Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till ändring av grunderna för utbildning som handleder för examensutbildning

Utkast till ändring av grunderna för utbildning som handleder för examensutbildning

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH 905-2023

Svarstiden går ut: 21.3.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Utbildningsstyrelsen ber om ert utlåtande om utkastet till ändring av grunderna för utbildning som handleder för examensutbildning.
 
 
Bakgrund
Utbildningsstyrelsen fastställer grunderna för utbildning som handleder för examensutbildning. Beredningsarbetet görs i samarbete med utbildningsanordnarna och andra intressentgrupper. Förslaget till ändringar i grunderna svarar bättre mot de studerandes mål och behov. Enligt planen träder de ändringarna i grunderna för utbildningen i kraft 1.8.2023.

Uppbyggnaden av utbildningen har justerats utifrån utbildningsanordnarnas respons. Man har frångått den nuvarande uppbyggnaden med en för alla obligatorisk utbildningsdel och minst två valbara utbildningsdelar. Enligt förslaget är alla utbildningsdelar i utbildningen som handleder för examensutbildning valbara. Denna ändring svarar bättre mot de studerandes individuella mål och behov.

Utfärdandet av betyg och intyg har preciserats utifrån utbildningsanordnarnas respons. Man har preciserat uppgifterna som ska ingå i intyget över avlagda studier.
Målsättningar
Målet med ändringarna är att justera uppbyggnaden av utbildningen som handleder för examensutbildning och precisera utfärdandet av betyg och intyg.
 
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna in utlåtandena senast 17.3.2023.


 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber om utlåtanden på kapitlen:
1.4 Uppbyggnaden av utbildningen
3.3 Betyg och intyg

Ändringarna i grunderna är markerade med kursiv. Förslagen till struken text är markerade med överstrykning.

I utlåtandena ber vi er att särskilt fästa uppmärksamhet vid följande helheter gällande uppbyggnaden av utbildningen:
  • uppbyggnaden av utbildningen möjliggör en individuell studieväg och en smidig övergång till examensutbildning för de studerande.

I utlåtandena ber vi er att särskilt fästa uppmärksamhet vid följande helheter gällande utfärdandet av betyg och intyg:
  • termerna är tydliga och förståeliga och stöder anordnarna i utfärdandet av betyg och intyg.

Vi ber er vänligen uppge vilken del av grunderna ert utlåtande gäller.

 
Beredare
Mer information:
undervisningsrådet sonja.hyvonen@oph.fi
undervisningsrådet ingeborg.rask@oph.fi


 
Sändlista:
AEL-Amiedu Oy    
Aikuislukioliitto ry    
Aineopettajaliitto AOL ry    
Aitoon Emäntäkoulu Oy    
Akava ry    
Ammatillisen erityisoppilaitosten verkosto AMEO    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiopisto Luovi    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Borgå folkakademi Ab    
Careeria Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Espoon kaupunki    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y.    
Finlands Svenska Lärarförbund FSL rf    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf -    
Helsingin kaupunki    
Hengitysliitto ry    
Hyria koulutus Oy    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iisalmen kaupunki    
Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry    
Invalidisäätiö sr    
Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
JHL ry    
Joensuun kaupunki    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr    
Kaarinan kaupunki    
Kainuun Opisto Oy    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen Kristillisen Opiston kannatusyhdistys ry    
Kangasalan Kaupunki    
Kanneljärven Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.    
Kansaneläkelaitos    
Kauhajoen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry    
kela - Kuusisto Piia    
Kemin kaupunki    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Keuruun kaupunki    
Kiipulasäätiö sr    
Kirkkonummen kunta    
Kirkkopalvelut ry    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kiteen Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Korpisaaren Säätiö sr    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulukuraattorit ry    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan kaupunki    
KT Kuntatyönantajat    
Kuhmon kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kvarnen samkommun    
Lahden kaupunki    
Lahden yhteiskoulun säätiö    
Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry    
Limingan kunta    
Loimaan evankelisen kansanopiston säätiö sr    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsäteollisuus ry    
Mäntsälän kunta    
Nokian kaupunki    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ    
OPH/Työelämätoimikunta    
Oppimis - ja ohjauskeskus Valteri    
Optima samkommun    
Oulun kaupunki    
Oulun kaupunki    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Pietarsaaren kaupunki    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Portaanpää ry    
Pro lukio ry    
Raahen Koulutuskuntayhtymä    
Raision seudun koulutuskuntayhtymä    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rauduskylän kristillinen opisto    
Rauman kaupunki    
Rovaniemen kaupunki    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
SAK ry    
Salon kaupunki    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto    
Savon koulutuskuntayhtymä/Varkauden lukio    
Savonlinnan kaupunki    
Savonlinnan kristillinen opisto ry    
Seinäjoen kaupunki    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu    
Sivistystyönantajat    
Sivistystyönantajat ry    
sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry.    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy    
Suomen Kansanopistoyhdistys ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto - Tuomainen Jenni    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen luterilainen evankeliyhdistys    
Suomen opinto-ohjaajat ry    
Suomen Opiskelija Allianssi - OSKU ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi -OSKU ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK    
Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry    
Suomen Oppisopimusosaajat ry    
Suomen Psykologiliitto - Ahtola Annarilla    
Suomen psykologiliitto ry    
Suomen Rehtorit ry - Lehtinen Toni    
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry    
Suomen Yrittäjät    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Tehy ry    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuusliitto ry    
Teuvo Voutilaisen koulusäätiö    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Turun kaupunki    
Turun kristillisen opiston säätiö sr    
Töölön yhteiskoulun osakeyhtiö    
Vaasan kaupunki    
Vaasan kaupunki / Vamia    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valkealan Kristillisen Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.    
Valteri-koulu    
Valtion työmarkkinalaitos VTML    
valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry - Kokko Sari    
Vantaan kaupunki    
Västra Nylands Folkhögskola    
Yksityiskoulujen Liitto ry    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Ylöjärven kaupunki    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Ämnesord

TUVA

Koulutuksen perusteet

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteet