• Pyydetään lausumaan luonnoksesta
   • UM, HAL-70 (Turvallisuusyksikkö)
    Uppdaterad:
    20.1.2023
    • Ulkoministeriön ulkomaanedustustojen kannalta Katakri 2020 (F-osio) on jossain määrin ongelmallinen. Vanhojen edustustojen toimitilat eivät kaikilta osin täytä Katakri 2020 vaatimuksia. Auditointien kannalta on oleellista, että tästä aiheutuva jäännösriski arvioidaan oikein. Yleensä edustustoissa on varsin hyvät ja sinänsä riittävät turvallisuusjärjestelyt, joissa esimerkiksi fyysisen turvaluokan puutteita verrattuna Katakri 2020 vaatimuksiin on korvattu sähköisin valvontajärjestelmin. Ulkoministeriöllä ei ole resursseja, eikä se ole järkevääkään, tehdä kaikkiin edustustoihin niitä rakenteellisia muutoksia mitä Katakri 2020 jäykästi tulkittuna edellyttäisi. Monissa tapauksissa se edellyttäisi kokonaan uusia tiloja. Auditointiviranomainen (SUPO) on ilmaissut, että se ottaa em. seikat huomioon edustustojen auditoinnissa ja arvioi jäännösriskin aina tapauskohtaisesti. Auditointien ollessa käytännössä pysähdyksissä pandemia vuoksi, meillä ei ole vielä kokemuksia siitä miten tämä käytännössä toteutuuo