Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till meddelande om ledigförklaring av en nätkoncession i myndighetsnätet

Utkast till meddelande om ledigförklaring av en nätkoncession i myndighetsnätet

Diarienummer för begäran om utlåtande: LVM/599/07 /2019

Svarstiden gick ut: 4.9.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Statsrådet kommer att förklara en nätkoncession för tillhandahållande av nättjänster i det mobilnät som fungerar i myndighetsnätet ledig att sökas. Kommunikationsministeriet ber utlåtanden om utkastet till meddelande om ledigförklaring av nätkoncessionen.
Bakgrund
Nätkoncessionen beviljas genom ett jämförelseförfarande enligt 10 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014). Enligt meddelandeutkastet är det meningen att nätkoncessionen ska beviljas för tiden 1.1.2020–31.12.2033. Den nuvarande nätkoncessionen för myndighetsnätet gäller till utgången av 2019.
Målsättningar
Enligt 6 § 2 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation krävs koncession för tillhandahållande av nättjänster i sådana mobilnät som fungerar som myndighetsnät. Genom en lagändring som antogs 2018 möjliggjordes en bredbandig mobiltjänst för att ersätta den nuvarande smalbandiga myndighetskommunikationstjänsten som grundar sig på myndighetsradionätet (VIRVE). Den nätkoncession som nu ska beviljas påverkar inte införandet av den bredbandiga tjänstelösningen för myndighetskommunikation.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna ert remissvar till kommunikationsministeriet enligt anvisningarna nedan före den 4.9.2019 kl. 16.00.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert remissvar genom att svara på den begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi. För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Obs! Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi
Beredare
Närmare upplysningar: Heidi Mäntylä, överinspektör, tfn 0295 34 2073
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Brilliance Communications Oy    
Digita Oy    
Discovery Communications Europe Limited    
DNA Oy    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
Eurosport S.A.S    
FiCom ry    
Finnet-liitto ry    
Fox International Channels Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Hätäkeskuslaitos    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
KRS-TV r.f.    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Marienhamns Telefon Ab    
MTV Oy    
När-TV r.f.    
Oikeusministeriö / Ahvenanmaan itsehallinto –asiat    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat(Pääesikunta)    
Rajavartiolaitos    
Sanoma Media Finland Oy    
Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry    
SBS Discovery Television Oy    
Seutuverkot Ry    
Sisäministeriö    
Suomen Erillisverkot Oy    
Teknologiateollisuus    
Telemast Nordic Oy    
Telia Finland Oyj    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ukkoverkot Oy    
Valtiovarainministeriö    
Watson Nordic Oy    
Yleisradio Oy    
Ålands landskapsregeringen    
Ålands Radio och TV Ab    
Ålands Telefonsandelslag    
Ålands Telekommunikation AB    
Ämnesord

laajakaista

radiotaajuudet

Radiofrekvenser

bredband