• Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
   • Työ- ja elinkeinoministeriö, YLA, IYR
    Uppdaterad:
    21.9.2023
    • Työ- ja elinkeinoministeriöllä ei ole asiasta lausuttavaa.
   • Suomen Satamat ry, Tarnanen-Sariola Kirsti
    Uppdaterad:
    20.9.2023
    • Suomen Satamat ry kiittää lausuntopyynnöstä. IMOn MEPC-komitean päätöslauselmat MEPC.359(79), MEPC.360(79) ja MEPC.362(79) muuttavat Marpol I, II, IV, V ja VI liitteiden mukaisia vastaanottojärjestelyjä arktisissa satamissa siten, että jätteiden vastaanottojärjestelyjen velvoitteet satamissa voidaan kattaa alueellisin järjestelyin. Arktisen alueen rajauksia on erilaisia, sekä luonnontieteisiin perustuvia että poliittisia. Kansainvälisessä yhteistyössä Suomen arktinen alue on rajattu napapiirin pohjoispuoliseksi osaksi Lapin lääniä. Suomen rannikkoalueet ja sen satamat eivät näin ollen kuulu arktiselle alueelle MEPC:n päätöslauselman toteuksessa, vaan siellä sovelletaan EU:n alusjätedirektiivin säädöksiä sekä Helcomin periaatteita, siten kuin ne on pantu toimeen merenkulun ympäristönsuojelulaissa. Päätöslauselmalla MEPC.361(79) perusteella Välimeri nimetään Marpol VI liitteen mukaiseksi alusten ilmapäästöjen - rikin oksidien ja hiukkaspäästöjen - valvonta-alueeksi. Suomen Satamat ry kannattaa päätöslauselman hyväksymistä, jolla saatetaan Välimeri samalle tasolle Itämeren kanssa alusten ilmapäästöjen säännöissä ja valvonnassa.
   • Merimieseläkekassa
    Uppdaterad:
    18.9.2023
    • Merimieseläkekassa kannattaa tehtyjä esityksiä.