• Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
   • Koskimäki Kimmo
    Uppdaterad:
    19.1.2022
    • Tausta: Olen yksityishenkilö, joka 16 kk sitten vaihtoi suoraan bensiinikäyttöisestä autosta täyssähköiseen autoon. En kadu pätkääkään. Jäin juuri eläkkeelle ja intohimoisena uuden tekniikan sekä päästöttömän energian/liikkumisen kannattajana seuraan päivittäin aktiivisesti latausverkoston ja sähköautotarjonnan kehittymistä Suomessa, Euroopassa ja USA:ssa. Olen myös seurannut tarjontaa ja keskustelua vedystä henkilöautoissa / raskaassa liikenteessä. Mutta vähemmän kaasuautoilua, koska henkilöautopuolella ainakin kaasuautojen valmistus- ja rekisteröintimäärät ovat olleet jo pidempään laskusuunnassa. Luonnos on erittäin monipolvinen ja byrokraattinen. Se tuntuu ajavan poliittista kompromissia siitä, että sähkölle, kaasulle ja vedylle annetaan etukäteen tietyn kokoiset rahalliset kiintiöt riippumatta siitä mikä on veronmaksajien eli kuluttajien ja toisaalta autonvalmistajien kiinostuksen painoarvo kullekin tekniikalle. Tiivistettynä, suuren linjan pitäisi mielestäni olla sen mukainen mikä on kuluttajien kiinnostuksen, auton valmistajien ja lataus-/tankkausinfran rakentajien markkinaehtoinen kehitys parilta viimevuodelta ja tuleville luonnoksen mukaisille vuosille. Kun seuraa esim. sähköautojen , kaasuautojen ja vetyautojen nykyistä ja lähitulevaisuuden tarjontaa, joka perustuu valmistajien kokemaan kuluttajien ostohalukkuuteen ei voi päätyä kuin yhteen näkemykseen. Täyssähköautojen kysyntä, tarjonta ja siten myös julkinen lataustarve on rähjädysmäisessä kasvussa verrattuna kahteen muuhun tekniikkaan edessä olevalla luonnoksen aikajaksolla. Siksi olisi kategorioiden rahalliset kiintiötkin painotettava heti alussa paljon rohkeammin sähköön, tyyliin 90% sähkö ja loput 10% kaasu ja vety. Te lainsäätäjät saatte varmasti tarvittavat tilastot ja ennusteet käsiinnee, joilla voi tämän suurusluokkien eron todentaa. Esim. rekisteöinnit tai valmistajien julkaisemat investoinnit kuhunkin tekniikkaan. Lisäksi kuluttaja- ja ammattilaisliikenteen kyselyt siitä minkä tekniikan autoja he seuraavaksi harkitsevat. Mikäli ette kykene poliittisesti viemään läpi esim. ehdottamaani radikaalimpaa panostusta sähköön, niin rakentakaa sitten malliin lisää joustoa kategorioiden välisellä rahan siirrolle, niin että tarvittaessa kokonaissumma voisi jakautua todellisen kysynnän mukaisesti, eikä väkisin jaettaisi rahaa esim. vedylle, ii on toistaiseksi tekniikan ja kysynnän suhteen valovuoden sähkön takana. Kaasu julkisessa liikenteessä voi vielä puoltaa aikansa paikkaansa, mutta siinäkin on poliittinen riski riippuvaisuudesta Venäjään. Kun taas sähkö on enenevässä määrin kotimaassa tuotettua. Tuulivoima ja Olkiluoto. Kategorian 1 detaljit: DC-latauspisteitä pitäisi aina rakentaa nykyään vähintään 2 kpl, mutta mieluummin 4-8 kpl yhdelle latausasemalle. Matka-ajossa vapaiden nopeiden latureiden saatavuus ja siihen luottaminen on kaiken a ja o. Esimerkit Norjasta, Saksasta, Hollanista ja USA:sta osoittavat, että mitä isompia latauskeskittymät ovat, sen luotettavammaksi käy ajaminen ja sitä paremmin laiteet ovat käytössä. Yksittäisen tukea saavan laturin pitäisi kyetä antamaan minimissään 40-50 kWh luonnoksessa mainitun yli 22 kWh:n sijaan. Nyt ei ole kyse asiointilatauksen tukemisesta kauppojen tai julkisten palvelujen äärellä vaan Suomen valtatie- ja kantatieverkoston saattamiseksi kaikelle kansalle sähköautolla kuljettavaksi. Autojen määrät ja siten nopeasti saatavan ja nopeasti vapautuvan lataamistapahtuman kysyntä tulee myös räjähtämään NYT ja siihen valtion tuella on loistava mahdollisuus ohjata varoja tällä "ratkaisevalla" kierroksella 2022-2025. Antakaa markkinavoimille ja niiden trendeille tunnustuksenne ja lyökää pökköä pesään saasteettoman autoilun puolesta mahdollisimman nopeasti vaikuttavilla ohjaavilla tukitoimillanne. Tsemppiä lakiluonnoksen parantamiseen ja läpivientiin eduskunnassa! Kiittäen mahdollisuudesta kirjoittaa oma panokseni tavallisen kuluttajan näkökulmasta tähän lain valmisteluun! Kimmo Koskimäki Helsinki
   • Lappalainen Sami
    Uppdaterad:
    19.1.2022
    • Nykyisinkin joka paikassa on mahdollista maksaa maksukortilla. Se vaatii vain numeroiden näpöttelemistä selaimeen tms. Eli tuo maksukorttikerroin pitäisi muotoilla jotenkin 'paikan päällä' , 'ilman muiden laitteiden käyttöä' , 'lähimaksulla' (Ei teknologianeutraali?) tms. Toki selaimella maksu on toteutus jonka teknologianeutraalius on sallinut. Helppoa se ei ole.
   • Karhu Kimmo
    Uppdaterad:
    18.1.2022
    • Muutos 1) vähintään 22 kW latausasema vaatimus on liian tehoton tämän päivän tarpeisiin. Vaatimus tulisi olla: vähintään 2 x 75 kW suurtehoasema, samaan aikaan pystyttävä palvelemaan kahta ajoneuvoa CCS-latausliittimien kautta. Tuen suuruus voitaisiin sitoa latauspisteiden määrään samalle alueelle, se kannustaisi rakentamaan ns. latauskenttiä joissa on enemmän kuin 2 latauspaikkaa, tyypillisesti 4-8 suurteholatauspistettä. Muutos 2) tuen saamista ei tule rajata kuntakohtaiseksi ja latauspisteet tulee keskittää päätieverkoston teiden varsille (valtatiet, moottoritiet) koska suurteholatausta tarvitaan nopean matkanteon varmistamiseksi. Kuntakeskuksiin, parkkihalleihin yms. riittää pääsääntöisesti 22 kW AC-latausverkosto.