• Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
   • Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Harjoittelukoulut, Honkaheimo Marja
    Uppdaterad:
    24.1.2023
    • Kiitämme lausuntopyynnöstä ja nostamme esiin seuraavaa: lähtökohtaisesti olemme tyytyväisiä nykyiseen systeemiin ja luotamme YTL:n arviointikykyyn tulevan järjestelmän ominaisuuksista. USB- tikkujen korvaaminen helpottaa käytännnön koejärjestelyjä monella tavalla. Oppilaitosten ei esimerkiksi tarvitse enää miettiä koneiden soveltuvuutta suhteessa USB- tikkuihin. Jatkossa on keskeistä arvioida, mitkä ohjelmat otetaan mukaan uudistuvaan systeemiin, esim. millainen laskinohjelma sisällytetään tulevaan Abittiin. (Geogebra on jo selainpohjainen, mutta esim. TI'nspire ei-). Meillä ei ole esittää spesifiä toivetta siitä, mitä ohjelmia otetaan uudistukseen mukaan ja luotamme täysin YTL:n asiantuntijuuteen. Helsingin normaalilyseo on mielellään mukana testaamassa uusia käytäneitä jo pilotointivaiheessa.
   • Laukaan kunta/Laukaan lukio
    Uppdaterad:
    22.1.2023
    • Valmisteilla oleva Abitti-koejärjestelmän kehittämistyö tulee lukion näkökulmasta tarpeeseen. Nykyinen, USB-tikulta koneelle käynnistettävä Abitti-käyttöjärjestelmä on palvellut lukioita hyvin niin lukion oppisisältöjä kuin ylioppilaskokeeseen vastaamistakin harjoiteltaessa. Siinä on kuitenkin puutteita, jotka ovat pahentuneet viime vuosina ja joiden odotetaan aiheuttavan entistä enemmän ongelmia tulevaisuudessa. Suurin ongelma on, että markkinoilla myytävien konemallien käynnistäminen erilliseltä USB-muistitikulta ei aina onnistu. Toki tällaisia koneita on ollut myytävänä aina, mutta viime vuosina ongelma on jo levinnyt suosittuihin Applen Mac-tietokoneisiin. Tulevaisuudessa muistitikulta käynnistäminen estyy luultavasti myös useissa PC-tietokonemalleissa ja -merkeissä. Tämä kaventaa lukioissa käyttökelpoista tietokonekantaa. Mistä saadaan jatkossa Abitissa toimivat tietokoneet? Jo nyt ongelma on realisoitunut niiden opiskelijoiden kohdalla, jotka tulevat korottamaan aiemmin suorittamiaan ylioppilaskoearvosanoja. Ei ole järkevää, että he joutuvat hankkimaan yo-koetta varten Abitti-kelpoisen tietokoneen vain siksi, että heidän uudet Mac-koneensa eivät Abitissa toimi. Lukio taas ei voi varautua valtavalla varakonearsenaalilla näihin ongelmiin. Lukion varakoneet on tarkoitettu ensi sijaisesti omien yo-kokelaidemme tarpeisiin. Suunnitteilla oleva käyttöjärjestelmäpohjainen Abitti olisi ratkaisu edellä kuvattuun koneongelmaan, kunhan tietokoneelle ladattava Abitti-sovellus tms. on saatavilla suureen joukkoon erilaisia käyttöjärjestelmiä. Windows- ja Mac-koneiden tuki on minimivaatimus, mutta kyllä tuki pitäisi löytyä myös suosituille Googlen Chromebook-koneille sekä koneille, joissa on ilmainen Linux-käyttöjärjestelmä. Toinen ongelma, joka liittyy nykyiseen Abitti-ympäristöön on se, että koejärjestelmän harjoittelu ja mukana olevien, ylioppilaskokeissa käytettävien ohjelmistojen harjoittelu itsenäisesti on opiskelijan kannalta haastavaa. Erityisen ongelmallista tämä on arvosanojaan korottamaan tulevilla. Pelkän nykyisen Abitti-tikun tekeminen kotona onnistunee lähes jokaiselta, mutta sen käynnistäminen ei vielä avaa käyttöön koejärjestelmää ja suurta osaa ohjelmista. Jos uusi käyttöjärjestelmäpohjainen Abitti-toteutuu, sen tulisikin mahdollistaa paremmin itsenäinen koejärjestelmän ja ohjelmistojen harjoittelu. Tällä hetkellä osa ohjelmista on maksullisia, mikä voi toki rajoittaa vapaata käyttöoikeutta myös jatkossa, mutta ehkäpä Abittia kehitettäessä tulisi samalla myös miettiä, mikä rooli maksullisilla ohjelmilla voi olla ylioppilaskokeessa. Toisilla lukioilla on enemmän varaa ostaa ohjelmia opiskelijoilleen kuin toisilla ja erityisesti arvosanojaan korottavat jäävät käytännössä paitsi maksullisten ohjelmien tuomista mahdollisuuksista. Ohjelmistoihin tulee uutta Abittia kehittäessä kiinnittää paljon huomiota. Lukiolaiset opiskelevat nyt tehtävien sähköistä vastaamista niillä ohjelmilla, jotka ovat käytössä myös ylioppilaskokeissa. On ensiksikin mieletöntä haaskata aikaa ja vaivaa huonojen sovellusten opiskeluun, joten Abittiin valittavien sovellusten on oltava tarkoituksenmukaisia. Toiseksi, jos ohjelmistokantaa joudutaan muuttamaan nykyisestä, siirtymäajan tulee olla useita vuosia. Tulee nimittäin olemaan monta vuotta se tilanne, että ylioppilaskokeitaan on kirjoittamassa samanaikaisesti sekä vanhan Abitin ohjelmistoineen oppineita että jo uuteen Abittiin siirtyneitä. Heitä ei saa asettaa siirtymävaiheessa eriarvoiseen asemaan. Joka tapauksessa sähköiset ylioppilaskirjoitukset tulivat jäädäkseen ja paluuta vanhaan toivovat harvat. Jotta sähköiset ylioppilaskokeet on mahdollista toteuttaa myös jatkossa, Abitti-ympäristön tulee toimia ongelmitta markkinoilla olevilla tietokoneilla. Lisäksi sen tulee antaa mahdollisuus nykyistä parempaan itsenäiseen harjoitteluun, jotta kokelaiden tasapuolinen kohtelu olisi turvattu. Käyttöjärjestelmäpohjainen Abitti toteuttaisi ensimmäisen näistä vaatimuksista, toivottavasti myös jälkimmäisen.