• Tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä, selkeydestä ja ymmärrettävyydestä
   • Deliveryhero Finland Oy, Foodora Market Tampere
    Uppdaterad:
    25.5.2023
    • Tuotekeräily 15ops: Ammattitaitovaatimukset vastaavat työelämässä vaadittavia osaamisalueita. Vaatimukset on kuvailtu selkeästi, ymmärrettävästi ja työelämän tarpeet huomioiden.
   • Tutkinnon muodostumisesta
   • Forsell Marja
    Uppdaterad:
    27.5.2023
    • Asiakaspalvelu 15 osp Kielitaito: palvelee asiakasta tutkintokielellä, toisella kotimaisella tai/ja yhdellä vieraalla kielellä perustelu:. Suomi on virallisesti kaksikielinen maa; auttavasti asiakkaan palvelua myös ruotsin kielellä - jatko-opintomahdollisuudet ammatikorkeaan vaikeutuvat puutteelisen ja yksipuolisen kielitaidon kanssa; edes maahanmuuttajat eivät kaikki osaa esim. englantia, osalle heistäkin on ruotsin kieltä helpompi oppia
   • Deliveryhero Finland Oy, Foodora Market Tampere
    Uppdaterad:
    25.5.2023
    • Tuotekeräily 15ops: Tuotekeräily on osa valinnaisia tutkinnon osia. Olisi hyvä pohtia, kuuluisiko se pakollisiin tutkinnon osiin. Kaupan alan yrityksiä, joissa tällaista ammattitaitoa vaaditaan, on jo olemassa valtakunnallisesti runsaasti.
   • Tutkinnon osien sisällöistä ja ammattitaidon osoittamisesta (osaaminen on ajantasaista ja huomio tulevaisuuden osaamistarpeet, osaaminen voidaan hankkia, osoittaa ja arvioida työelämän tehtävissä)
   • Deliveryhero Finland Oy, Foodora Market Tampere
    Uppdaterad:
    25.5.2023
    • Tuotekeräily 15ops: Tutkinnon sisältö ja ammattitaidon osoittaminen on ajantasaista. Monilla kaupan alan yrityksillä on jo olemassa noutotilausten ja kotiinkuljetuksen mahdollisuus ja tulevaisuudessa kasvua on odotettavissa. Osaamisen osoittaminen ja arviointi on mahdollista useammassa eri yrityksessä.
   • Tutkinnon osien osaamispisteytyksestä ja merkittävyydestä suhteessa koko tutkinnon laajuuteen 180 osaamispistettä
   • Forsell Marja
    Uppdaterad:
    27.5.2023
    • Asiakaspalvelu 15 osp , laajennus 20 ospiin! Liiketaloudessa asiakkaan kohtaaminen kaiken a ja o.
   • Deliveryhero Finland Oy, Foodora Market Tampere
    Uppdaterad:
    25.5.2023
    • Tuotekeräily 15ops: Osaamispistetytys on hyvin suhteutettu ammattitaitovaatimuksiin. Tutkinnon osa on aika merkittävä tutkinnon laajuuteen suhteutettuna, joten olisi hyvä pohtia onko 15ops riittävä. Tämän kaltaisia yrityksiä, jotka erikoistuvat nimenomaan tällaiseen palveluun ja yrityksiä, jotka tarjoavat tällaista palvelua lisäpalveluna, on jo olemassa runsaasti ja kasvua on odotettavissa. Tämän kaltaista ammattitaitoa vaaditaan jo nyt työelämässä ja tulevaisuudessa enemmänkin.
   • Muut huomiot
   • Forsell Marja
    Uppdaterad:
    27.5.2023
    • Kassatyöskentely; Kielitaito: näyttö tutkintokielellä , toisella kotimaisella tai/ja yhdellä vieraalla kielellä Markkinointiviestintä; näyttö ok