Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos oikeusministeriön asetukseksi rikosseuraamuskeskuksen yksiköistä ja vankiloiden kaksikielisistä osastoista

Luonnos oikeusministeriön asetukseksi rikosseuraamuskeskuksen yksiköistä ja vankiloiden kaksikielisistä osastoista

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/5557/2022

Svarstiden gick ut: 12.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Oikeusministeriössä pyytää lausuntoanne luonnoksesta oikeusministeriön asetukseksi rikosseuraamuskeskuksen yksiköistä ja vankiloiden kaksikielisistä osastoista. 

Asetus liittyy Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiouudistukseen. Rikosseuraamuslaitoksen organisaatio muuttuu 1.9.2022 lukien. Muutosta koskeva lainsäädäntö (HE 57/2021 vp, LaVM 1/2022 vp, lait 221–240/2022) on vahvistettu 1.4.2022.
Bakgrund
Rikosseuraamuslaitoksen organisaatioon perustetaan 1.9.2022 lukien 11 rikosseuraamuskeskusta, joiden alaisuudessa toimivat yksiköt, joissa varsinainen operatiivinen rangaistusten täytäntöönpano ja tutkintavankeuden toimeenpano tapahtuvat. Näitä yksiköitä ovat vankilat ja yhdyskuntaseuraamustoimistot. Käytännössä olemassa olevat vankilat ja yhdyskuntaseuraamustoimistot järjestettäisiin hallinnollisesti uudella tavalla rikosseuraamuskeskusten alaisuuteen.
Målsättningar
Ehdotusluonnoksen mukaan annettaisiin uusi oikeusministeriön asetus, jossa rikosseuraamuskeskusten yksiköt todettaisiin. Käytännössä asetuksessa lueteltaisiin yhdyskuntaseuraamustoimistot ja vankilat rikosseuraamuskeskuksittain. Osa nykyisistä yksiköistä nimettäisiin tässä yhteydessä uudella tavalla.

Vankiloiden kaksikielisistä osastoista on tällä hetkellä säädetty oikeusministeriön asetuksessa Rikosseuraamuslaitoksen kaksikielisistä osastoista (1036/2017). Rikosseuraamuskeskuksen yksiköitä koskevassa asetuksessa olisi tarkoituksenmukaista säätää myös vankiloiden kaksikielisistä osastoista. Vankiloiden osastojen kaksikielisyydestä säätäminen sopii yksikkökokonaisuudesta säätämisen yhteyteen. Siihen mitkä osastot ovat kaksikielisiä, ei esitetä muutosta.
Linkit

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM007:00/2020 - Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiorakenteiden arviointihanke

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM017:00/2022 - Säädösvalmisteluhanke: Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamuslaitoksesta

Liitteet:

OM A Muistio risekeskusten yksiköt ja vankiloiden kaksikieliset osastot_05072022.pdf - Luonnos asetuksen perustelumuistioksi

OM A risekeskuksen yksiköt ja vankiloiden kaksikieliset osastot_FI.pdf - Luonnos oikeusministeriön asetukseksi

JM F_om enheter vid brottspåföljdscentralen och om tvåspråkiga avdelningar_SV.pdf - Utkast till justitieministeriets förordning (luonnos oikeusministeriön asetukseksi ruotsiksi)

Tidtabell
Lausunnot pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi:ssä viimeistään perjantaina 12.8.2022. 

 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteriöityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönottoon tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja oikeusministeriössä antavat:
- Erityisasiantuntija Anna-Liisa Sandvik, anna-liisa.sandvik@gov.fi, puh. +358 29 515 0059 (3.8.2022 alkaen)
- Erityisasiantuntija Anne Kohvakka, anne.kohvakka@gov.fi, puh. +358 29 515 0183 (12.7.2022 saakka)
- Hallitusneuvos Anne Hartoneva, anne.hartoneva@gov.fi, puh. +358 029 515 0344 (18.7.2022 alkaen)
Sändlista:
Rikosseuraamuslaitos    
Asiasanat

Rikosseuraamuslaitos