannele Taavila    
Johanna Ala-Nikkola    
Joni Sundelin    
Juha Vuolle    
Kaisa Saario    
Kati Ihamäki    
Katri Kummoinen    
Keskuskauppakamari    
Kuluttajaliitto    
Lauri Tierala    
Leila Iikkanen    
Liikennevirasto    
Maija Mansikkaniemi    
Maunu Visuri    
Mika Varvikko    
Oikeusministeriö    
Pasi Nikama    
Pekka    
Pekka Kouhia    
Petri Vuori    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Sanna Kyyra    
Sisäministeriö    
Timo Niemi    
Tommi Arola    
Trafi    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö